понедельник, 30 января 2017 г.

Волонтерська діяльність як один з напрямків побудови та розвитку громадянського суспільства


Благочинність у багатовіковій історії України займає досить важливе місце. Особливого значення набули прояви доброчинності, благодійності, безкорисної допомоги, волонтерства в сучасних умовах розвитку країни, суспільства в цілому. Можна зазначити, що завдяки волонтерству, волонтерській діяльності й можливе формування гідного суспільства в Україні (волонтерство - добровільна, безкорисна, суспільно-корисна діяльність (політологічний енциклопедичний словник за редакцією В.Л. Погрібної та Л.М. Герасіної).
Світове співтовариство визнає волонтерський рух способом збереження та зміцнення загальнолюдських цінностей, реалізації прав і обов’язків громадян, особистісного зростання шляхом усвідомлення людського потенціалу. У Всесвітній Декларації Волонтерства відзначається, що волонтерська діяльність становить фундамент громадянського суспільства, привносячи в життя людей потребу в мирі, свободі, безпеці та справедливості. Важливого значення, особливо в кризові періоди суспільного буття, набуває волонтерська діяльність, спрямована на зняття соціальної наруги шляхом підтримки найбільш знедолених категорій населення; забезпечення гідного існування громадян, які в силу об’єктивних обставин не здатні піклуватися про себе самостійно; «заповнення» недоліків державної соціальної політики, насамперед за рахунок оперативного реагування та надання ефективної адресної соціальної допомоги, що відповідає потребам і запитам конкретної людини; поширення гуманістичних та альтруїстичних ідей та настроїв в суспільстві тощо. Ідея соціального служіння, надання безоплатної допомоги тим, хто її потребує, активне залучення громадян до суспільно-корисної діяльності, зокрема надання допомоги постраждалим в результаті стихійних лих, екологічних, промислових, гуманітарних катастроф, соціальних, національних, релігійних конфліктів і протистоянь, сприймаються в розвинутих країнах як цілком буденне явище.
Саме ця проблема й була визначена для семінару: «Волонтерська діяльність як один із напрямків побудови та розвитку громадянського суспільства», який було проведено Регіональним інформаційно-аналітичним центром «Освіта та громадянське суспільство» 20 січня 2017 року.
У семінарі взяли участь методисти районних методкабінетів відділів освіти районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування Запорізької області, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів та коледжів.

Згідно запланованої програми семінару розглядались наступні питання:
1. Організаційно-методичне забезпечення волонтерської діяльності в системі освіти Запорізької області (основні завдання на 2017 рік).
2. Розвиток та популяризація волонтерського руху як одна із форм ефективної роботи з молоддю.
3. Досвід роботи координаторів волонтерського руху в закладах освіти.
Які нормативні документи в Україні спрямовують волонтерську діяльність, як ефективно організовувати та на які напрямки спрямовувати волонтерську діяльність в закладах освіти висвітлювала Макаренко Т. М. (методист РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство»).
Своїм досвідом поділилися координатори волонтерського руху: Білоус М.С. (спеціаліст сектору професійного становлення молоді та волонтерської діяльності КЗ «Запорізький обласний центр молоді), яка розповіла про «Особову книгу волонтера», як її отримати та які переваги вона надає особам, які її мають, а також учасники змогли дізнатися яким чином учнівська молодь може взяти участь у другому Обласному конкурсі соціальної реклами «Тобі обирати» http://ocpvm.org.ua/.

Криштопа Н.С. (керівник екологічного клубу «Vita» Запорізької гімназії №45) поділилась досвідом реалізованих дітьми соціальних проектів, які направлені на вирішення екологічних проблем та захист тварин (http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/).
Самарська Т.М. (заступник директора Новоолександрівської ЗОШ Запорізького району) розповіла про діяльність шкільного волонтерського загону «Добрі серця» (http://novole-school.at.ua/index/vikhovna_robota/0-34), а Вдовцов Ю. Ю. поділився досвідом проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів для вихованців інтернатних закладів, які організовуються волонтерською групою «Angels» та дуже полюбилися дітям ( https://vk.com/angels_zp).

Указом Президента України «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері» від 01.12.2016 р. №534/2016 наголошується на необхідності забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади з організаціями громадянського суспільства з метою підтримки ініціатив громадськості, спрямованих, зокрема, на розвиток волонтерського руху.

