вторник, 30 октября 2018 г.

Обласний семінар-практикум «Освіта для демократичного громадянства: формування громадянської компетентності старшокласників через навчання дебатам»25-26 жовтня 2018 року у приміщенні Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої м. Бердянська прошов обласний семінар-практикум «Освіта для демократичного громадянства: формування громадянської компетентності старшокласників через навчання дебатам».
Участь у заході  взяли методисти методичних кабінетів, педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, шкіл-інтернатів та коледжів.
Згідно програми учасники семінару ознайомились з досвідом роботи Масютіної Марини Єдуардівни (керівника гуртка «Дебати» ЦДЮТ м. Бердянська); відкритим заняттям за темою «Як знайти інформацію в ЗМІ. Як оцінити інформацію з інтернету»; побачили показову дебатну гру, яку продемонстрували вихованці дебатного гуртка за темою «Пластикові упаковки повинні бути заборонені», а також ознайомились із web-квестом «Відкриваємо дебатний всесвіт».
Випускниця гуртка Кравченко Дар’я виступила перед педагогами  із досвідом написання наукової роботи МАН» «Педагогічні умови формування комунікативної компетентності старшокласника через навчання дебатам»
Аналітик Центру громадянської просвіти «Альменда», координатор мандрівного кінофестивалю Doku Days BA Олег Охредько розповів про  документальні фільми про права людини як інструмент навчання дебатам,  а також за його участі відбувся перегляд та обговорення фільму «Трудний».

Практичні вправи щодо вирішення проблем місцевої громади та громадянського суспільства дали можливість продемонструвати педагогам яким чином можна формувати дієву складову громадянської компетентності учнів. В роботі семінару взяли участь 35 педагогічних працівників.

понедельник, 22 октября 2018 г.

РАЗОМ В ГРОМАДІ РАЗОМ В ДЕРЖАВІСтановлення дієвого громадянського суспільства в Україні, її рівноправне входження в міжнародний політичний простір є можливим лише за умови формування загальнонаціональної ідентичності, що є запорукою і гарантією стабільності та безпеки Української держави.
Актуалізація даної проблеми в сучасному світі зумовлена не тільки розвитком людської індивідуальності, зростанням особистісного фактора в політичних процесах, а й демократичними процесами в країнах, зростанням міжетнічної напруженості й конфліктів, посиленням міграційних процесів.
Економічні та соціально-політичні трансформації, що відбуваються останніми роками в українському суспільстві, спричинили виникнення нової етнополітичної та соціально-психологічної реальності, однією з характерних ознак якої є виникнення кризи ідентичності особистості. В період зламу старої соціальної системи та побудови нового суспільства індивід змушений адаптуватися до змін, які відбуваються, шукати своє місце в різних сферах життєдіяльності, що допомогло б йому відтворити цілісність та упорядкованість зруйнованого світу, вийти з кризи ідентичності, знайти відповідь на запитання “Хто Я?”.
Кожна людина протягом життя входить до багатьох груп, усвідомлюючи себе представником різних спільнот. Результатом ідентифікації особистості з різними групами стають численні ідентичності, сукупність яких складає цілісну соціальну ідентичність. Важливе місце в її структурі посідає національна ідентичність.
Метою виховання дітей та молоді на сучасному етапі є становлення громадянина-патріота, готового самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві. Головним пріоритетом сучасного  виховання має стати вироблення переконаності учнів, що сила українців в їхній єдності. Лише завдяки почуттям національної єдності, злагоди, миролюбності можна зберегти Україну, зміцнитись, стати рівними серед рівних.
Враховуючи те, що усвідомлення людиною власної належності до певного народу відіграє в її житті вельми важливу роль та помітно впливає на відносини між людьми (як на міжособистісному, так і на міждержавному рівнях), цілком зрозумілою стає необхідність підготовки педагогів до формування національної ідентифікації особистості. Серед багатьох питань, що потребують відповіді, знаходяться питання про психологічні причини зростання значущості національної ідентичності в наш час, про особливості трансформації ідентичності громадян, до яких призвели зміни етнополітичної та соціально-психологічної реальності в суспільстві, про психологічні особливості та чинники формування національної ідентичності у дітей та молоді в поліетнічній Україні.
17-19 жовтня 2018 року 27 педагогічних працівників Запорізької області пройшли навчання на тренінгу з формування української національної ідентичності «Разом в громаді – разом в державі» (тренер Богомолова Н.М.).
Учасники тренінгу дізналися про форми і методи формування особистоі та національної ідентичності у дітей та учнівської молоді, опанували інтерактивні вправи та руханки, працювали в групах, вирішували проблеми місцевої громади та знайомилися із діяльністю громадських організацій.
Президент ЦРК «Професіонали» Кирило Дядя, розповів про діяльність організації в освітньому просторі Запорізького регіону та презентував педагогам навчальну гру «Країна Гідності» (детальніше https://drive.google.com/drive/folders/1ssUzkkt78ctKo8zJhjSsjpscYRszNG5E?usp=sharing та http://www.professionals.com.ua/?p=226).
Голова Запорізької дитячої громадської організації «Слідопит» Олексій Ніколаєв ознайомив учасників із діяльністю організації, яка спрямована на формування у дітей почуття єдності та відповідальності засобами  скаутингу.
Також, під час тренінгу спеціаліст Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Діана Татоян ознайомила учасників із порядком реєстрації дитячих та молодіжних громадських організацій, довела де можна отримати консультації з цього питання, зразки оформлення документів та  куди звертатися для реєстрації організації (http://rszp.gov.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B8/).
понедельник, 15 октября 2018 г.

