вторник, 25 июня 2019 г.

«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»Для забезпечення успішності, ефективності національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах партнерства надзвичайно важливим є удосконалення підготовки та перепідготовки відповідних кадрів. На цьому акцентовано увагу у Стратегії національно-патріотичного виховання. Зокрема, наголошено, що зусилля мають бути зосереджені на організації підготовки фахівців та підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій сфері, оволодінні ними знаннями, уміннями і навичками.
З 19 по 21 червня 2019 року педагогічні працівники ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти» пройшли навчання на тренінгу за програмою «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» (тренер Богомолова Н.М.).
Учасники тренінгу поглибили знання про: патріотизм як суспільну та особистісну цінність; якості людини-патріота; концептуальні засади патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін; основні тенденції та зміст патріотичного виховання особистості; підходи до виховання громадянина-патріота; форми і методи патріотичного виховання, а також формували практичні уміння щодо організації продуктивної педагогічної взаємодії з дітьми та учнівською молоддю для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота-громадянина»;  самопрезентації досвіду роботи з національно-патріотичного виховання; налагодження партнерської співпраці з суб’єктами національно- патріотичного виховання на місцевому рівні.
Інтерактивні вправи та руханки додали учасникам позитивного настрою, створили атмосферу взаєморозуміння та натхнення до подальшого впровадження сучасних інновацій з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.пятница, 21 июня 2019 г.

Засідання Координаційної ради з питань національно – патріотичного

20 червня 2019 року відбулося засідання Координаційної ради з питань національно – патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки ЗОДА.
Місцем проведення було обрано обласний краєзнавчий музей. Засідання проходило в конференц – залі музею, атмосфера якої надихала учасників до зважених та серйозних роздумів та пропозицій стосовно винесених питань.
Основним питанням представленим на розгляд членів Координаційної ради було обговорення плану заходів на виконання Указу Президента України від 18.05.2019№286/2019 «Про стратегію національно – патріотичного виховання». Заступник голови Координаційної ради Мальований М.М., завідувач Регіонального науково – методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР висвітлив основні виклики нового документу  та звернув увагу на завдання, які стоять перед освітянами області.
В обговоренні взяли участь:
- Метеленко Наталія Георгіївна – завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування,  доктор економічних наук, професор;
- Макушинська Ганна Павлівна – доцент міжфакультетської кафедри загальноосвітніх дисциплін, кандидат філософських наук, доцент;
- Полякова Лариса Іванівна - координатор з питань національно-патріотичного виховання, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького;
- Михайлова Вікторія Володимирівна – заступник директора комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів  «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради;
- Шаповалов Георгій Іванович – заступник директора КЗ «Запорізький краєзнавчий музей» ЗОР;
- Водоп'ян Вікторія Вікторівна – завідувачка масовим відділом Запорізького обласного краєзнавчого музею.
- Данченко Дмитро Вікторович – голова міжнародного благодійного фонду «Фонд інноваційних проектів».
Також, була заслухана інформація про виконання плану роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації у І півріччі 2019 р. , з якою виступила секретар Макаренко Т.М. та затверджено план роботи Координаційної ради на ІІ півріччя.


среда, 19 июня 2019 г.


Шановні освітяни,
 розпочато реєстрацію на тренінги з національно-партіотичного виховання у ІІІ кварталі 2019 року.
Для педагогів Запорізької області навчання безкоштовне.
Реєструйтесь, навчайтесь, зростайте! Раді зустрічі з вами!

четверг, 13 июня 2019 г.

