воскресенье, 23 сентября 2018 г.

Проект «Молоде покоління - за безпечний рух»


Проект «Молоде покоління - за безпечний рух» , який який реалізується ЗГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали»» за підтримки Департаменту освіти и науки, Управління молоді, спорту та фізичної культури ЗОДА, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Запорізького обласного центру молоді та патрульної поліції у м.Запоріжжя, стартував в Запорізькому регіоні.
В рамках реалізації проекту 20 вересня 2018 року відбувся круглий стіл на тему «Навчання безпеки дорожнього руху. Кращі практики».
Серед учасників круглого столу: представники патрульної поліції,  громадські активісти, педагогічні працівники, експерти та інші небайдужі особи.
Під час круглого столу відбулась презентація проекту, у межах якого передбачено:
-   розробку інтерактивної освітньої виставки «Безпечний маршрут» для популяризації та систематизації загальних та особистих безпечних правил поведінки під час дорожнього руху у дітей, учнів, студентів та молоді віком 10-18 років;
-  залучення учнівської та студентської молоді до її впровадження в освітніх закладах  Запорізького регіону;
-  проведення вуличної акції «Засвітись»;
-  запровадження волонтерської ініціативи «Школа безпечного руху».
На заході обговорювалися кращі практики з вивчення правил дорожнього руху для дітей та учнівської молоді, що є поєднанням теорії, практичних кейсів та індивідуальної роботи фахівців.
Автори проекту Інна Бойко і Кирило Дядя запропонували педагогам долучитися до методичних розробок з безпеки дорожнього руху для дітей та учнівської молоді. Автори презентували інтерактивну методику, яка буде використана у навчанні учнів правил дорожнього руху.
Під час круглого столу Богомолова Н.М., методист РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство», наголосила, що саме, соціальне партнерство із ЗГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали»» допомагає учасникам освітнього процесу формувати громадянську компетентність у дітей та учнівської молоді та є вагомим внеском у громадянсько-патріотичний напрям національно-патріотичного виховання.


Тренінги за програмою «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»


21-23 та 27-29 серпня 2018 року педагогічні працівники освітніх закладів Запорізької області пройшли навчання на тренінгу за програмою «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» (програма затверджена вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України). Забезпечує проведення тренінгів РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство».


Учасники тренінгу поглибили знання про: патріотизм як суспільну та особистісну цінність; якості людини-патріота; концептуальні засади патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін;  основні тенденції та зміст патріотичного виховання особистості; підходи до виховання громадянина-патріота; форми і методи патріотичного виховання, а також формували практичні уміння щодо організації продуктивної педагогічної взаємодії з дітьми та учнівською молоддю для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота-громадянина».
Інтерактивні вправи та руханки додали учасникам позитивного настрою, створювали атмосферу взаєморозуміння та натхнення до подальшого впровадження сучасних інновацій з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Всі учасники отримали сертифікати та відбули до навчальних закладів із новими ідеями виховних заходів з дітьми та учнівською молоддю.

суббота, 1 сентября 2018 г.

Тренінг для тренерів «Психолого-дидатктичні особливості проведення навчальних тренінгів для різних категорій працівників освіти»


Важливість громадянської освіти в Україні зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю країни в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства.
Метою сучасної освіти є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству (Закон України  «Про освіту» від 05.09. 2017 року №2145-VIII).
Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачає докорінну й системну реформу середньої освіти, засновану на інноваційній педагогіці. Одним з важливих напрямів цієї реформи має стати формування в учнів загальноосвітньої школи наскрізних умінь інтерактивної комунікації, партнерства і критичного мислення шляхом впровадження у навчальний процес спеціальних методів й технологій. Для досягнення зазначеної мети необхідно забезпечити відповідну спеціальну підготовку педагогічних працівників  та стимулювання їх до особистого й професійного зростання.
Експерти Освітньої платформи «Критичне мислення» розробили інноваційні методичні посібники для учителів початкової та основної школи із запровадження інтерактивного навчання, педагогіки партнерства і розвитку критичного мислення в учнів, а також тренінгові модулі професійного розвитку вчителів з опанування відповідних методик. На тренінгах педагоги можуть познайомитися з особливостями навчання учнів різного віку критичного мислення, опрацювати структуру і методику уроку з розвитку критичного мислення, типи, види й методику застосування запитань як інструмента розвитку критичного мислення, методи критичного опрацювання інформації навчальних текстів, опанувати уміння і навички вибору й застосування інтерактивних методів навчання, а також попрактикуватись в організації інтерактивного навчання у вивченні різних предметів як основи педагогіки партнерства.
Навчання на тренінгу для тренерів «Психолого-дидатктичні особливості проведення навчальних тренінгів для різних категорій працівників освіти» 16-18 серпня 2018 року, який проводився у м. Києві, пройшла  методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Богомолова Н. М.
Навчання проводила Керівник освітньої платформи «Критичне мислення», Член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор О.І.Пометун.