Науково-методичний семінар «Особливості викладання курсу «Громадянська освіта» у старшій школі».


З 1 вересня 2018 р. у загальноосвітніх навчальних закладах України впроваджується предмет «Громадянська освіта» у рамках інваріантної складової навчального плану. Навчання громадянській освіті старшокласників спрямоване на реалізацію загальної мети середньої освіти, що сформульована у концепції Нової української школи. Вона полягає у розвитку та соціалізації особистості, формуванні її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок життєзабезпечення та професійних якостей.
Важливість громадянської освіти школярів зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах.
Зміст громадянської освіти визначається як суспільними потребами, вимогами соціальних і державних інституцій, так і інтересами особистості, її ставленням до суспільних проблем і готовністю брати участь у їхньому розв’язанні.
Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.
Саме на дорогу вчителям, за ініціативи Всеукраїнської Асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» спільно з Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за підтримки Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки.  9 жовтня 2018 року проведено науково-методичний семінар «Особливості викладання курсу «Громадянська освіта» у старшій школі». В роботі семінару взяли участь методисти методичних кабінетів, педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, шкіл-інтернатів, які опікуються питаннями впровадження громадянської освіти ( 80 осіб).
В роботі семінару взяли участь Петро Кендзьор (доктор педагогічних наук, член правління Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»), Олена Дємєнєва (регіональний представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України в Запорізькій області), Владислав Волобуєв (кандидат філософських наук, доцент кафедри загально-правових та політичних наук Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету), Ольга Назаренко (завідувач сектору «Центр національних культур» Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки), Олександр Притула (президент  громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас»), Валентин Терлецький (журналіст, письменник).
П. Кендзьор висвітлив основні засади та особливості структури, змісту та впровадження курсу «Громадянська освіта» та надав методичні поради вчителям щодо організації уроків та практичних занять, приділив увагу розгляду деяких питань з розділів курсу, Також наголосив про необхідність навчити учнів: формулювати і висловлювати власну думку, відстоювати власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань; критично аналізувати  власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації; прийомам ефективної комунікації та ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів; вести переговори, досягати компромісу та консенсусу засобами діалогу та інш. На допомогу вчителю презентував можливості віртуальної платформи «3 Д демократії: думаємо, дбаємо, діємо» (http://www.citizen.in.ua/), яка створена та підтримується Всеукраїнською Асоціацією вчителів історії та суспільних дисциплін  «Нова Доба». У подарунок для загального користування Петро Іванович передав до Центру національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки книги «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна», «Інтеграція через діалог: Система організації полікультурного виховання у школі», «Образ Европы во времена перемен» та інш.
О. Дємєнєва зосередила увагу учасників семінару на висвітлені питань  розділу курсу «Права і свободи людини», що необхідно сформувати в учнів уміння брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, критично розуміти право, права людини та сформувати ставлення: повагу до людської гідності, до прав людини, справедливості, рівності й верховенства права.
О. Назаренко поділилась досвідом роботи з представниками національних меншин в нашій області, запропонувала викладачам можливості та напрямки співпраці при вивчені розділу курсу «Людина в соціокультурному просторі».
В. Волобуєв зосередив увагу учасників семінару на висвітлені основних питань розділу курсу «Демократичне суспільство та його цінності» в контексті сучасного розвитку нашої держави, наголошував на тому, що старшокласники  мають усвідомити ознаки демократичного врядування та демократичних процедур та зрозуміти зміст основоположних  принципів демократії; мати уявлення про способи визначення та вирішення проблем місцевої громади за участю громадян;  оцінюватироль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства; брати участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади ; розвиває здатність взаємодіяти з органами  державної влади та місцевого самоврядування.
О. Притула висвітлив деякі сторінки з історії розвитку та сучасності ті ГО «Всеукраїнська федерація «Спас» та розкрив можливості формування активної громадянської позиції засобами козацького звичаю «Спас».
В. Терлецький поділився досвідом журналіста і письменника, пояснив як медіа впливають на формування громадської думки,  зосередив увагу на питанні можливостей та впливу інформаційних технологій та мас-медіа на формування світогляду учнівської молоді.

суббота, 6 октября 2018 г.

ОГОЛОШЕННЯ!!!


Cемінар-практикум

«Освіта для демократичного громадянства:
формування громадянської компетентності
старшокласників через навчання дебатам»
Згідно наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від  14.12.2017 №0779 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів      освіти Запорізької області у 2018 році на базі КЗ «ЗОІППО ЗОР»
Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство»
25-26 жовтня 2018 року
проводиться обласний семінар-практикум
«Освіта для демократичного громадянства:
формування громадянської компетентності 
                                                                  старшокласників через навчання дебатам»
 
Місце проведення: м. Бердянськ, пр. Праці 24/56, приміщення Центру 
дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої, 3 поверх, каб.31 
зупинка транспорту «Центральний ринок»).
Термін проведення семінару: 25 жовтня з 10 00 до 16-30 год., 26 жовтня з 9-00 до 13-00 год.
До участі у заході запрошуються методисти методичних кабінетів, педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, коледжів, які опікуються питаннями впровадження громадянської освіти та виховної роботи,.
Реєстрація учасників: з 9-30 до 9-50 год.
Програмою семінару передбачено:
 ознайомлення із досвідом роботи гуртка «Дебати» ЦДЮТ м. Бердянська 
(Масютіна М.Є., заступник. директора з науково-методичної роботи, 
керівник гуртка «Дебати»  ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої);
розвиток критичного мислення старшокласників засобами дебатів (Богомолова Н.М., методист РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО ЗОР»);
відкрите заняття за темою «Як знайти інформацію в ЗМІ. Як оцінити 
інформацію з інтернету» (Масютіна М.Є., заступник. директора з науково
-методичної роботи, керівник гуртка «Дебати»  ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої);
кращі практики втілення дебатів в освітній процес. (обмін досвідом 
роботи) («Досвід участі старшокласників в українсько-німецькому 
проекті «Молодь дебатує» (Таукєнова Л. В.. педагог-організатор, 
керівник дебатного гуртка Запорізької  загальноосвітньої школи № 38; 
«Формування комунікативних навичок учнів на заняттях дебатного гуртка» (Хайруліна О.С, заступник директора з навчально- виховної роботи, керівник дебатного гуртка Запорізького навчально-виховного  комплексу  № 109);
показова дебатна гра ормат дебатів Карла Поппера) (Масютіна М.Є., заступник. директора з науково-методичної роботи керівник гуртка «Дебати»  ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої, вихованці дебатного гуртка);
круглий стіл на тему «Організаційно-педагогічні умови формування 
громадянської компетентності учнівської молоді засобами дебатної 
технології»;
презентація web-квесту «Відкриваємо дебатний всесвіт» (Масютіна М.Є., заступник  директора з науково-методичної роботи, керівник гуртка «Дебати» ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої) та інш. 
Реєстрація до 22 жовтня 2018 р. за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYSTgYjoDhcWmniBiMSGBSGKpY7tae_5vSzX56mzgek-c8g/viewform.

