ПРО НАС

Перейменування Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» у Регіональний науково-методичний центр «Освіта та громадянське суспільство» (далі РНМЦ) з 15 березня 2017 року».
НАКАЗ від 01.02.2017 №044 «Про внесення змін до наказу від 23.11.2016 №305-Д»

Регіональний інформаційно-аналітичний центр «Освіта та громадянське суспільство» (далі - РІАЦ) є структурним підрозділом КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, який створений шляхом перейменування Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта»

Завдання Центру:
-проведення моніторингових досліджень, організація  експериментальної роботи з питань розвитку громадянського суспільства, національно-патріотичного та громадянського виховання суб’єктів освітнього процесу регіону;
-організація та участь у наукових, науково-методичних заходах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів;
-підготовка та апробація науково-методичних, методичних матеріалів з питань взаємодії закладів освіти та інститутів громадянського суспільства; вивчення та впровадження досвіду реалізації завдань з національно-патріотичного та громадянського виховання учнівської молоді;
-сприяння функціонуванню та розвитку учнівського самоврядування як засобу виховання  свідомого громадянина-патріота;
-підготовка педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів області з питань функціонування демократичних інституцій в системі освіти регіону, організації національно-патріотичного, громадянського виховання учнівської молоді та участі у волонтерському русі;
-співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами та громадськими організаціями щодо формування громадянських компетентностей в освітньому процесі регіону;

-забезпечення роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Мальований Микола Михайлович

Завідувач Регіонального
 науково-методичного центру
«Освіта та громадянське суспільство»
доктор філософії  (к.філос.н.), доцент

Забезпечує:
-організацію та науково-методичний супровід реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-участь працівників РНМЦ у проведенні науково-методичної та освітньо-просвітницьких заходів;
-підготовку та проведення науково-методичної та інформаційно-консультативної роботи, аналітичних та експертних матеріалів;
-організацію діяльності працівників РНМЦ щодо підготовки публікацій, пропаганди і впровадження результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-участь РНМЦ у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти та програм з патріотичного виховання учнівської молоді;
-організацію та науково-методичний супровід координаторів діяльності дитячих, молодіжних громадських та волонтерських об’єднань, які функціонують на базі навчальних  закладів області.
-координацію роботи РНМЦ з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
-координує діяльність щодо реалізації державних програм, а також розробки, запровадження та популяризації регіональних та місцевих програм в освітньому просторі регіону з питань взаємодії навчальних закладів з інститутами громадянського суспільства;
-координує проведення соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні в умовах взаємодії закладів освіти з інститутами громадянського суспільства;
-сприяє організації взаємодії навчальних закладів та громадських організацій з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянсько-патріотичного спрямування;
-здійснює зв'язки з науковими установами, навчальними закладами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими організаціями;

-здійснює керівництво щодо організаційно-методичного супроводу діяльності Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та реалізації її рішень у системі освіти Запорізького регіону.


Богомолова Наталя Миколаївна


методист Регіонального 
науково- методичного центру
«Освіта та громадянське суспільство»,
магістр державного управління


бере участь:
-у співпраці з науковими установами, навчальними закладами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими організаціями;
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-у підготовці та організації семінарів та тренінгів для педагогічних працівників з організації громадянського та національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
-у підготовці аналітичних та експертних матеріалів в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-участь в реалізації проектів громадянознавчого змісту з напрямку освіти дорослих міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня;
-участь у проведенні моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні в умовах взаємодії закладів освіти з інститутами громадянського суспільства;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах;
-у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
-в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
-в розробці, запровадженні та популяризації регіональних та місцевих програм з питань взаємодії навчальних закладів з інститутами громадянського суспільства;
забезпечує:
-організацію та проведення заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-організацію та проведення правоосвітніх та правовиховних заходів в навчальних закладах регіону;
-організацію діяльності щодо планування роботи та підготовки звітності про результати роботи РНМЦ;
-надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам установ освіти з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
сприяє організації взаємодії навчальних закладів та громадських організацій з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянсько-патріотичного спрямування.