Впроваджуємо громадянську освітуОдним із важливих завдань громадянської освіти є забезпечення молоді практичними вміннями та навичками, а саме: формування критичної свідомості; прийняття свідомого рішення; здійснення вільного вибору; розуміння норм і правил поведінки в суспільстві та поваги до них; знання законів, основних прав людини; спільної праці на благо суспільства; формування особистої відповідальності та громадянського обов'язку; взаєморозуміння та взаємоповага до кожного індивідума, етнічної групи,
До педагогів висуваються певні вимоги, а саме: знання - громадянської термінології, суспільних норм і принципів;  загальні знання про суспільство, природу і структуру політичної влади; - устрою держави, форм і способів участі громадян у суспільних процесах і рішенні питань громадянського характеру; - конституційних прав та обов’язків громадян; - методики та сучасних інноваційних технологій громадянського виховання школярів.
Сьогодні для кожного вчителя дуже важливо вміти давати критичну оцінку тій інформації, яка ним сприймається. Отже, вчителю вкрай важливо мати розвинене критичне мислення. На його основі у педагога формується здатність правильно оперувати громадянськими категоріями, і за їх допомогою будувати свою діяльність.
4-6 червня педагогічні працівники Дніпровського району м. Запоріжжя та 10-12 червня педагоги м. Бердянськ пройшли навчання на тренінгу «Зміст та методика курсу «Громадянська освіта» (старша школа, 10 кл.).
Навчання громадянській освіті спрямоване на формування й розвиток таких умінь старшої школи як:
-  критично мислити, визначати проблему та бачити шляхи її розв'язання;
-         аналізувати різні джерела інформації та аргументовувати власну думку;
-  вести конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти толерантність, емпатію;
-  реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим людям у захисті їхніх прав.
Завданням тренінгу є надання можливості для освоєння вчителями методики курсу, що є інноваційною, і підготовка їх до викладання курсу. На тренінгу вчителі ознайомились зі змістом і логікою побудови як всього курсу, так і окремих уроків, опанували конкретні методи і прийоми інтерактивного навчання щодо  визначених завдань курсу для забезпечення цілеспрямованої підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності, а саме:
-                     формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці;
-                     виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості, рівності;
-                     формування громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем;
-                     виховання громадянської свідомості особистості, орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави;
-                     виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей;
-                     розвитку політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності школярів, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.понедельник, 10 июня 2019 г.

Півфінал конкурсу «Відкривай Україну»


Одна з головних освітніх подій регіону -  Півфінал конкурсу «Відкривай Україну» в Запорізькій області в форматі «ОсвітнійХайп» завершена!
27 талановитих команд з'їхалися 8 червня до міста Мелітополя. На базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Д. Моторного вони зв’яли  участь у обласному півфіналі Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну». Конкурсанти представили звіти/макети своїх проектів перед журі та гостями фестивалю. У рамках Фестивалю працювали локації:
- «Пітчинг проектів», де півфіналісти презентували свої напрацювання перед конкурсним журі, до складу якого увійшли бізнесмени, представники влади та громадських організацій, діячі культури та освіти;
- «Виставка проектів» - команди-учасники півфіналу представляли макети/звіти/прототипи своїх проектів, які вони щойно реалізували у своєму населеному пункті;
-  «Експозиції сучасних освітніх ініціатив регіону», на яких розповідалося про свою діяльність, демонструвалися здобутки через різноманітні інтерактивні майстер-класи;
- «Відкрита панельна дискусія та воркшопи» для  представників освітніх організацій: навчання, адміністративні процеси, вчителі та батьки, неформальна освіта тощо.
Журі оцінювало команди за 12-бальною системою за 6 критеріями : інноваційніть, корисність, залученість громади, логічний зв'язок з обраною проблемою, демонстрація та відповідність умовам презентації.
Отже, за результатами конкурсу в Запорізькій області переможцями стали:
І місце - команда ЕКОАРТ (Комунальний заклад «Малобілозерська спеціалізована естетична школа – інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради»), яка розробила власний герб населеного пункту, який встановлено на в'їзді в населений пункт.  Команда отримала фірмові футболки «Відкривай Україну».
ІІ місце - команда АТБ (Мелітопольський навчально – виховний комплекс №16 Мелітопольської міської ради Запорізької області), які власноруч зробили місце для відпочинку з гойдалками у сквері на мікрорайоні . Подарунком стали фірмові кепи «Відкривай Україну»
ІІІ місце - команда «Шлагбаум» (Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Мелітопольської міської ради Запорізької  області) їх проект - дошка комунікацій, щоб кожна людина могла висловити свою думку/мрію. У подарунок команди отримали фірмові Еко-сумки Відкривай Україну.
Сюрпризом стало те, що 2 команди (І та ІІ місце) поїдуть до фіналу у Київ. Про це повідомив  Денис Блощинський - співзасновник  Фундації соціальних інновацій "З країни в Україну"!
На фестивалі команди також оцінювали і гості заходу. Командою "глядацьких симпатій" стала «SMARtTeam» (Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 Мелітопольської міської ради Запорізької  області) з проектом першої велодоріжки. Команда отримала величезне ЛЕГО у подарунок .
Заохочувальні  подарунки у вигляді настольних ігор отримали: команда «Boss» (Фруктовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області) «Гармонія» (Опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад "Гармонія"Приазовської районної ради Запорізької області),  «Open Nuts» (Оріхівська філія № 5 КЗ "Опорний заклад загальної середньої освіти "Сузір'я" Оріхівської міської ради), «DobroTime» (Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Мелітопольської міської ради Запорізької  області).  
Грошову підтримку отримали команди: «Юні новатори» (Червонопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області), «Юні Генії» (Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Мелітопольської міської ради Запорізької  області), «Алые паруса» (Відрадненський заклад загальної середньої освіти Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області),  «Майбутнє країни» ( Громадська організація «Центр розвитку та підтримки молодіжних ініціатив» м.Токмак), «Фенікс» (Бердянська гімназія №1 «Надія» Бердянської міської ради Запорізької області),  «Неперевершена десятка»  (Бердянська багатопрофільна гімназія №2 Бердянської міської ради Запорізької).
 Інші команди отримали сертифікати до ресторану від  спонсорів,фірмові еко – сумки, футболки, кепки Відкривай Україну.
Вітаємо ще раз всіх учасників, які витримали цей довгий шлях і зробили чудові проекти! Ви неперевершені!пятница, 7 июня 2019 г.