Довідкова інформація за телефонами 097-52-15-046,
066-48-08-365, 0504848693.


ОГОЛОШЕННЯ!!!


Науково-методичний семінар
«Особливості викладання курсу
 «Громадянська освіта» у старшій школі».
З метою сприяння розвитку та консолідації громадянського суспільства, формування у підростаючого покоління громадянської компетентності, поширення інноваційного педагогічного досвіду та сприяння співпраці освітніх закладів з громадськими організаціями,
з ініціативи Всеукраїнської Асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін  «Нова Доба»
 спільно з Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

9 жовтня 2018 року
проводиться
науково-методичний семінар
«Особливості викладання курсу «Громадянська освіта» у старшій школі».

Місце проведення: м. Запоріжжя, пр. Соборний 142, приміщення Запорізької обласної наукової бібліотеки 4 поверх (зупинка транспорту «Малий ринок»).

Термін проведення семінару: 12:00-18:00 год.
До участі у заході запрошуються методисти методичних кабінетів, педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, шкіл-інтернатів, які опікуються питаннями впровадження громадянської освіти.

Реєстрація учасників: з 11-20 до 11-50 год.
Зареєструватися для участі за посиланням https://goo.gl/forms/NERO8FSUnCTXHxsz2
Довідкова інформація за телефонами 097-52-15-046, 066-48-08-365

вторник, 2 октября 2018 г.

Інформаційна кампанія «СтопБулінг» у закладах освіти


З 10 по 14 вересня РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» спільно з Координаційною радою молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області, в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», проведено інформаційну кампанію «СтопБулінг» у закладах освіти: Запорізька загальноосвітня школа №4, Запорізька загальноосвітня школа №38, Запорізька загальноосвітня школа №23, Запорізька гімназія №71, Наталівський  навчально - виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», Запорізький класичний ліцей, Запорізька загальноосвітня школа №97, Запорізький колегіум «Елінт», Запорізький навчально-виховний комплекс №109, Запорізький навчально-виховний комплекс №110, Запорізька гімназія №45, Запорізька загальноосвітня школа № 12, навчально - виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад № 129 «Конвалія», Балабинський навчально-виховний комплекс «Школа І-Ш ступенів - гімназія «Престиж», Запорізька загальноосвітня школа №103, Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум», Запорізька спеціалізована школа №40, Запорізька загальноосвітня школа №92, Запорізька гімназія №31, «Дошкільний навчальний заклад «Олеся», Запорізький навчально-виховний комплекс № 60, Запорізький навчально-виховний комплекс № 9, Запорізька загальноосвітня школа №30 та інш.
Фахівці юристи спілкувалися із дітьми та педагогами про їхні права, роз’яснювали, в яких ситуаціях необхідно звертатися до представників держави, давали практичні поради як діяти в ситуаціях, коли відбувається порушення їх прав.


Учнів ознайомили із поняттям «булінгу», причинах виникнення, неприпустимості його замовчування, небезпечність наслідків, а також про міжнародні та національні законодавчі акти, які захищають дітей від цькування, міжнародний досвід боротьби з булінгом та надали практичні поради куди звертатися, якщо хтось зазнає кривди від однолітків або старшокласників.
З педагогічними працівниками обговорювали як реагувати на випадки прояву булінгу, хто несе відповідальність за вчинки дітей та до кого звертатися за допомогою.