Попович Яна Максимівна

методист Регіонального 
науково- методичного центру 
«Освіта та громадянське суспільство»,
доктор філософії (к.філос.н)


бере участь:
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-у підготовці, організації та проведенні наукових та освітньо-просвітницьких заходів за напрямками діяльності РНМЦ (семінарів, тренінгів, круглих столів тощо);
-в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах; у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
забезпечує:
-організацію планування та звітної інформації РНМЦ щодо участі у наукових заходах та публікації тез та статей;
-розміщення інформаційних матеріалів на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР та блозі  РНМЦ  про діяльність центру, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських та волонтерських об’єднань з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти та патріотичного виховання;

-здійснює підготовку та випуск  інформаційного бюлетню «Освіта та громадянське суспільство».


Макаренко Тетяна Михайлівна

методист Регіонального 
науково- методичного центру 
«Освіта та громадянське суспільство»

бере участь:
-в організації та проведенні заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-у  проведення моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах; у підготовці навчально-методичної літератури;
забезпечує:
-взаємодію з установами, які сприяють розвитку волонтерського руху;
-організаційно-методичний супровід діяльності Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
-організацію та науково-методичний супровід координаторів діяльності волонтерських організацій, які функціонують на базі навчальних закладів області;
-організацію планування та підготовку звітної інформації РНМЦ щодо організації навчальної та методичної діяльності.
-готує інформаційні матеріали для розміщення на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР та блозі РНМЦ про діяльність центру, закладів освіти, волонтерських організацій з напрямку соціально-активної  діяльності;
-готує матеріали для оперативних нарад та щомісячні плани РНМЦ;
-сприяє організації взаємодії навчальних закладів та громадських організацій з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянсько-патріотичного спрямування;

-надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам установ освіти по відповідним напрямках діяльності.Онопко Оксана Олександрівна

методист Регіонального 
науково- методичного центру 
«Освіта та громадянське суспільство»

бере участь:
-в організації та проведенні заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
проведення моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах; у підготовці навчально-методичної літератури;
-забезпечує організацію та науково-методичний супровід координаторів діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, які функціонують на базі навчальних  закладів області; готує заходи щодо проведення зустрічей з лідерами громадських організацій;
-готує інформаційні матеріали для розміщення на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР та блозі РНМЦ  про діяльність центру, закладів освіти, громадських об’єднань з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;

-забезпечує організацію планування та підготовку звітної інформації РНМЦ з напрямку правоосвітньої діяльності та діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, які функціонують на базі навчальних закладів області.


Контактний телефон (061) 701-10-07
e-mail: mdczp@ukr.net

Для реалізації завдань Регіональний науково-методичний центр 
«Освіта та громадянське суспільство» співпрацює

З науково-дослідними установами:
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
З органами державної влади:
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької облдержадміністрації
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Управління у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації
Головне територіальне управління юстиції в Запорізькій області
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області
Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області
Запорізький обласний центр зайнятості
З вищими навчальними закладами:
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Б.Хмельницького
З громадськими організаціями:
Громадська організація «Запорізький вектор»
Запорізька обласна громадська організація вчених
Запорізька громадська організація «Центр розвитку кар’єри «Професіонали»
Запорізького відділення ВМГО «Європейська молодь України»
Всеукраїнська федерація «Спас»
Запорізька обласна організація товариства «Знання» України
Благодійний фонд «Оберіг»
З громадськими об’єднаннями національних меншин:
Асоціація національних меншин Запорізької області
А також:
Комунальним закладом «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради
Комунальним закладом "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді" Запорізької обласної ради
Запорізьким обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області

З загальноосвітніми навчальними закладами:
Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області
Колегіум «Елінт»
Кушугумський НВК «Школа І-ІІІ ст. – гімназія «Інтелект»
Енергодарська багатопрофільна гімназія "Гармонія" Енергодарської міської ради Запорізької області
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Запорізької міської ради Запорізької області
Запорізький коледж радіоелектроніки ЗНТУ
Комунальний заклад «Дніпрорудненська спеціалізована школа «Талант»


Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный