воскресенье, 11 марта 2018 г.

«Гідна праця»

Вибір професії – важливий крок у свідомому суспільному виборі

Важливість громадянської освіти в Україні зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю країни в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процессах. 
Метою сучасної освіти є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству (Закон України  «Про освіту» від 05.09. 2017 року №2145-VIII).
Метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування  загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р) є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за напрямами запровадження нового принципу педагогіки партнерства та удосконалення процесу виховання; формування особистості, здатної до критичного мислення та патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя. Серед ключових компетентностей визначено соціальні і громадянські компетентності.
Так, в рамках реалізації програми Українського фонду соціальних інвестицій «Гідна праця», Запорізькою громадською організацією «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» організовані тренінги для учнів ЗОШ №5 м. Токмака (27 лютого) та ЗОШ Комиш-Зорянської ОТГ (3 березня).
За допомогою тренера (Богомолової Н.М.) учасники дізнавалися про те, що змінилося у ХХІ столітті, що освіта перестала бути сумою статичних знань та вмінь, накопичених пiд час навчання у школі або інституті. Люди повинні самостійно вибудувати свою модель освіти й сформувати свій унікальний набір професійних та особистісних навичок. Нова парадигма освіти - це проект усього життя, динамічний процес, створений з урахуванням вимог сучасності. Необхідно проаналізувати той обсяг знань та вмінь, який реально дає навчальний заклад, а решту добирати на додаткових курсах, тренігах, а головне - у процесі реального практичного досвіду.
Багато навичок та компетенцій, стали обов'язковими. Їx необхідно розвивати незалежно від того, яку професію ви вирішили обрати. До них належать: комп'ютерні навички, знання мов, комуннікаційні навички, глобальне мислення, вміння самостійно добувати необхідну інформацію, виокремлювати проблеми та знаходити шляхи для їхнього раціонального розв'язання, вміння та навички, які дозволяють орієнтуватися та взаємодіяти з величезними інформаційними масивами, вміння переконувати, робити презентації, виступати публічно, знаходити необхідний підхід до людей, здатність вирішувати конфліктні ситуації тощо.
Також під час тренінгу обговорювались тренди, які формують майбутнє та навички, які є затребуваними у ХХІ столітті.
Особливо корисним була частина, де старшокласники мали змогу подумати, як же саме обирати майбутню професію, чи прислухатися батьків, чи діяти за принципом «куди всі туди і Я», все це відбувалося з використанням інтерактивних методів навчання.
відео: м.Токмак


вторник, 20 февраля 2018 г.

Семінар «Судова реформа на місцевому рівні – роль ВНЗ та молоді»
16 лютого 2018 року для студентів Торгового коледжу Запорізького національного університету проведено семінар на тему «Судова реформа на місцевому рівні – роль ВНЗ та молоді». Захід організовано ГО «Запорізька правозахисна група» в рамках Програми «Нове правосуддя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та за участі співробітників РНМЦ «Освіта громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
На семінарі розглядалися теми:  «Конституційний вимір та ключові складові судової реформи в Україні» (О. Ніколаєва, юридичний радник, Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»), «Роль ВНЗ та молоді у просуванні судової реформи на місцевому рівні та оновленні суддівської системи» Н. Богомолова, голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області),  «Головні виклики та пріоритети судової реформи в Україні», «Інструменти громадського контролю за судовою системою» (І. Шмарін, помічник судді Запорізького окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук).

Студенти отримали інформацію про судову реформу в Україні,  задавали питання фахівцям. Завдяки інтерактивним вправам студентська молодь була активною при обговоренні проблеми щодо дотримання прав людини та, розглядаючи норми Конституції України, визначила, що кожний громадянин має розумітися на перевагах судової реформи для покращення доступу до правосуддя.
пятница, 9 февраля 2018 г.

методичний семінар «Сучасні тенденції громадянської освіти. Освіта та громадянське суспільство»


Сучасний навчальний заклад має сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей. Так 07 лютого 2018 року на базі Мелітопольській гімназії №10 проведено методичний семінар «Сучасні тенденції громадянської освіти. Освіта та громадянське суспільство» за участю методиста Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР Богомолової Н.М.
У ході семінару педагоги обговорювали концепцію розвитку громадянської освіти в Україні, ознайомились з нормативно – правовими документами Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 рр., Стратегії національно - патріотичного виховання дітей та молоді. Наталя Миколаївна презентувала навчальну програму інтегрованого курсу для 10 класів «Громадянська освіта», практичний посібник «Демократична школа» Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства. Поділилась матеріалами методологічного семінару «Громадянськість української молоді, виклики, здобутки».


Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства08 лютого 2018 року проведено засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, яку очолюють співголови: заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін та доктор політичних наук, координатор Асоціації регіональних аналітичних центрів по Запорізькій області, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук ЗНТУ Арабаджиєв Дмитро. У заході також взяли участь голова громадської організації «Центр соціальної інженерії», менеджер освітніх програм Українського незалежного центру політичних досліджень Ольга Коваленко, менеджер з питань державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Кирило Сидорчук, науковці, експерти, представники громадських організацій та об’єднань.
Учасники заходу обговорили концепцію громадянської освіти у Запорізькій області; питання міжсекторального співробітництва і залучення громадськості до впровадження реформи децентралізації в Запорізькій області; залучення інституцій громадянського суспільства до моніторингу євроінтеграційних процесів та імплементації положень Угоди про Асоціацію з ЄС на регіональному рівні. Саме ці напрямки координаційна рада визначила пріоритетними у своїй роботі на 2018 рік та на їх основі виробила план конкретних заходів.
З інформацією щодо реалізації Громадянської освіти у Запорізькій області виступила Богомолова Н.М., методист Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, яка наголосила про важливість освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства.

понедельник, 5 февраля 2018 г.

«Європейський клуб» для старшокласників


Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантність, вміння знаходити компроміс, виховання європейських цінностей. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно.
Сучасні навчальні заклади мають сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню теоретичних знань про розвиток європейських країн та практичних умінь: адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально активними, здатними до комунікації і захисту своїх прав. Формування в учнівської молоді європейських цінностей можливе за умови залучення їх до активної практичної діяльності роботи євроклубу.
Так, 2 лютого на базі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки відбулась презентація (стейтмент) «Європейського клубу» для старшокласників навчальних закладів м.Запоріжжя. Захід організовано Позашкільним навчальним закладом «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради..
Мета програми «Європейського клубу»: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.
Основні завдання «Європейського клубу»:
вивчення історії, культури, традицій та звичаїв Європейського союзу;
поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;
встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;
організація заходів з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;
формування комунікативних навичок, навичок самостійного навчання, збирання та критичного аналізу необхідної інформації;
підвищення рівня володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями;
мотивація до вивчення іноземних мов.
У заході взяли участь співробітники Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО»ЗОР. В рамках презентації «Європейського клубу» відбулось інтерактивне спілкування з учнівською молоддю, під час якої учасники зробили перші кроки до «громадянської активності».
Фахівці сектору з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області розповіли молоді про Європейський суд з прав людини, а також про положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод та протоколів до неї, ознайомили присутніх з основними напрямами проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» роз’ясненили  принцип дії сервісу «On-line – будинок юстиції» http://www.justzp.gov.ua/ua/news/fahivcyami_sektoru_z_pitan_zabezpechennya_diyalnosti_uryadovogo_upovnovazhenogo_u_spravah_evropeyskogo_sudu_z_prav_lyudini_golovnogo_teritorialnogo_up/3162,

Сюжет про захід: Телеканал Z https://www.youtube.com/watch?v=j-rtyUGYztk (13 хвилина)