Таким чином, враховуючи, що волонтерська діяльність є один із напрямків побудови та розвитку громадянського суспільства, РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР започаткувало навчання для педагогічних працівників, які стануть координаторами волонтерської діяльності у своїх навчальних закладах, що сприятиме розвитку місцевих громад.пятница, 27 января 2017 г.

Тренінг для координаторів волонтерської роботи в закладах освіти


Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації № 0033 від 16.01.2017р. Регіональний інформаційно-аналітичний центр «Освіта та громадянське суспільство»  на базі Хортицького району проводив тренінг для координаторів волонтерської роботи в закладах освіти. До навчання на тренінг були залучені педагоги Хортицького району, педагогічного коледжу, Хортицької реабілітаційної академії, шкіл-інтернатів № 4 та «Орієнтир». Навчання проводилось за підтримки «Інтернаціонального об’єднання німецьких представників» (GIZ).           
Із вступним словом до учасників тренінгу звернувся керівник центру Мальований Микола Михайлович. Він акцентував увагу присутніх на нормативно-правову базу розвитку волонтерської діяльності в закладах освіти.
       Під час чотириденного навчання педагоги отримали знання та практичні навички з питань управління діяльністю волонтерів, послідовності етапів планування проектів, навчились визначати проблеми, над якими слід працювати під час організації волонтерської діяльності, з’ясували критерії успішності проектів, а також навчились мотивувати учнів до залучення у волонтерську діяльність. Координатори засвоїли чіткі поняття «волонтерська діяльність» та «благодійна діяльність» та відмінності між ними.
       Практична та самостійна робота учасників заходу озброїла їх необхідним інструментарієм для подальшої координації волонтерської роботи в закладах освіти.
      А для отримання сертифікатів слухачі тренінгу повинні у своєму навчальному закладі упродовж наступного місяця продемонструвати дієвість отриманих знань: запровадити проект або його елементи.
         Тренери не залишають без своєї підтримки та подальшого супроводу учасників тренінгу. Для супроводу координаторів волонтерського руху в закладах освіти створена закрита група у F «Координатори волонтерських груп Запоріжжя».


среда, 25 января 2017 г.

Освіта для демократичного громадянства:
стан та перспективи
Важливі знання стосовно демократичного громадянства та демократичних принципів здобути можливе не тільки за умови викладання в школі та надалі у вищих навчальних закладах предметів громадянознавчого циклу, а й через активну участь в демократичних процесах, серед яких: учнівське та студентське самоврядування, участь у проектах, що спрямовані на підтримку та запровадження основ демократії в навчальних закладах, формування власної громадянської самосвідомості та громадянської участі, що є важливим впровадженням основ знань з громадянства в систему шкільної освіти.  
Якісно новий період розвитку освіти в епоху глобальних цивілізаційних процесів вимагає теоретичного осмислення проблеми виховання зростаючої особистості, її морально-духовного становлення, ціннісного самовизначення й особистісного вдосконалення.
Розвиток демократичного суспільства в Україні тісно пов’язаний з дотриманням прав кожної людини, активізацією громадянськості в усіх сферах життя. Демократична громадянська освіта стає пріоритетною стратегією освітньої політики України
Так 2017 рік стартував із проведення 18 січня Регіональним інформаційно-аналітичним центром «Освіта та громадянське суспільство» обласного семінару «Освіта для демократичного громадянства: стан та перспективи. «Навчаємо демократії». Учасники заходу: методисти методичних кабінетів, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, коледжів.

Згідно програми  семінару розглядались наступні  питання:
1. Новий тип демократичного суспільства та нові форми освіти. Актуальність підготовки вчителів до демократичного громадянства.
2. Освіта для демократичного громадянства в загальноєвропейському контексті. Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини.
3. Ключові поняття ОДГ/ОПЛ. Суть ключових компетентностей.
4. Міжнародна  програма «Класна школа»: програма дій щодо розвитку демократичного середовища у школі та організації співпраці його учасників.
5.Демократичне врядування у навчальному закладі.
6.«Будуємо мости, а не стіни» (методика написання креативного листа ЛЮШЕ).
Як підготувати випускника до успішного життя у майбутньому, а водночас подбати про подальше закорінення принципів демократії, прав людини та верховенства права у суспільстві – такий виклик постає сьогодні не лише перед Україною, але й іншими демократичними країнами Європи. У процесі модернізації змісту освіти міжнародна спільнота (а насамперед міжнародні організації – ОЕСР, ЄС, ООН) розробляють рекомендації щодо формування у молоді ключових компетентностей, які сприяють якнайповнішій особистій та професійній самореалізації, ефективній соціальній та громадянській взаємодії, а також розвитку суспільних інститутів. Рада Європи приділяє окремої уваги розвитку громадянських компетентностей, визнаючи їхню провідну роль у формуванні та поглибленні культури демократії, а відтак, підтримує зусилля європейських країн із пропагування освіти для демократичного громадянства і прав людини (ОДГ/ОПЛ).
Водночас, попри важливість організації системи громадянської освіти у цілому, основна робота із формування громадянських компетентностей все ж здійснюється на рівні навчального закладу. Саме у школі практично кожен із нас отримує перший досвід суспільного життя й інституційних процесів. При цьому, як свідчить практика, відповідні знання, вміння, ставлення та цінності найкраще засвоюються через збалансований комплекс освітніх заходів – як у рамках навчально-виховного процесу, так і через забезпечення сприятливого шкільного середовища, створення можливостей для рівної участі у шкільному врядуванні, розвитку практичних навиків демократичної участі під час реалізації позакласних заходів, співпраці з місцевою громадою тощо.
Тому корисним для учасників став досвід участі навчальних закладів Запорізького регіону у Міжнародному проекті «Класна школа», яка здійснюється Всеукраїнською асоціацією «Нова Доба» у партнерстві з Центром освіти для демократичного громадянства CEO (Варшава, Польща) (сайт проекту: https://klasnashkola.eu/).
Програма «Класна школа» має на меті впровадити в школах України засади якісної освіти, адже класна школа – це такий заклад, де:
- надають якісні знання; 
- навчають їх аналізувати та оперувати ними; 
- сприяють об’єктивному  та стимулюючому оцінюванню; 
- створюють позитивну атмосферу співпраці; 
- формують особистість; 
- працюють на перспективу, дивлячись у майбутнє.
Навчальні заклади, учасники програми, мають чітку програму дій щодо розвитку демократичного середовища у школі та організації співпраці його учасників. У рамках мережі «Класна школа в Україні» постійно відбуваються різноманітні події в тих чи інших навчальних закладах – дебати, опитування, демонстрації, фестивалі.
Представники навчальних закладів Запорізької області, які беруть участь у проекті: Вознесенської загальноосвітньої школи Мелітопольського району (Акулова Ю. О.)  http://vozsh.ucoz.ru/news/klasna_shkola/2016-12-27-259 , Дніпрорудненської гімназії «Софія» (Голобокова О. М.)  http://sofiya-dn.at.ua/index/proekt_quot_klasna_shkola_quot/0-81 та Токмацької загальноосвітньої школи №1 (Наку Т. М.) http://myschool1.klasna.com/uk/news/News_page/4, розповіли про впровадження даної програми в своїх освітніх закладах.
Вони акцентували увагу на тому, що активне залучення до навчально-виховного процесу сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) дає змогу не лише оптимізувати навчальний процес, але й покращити характер комунікації у школі. У контексті впровадження ІКТ у навчально-виховний процес школи під час реалізації проекту вирішуються такі важливі питання: 1) які ІКТ, програми, сайти можуть бути корисними у вивченні різних предметів та виконанні різних завдань 2) як виконати домашнє завдання в епоху ІКТ 3) коли і як використовувати мережу Інтернет для перевірки знань? 4) як користуватися Інтернетом, комп'ютером та мобільними телефонами під час занять, контрольних робіт та іспитів (саме на цьому акцентує увагу координатор проекту П.Кендзьор).
Активному громадянству краще навчаються через дію, а не через презентацію – людям необхідно надавати можливість відчувати практику демократичного громадянства та прав людини на собі, а не чути, як вони повинні думати та поводитись. Освіта для демократичного громадянства не є простим поглинанням фактичних знань, а є практичним розумінням, набуттям навичок та здібностей, ціннісних орієнтацій та позицій. Основним є те, що учні можуть навчатись демократичному громадянству до тієї міри, наскільки цьому є прикладом вчителі та шляхи,якими здійснюється та організовується шкільне життя через формальні методи навчання.
Актуальність громадянського виховання особистості у сучасному українському суспільстві значною мірою зумовлена потребою впровадження державотворчих процесів на засадах гуманізму, соціальної справедливості.
Саме хараз особливо перед нашою країною стоїть актуальне завдання сформувати нового, соціально активного, морально, фізично та психічно здорового громадянина.