пятница, 7 октября 2016 г.

Міжнародні дні освіти дорослих
в Запорізькій області 6 – 8 жовтня 2016 р
Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області пройшли за сприянням Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Представництва DVV International в Україні,  Національної спілки журналістів України, Української асоціації освіти дорослих, Запорізької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та інших установ та організацій.
Міжнародні дні освіти дорослих – це міжнародна акція, головна мета якої полягає у сприянні формуванню в українському суспільстві розуміння цінності освіти протягом життя, особистісного й професійного саморозвитку людини. У межах цієї акції 6 жовтня 2016 року у Запорізькій обласній раді відбувся Міжнародний форум «Освіта дорослих – регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії». З вітальним словом до учасників форуму звернувся президент НАПН України, Президент товариства «Знання» України Василь Кремень, голова Запорізької державної обласної адміністрації Костянтин Бриль, регіональний директор DVV International у Білорусі, Україні, Молдові Аніта Якобсоне та консультант програми «Міста, що навчаються» Інституту ЮНЕСКО з освіти впродовж життя Сунг Лі. Ведуча заходу директор Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації Тетяна Озерова. Учасники форму наголосили що освіта протягом життя – необхідна умова сьогодення. Шляхом навчання дорослих суспільство досягає  успіхів у розвитку, дає новий імпульс. Завдяки такому заходу запорізькі освітяни переймають передовий світовий досвід та впроваджують у практику найкращі світові досягнення.

Після Міжнародного форуму в Запорізькому національному університеті відбулась робота секції 2 «Освіта дорослих у формуванні громадянського суспільства в Україні». До участі у заході були запрошені представники органів місцевої влади, навчальних закладів та громадських організацій.
Модератори секції: Фролов Микола, ректор Запорізького національного університету, народний депутат України; Веремейчик Галина, член Ради Європейської асоціації освіти дорослих, директор  Представництва DVV International у Республіці Білорусь (м. Мінськ, Республіка Білорусь); Кіященко Ганна, голова Полтавської філії Суспільної служби України (м. Полтава, Україна); Мальований Микола, завідувач Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, Україна). Ведучий секції завідувач Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Микола Мальований.

На початку роботи секції з привітальним словом виступив проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Розпочала роботу секції Ганна Кіященко з доповіддю «Національна стратегія розвитку громадянського суспільства. Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні. Створення національного фонду розвитку ОГС».
Цікаву інформацію щодо впровадження Стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні у Запорізькому регіоні розповів завідувач кафедри загально-правових та політичних наук Запорізького національного технічного університету, співголова Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Запорізькій обласній державній адміністрації Дмитро Арабаджиєв.
Тетяна Голованова, доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету розповіла про «Гендерні аспекти освіти дорослих».
Досвідом роботи щодо громадянської освіти у взаємодії батьків та учнів правового профільного класу поділилась вчитель-методист Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Ольга Синьогіна.
Друга частина робота секції були присвячена правовому блоку. Досить цікаву інформацію про роботу Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції в Запорізькій області надала голова Ради Наталя Богомолова.
Людмила Житняк, провідний спеціаліст Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області розповіла про «Місце правової освіти дорослих у формуванні громадянської компетентності».
Достатньо змістовною була інформація щодо неформальної освіти дорослих заступника голови громадської організації «Центр реформ, демократії та права» Олени Дємєнєвої.
Голова Запорізької громадської організації «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» Кирилло Дядя розповів про використання сучасних інформаційних технологій в роботі громадської організації.
Цікавим був виступ представника Відкритого Університету Майдану Остапа Стасіва. Він запропонував багато програм та курсів щодо неформальної освіти дорослих, які можна отримати на платформі Відкритого Університету Майдану.

Ірина Гарець, керівник «Театру сучасного діалогу», Полтавської філії Суспільної служби України розповіла про формування критичного мислення у дорослих засобами сучасного театру.
Після обговорення цих питань учасниками секції були прийняті наступні рекомендації:
1. Продовжити роботу по розвитку правового, економічного й науково-методичного забезпечення системи освіти дорослих, що ґрунтується на андрогогічних засадах.
2. Удосконалювати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів для системи освіти дорослих.
3. Покращувати умови для професійного розвитку спеціалістів з освіти дорослих:
·                     підвищення відповідності освіти перспективі навчання впродовж усього життя;
·                     сприяння розвитку наукових досліджень з освіти дорослих, орієнтованих на практичну діяльність.
4. Розвивати зміст освіти дорослих з урахування актуальних проблем сучасного суспільства.
5. Осучаснювати систему підготовки та перепідготовки викладачів для роботи з різними категоріями дорослого населення; організавувати та проводити систематичне навчання фахівців, які займаються питаннями організаційно-методичного забезпечення функціонування національної системи освіти дорослих.
6. Активізувати просвітницьку діяльності, спрямовану на підвищення загальної культури і соціальної активності дорослого населення.
7. Розвивати освіту дорослих як цілісну систему, що відтворює гарантії і права кожного громадянина країни на неперервну освіту впродовж життя.
8. Зорієнтувати освіту дорослих на загальнолюдські цінності, ідеали гуманізму.