Тренінг «Методика викладання курсу «Громадянська освіта»10 клас»Формування демократичного суспільства передбачає активність кожного громадянина. І саме тому важливо, щоб кожна людина мала уявлення про свою роль та права у державі. Як ми знаємо, ключові навички та базові знання формуються саме в школі. На заклади освіти відтепер покладається додаткова відповідальність – виховання свідомого громадянина, який знатиме свої права і свободи та вміє ними користуватися у повсякденному житті. Громадянська освіта безпосередньо розглядає питання комунікації, самоідентифікації, самопрезентації громадянина в сучасному світі. Надзвичайно важливим тут є те, наскільки людина готова сприймати тих, хто відрізняється від неї, настільки вона готова не обмежувати права та свободи оточуючих. Усвідомлення цінностей демократичного суспільства, як показує світова практика, є ключем до формування суспільства, здатного відстоювати свої права, свободи та інтереси.
Методисти РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» (Богомолова Н.М., Макаренко Т.М.) 4 – 6 червня 2019 року провели тренінг «Методика викладання курсу «Громадянська освіта»10 клас» на базі гімназії №50, для вчителів Дніпровського району , які обрали для себе викладання курсу «громадянська освіта» в школі.
Зміст навчальної програми тренінгу збагачений теоретичними знаннями, інтерактивними формами подачі матеріалу, які сприймаються учасниками з великою зацікавленістю.
В тренінгу взяли участь 21педагог, які по закінченні отримали сертифікат на 30 академічних годин.
понедельник, 3 июня 2019 г.

ДНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ


31 травня 2019 року співробітники Регіонального науково – методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» взяли участь на партнерських засадах у масштабному заході,  приуроченому до щорічних ДНІВ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, НАУКИ І ОСВІТИ та ДНІВ ЄВРОПИ – 2019 «УКРАЇНА-ПОЛЬЩА-СЛОВАЧЧИНА», що тривають з 01 травня по 23 червня 2019 року. Модератором заходу виступила Наталя Метеленко – д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького Національного Університету. З привітальним словом звернувся В. Гриценко - заступник Голови Районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району.
Виступаючими від РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» на засіданні круглого столі «ЗНУ – Україна - Європа: можливості і перспективи інтеграції в єдиний освітній простір» були Мальований М.М. та Богомолова Н.М. Також заслухали доповіді: В.Храпкіної –(д.е.н., проф. м. Дніпро), Т. Меліхової (д.н., професора, Інженерний інститут, ЗНУ), О. Алейнікової (д. держ. управ., проф., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» м. Київ).
Співробітники Центру (Богомолова Н.М., Мальований М.М., Макаренко Т.М., Онопко О.О., Попова Я.М.) взяли участь у тренінгу «Попередження булінгу в дитячо-навчальному колективі », який провели Дубіна О. (к.п.н, доц.) і Бурлаєва Т. (к.п.н., доц.) -  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».  Учасники отримали сертифікати європейського зразка.
Завершальним заходом цього дня став круглий стіл на тему:«Козацький» король» Ян ІІІ Собеський і Запоріжжя: минуле і сучасність» за участі В.В. Мороко - директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації,  А.Важохи - Сенатора Республіки Польща, Я. Здановського – Віце – консула Республіки Польща в Україні (у Харкові), Г.Васильчука – д.і.н., проф., проректора з наукової роботи ЗНУ , Є.Хмельової – Голови Федерації організацій польських в Україні,  О. Бондаренко – головного зберігача фондів Національного заповідника «Хортиця»,  І. Мезенцевої (Товариство польської культури ім.св.Іоанна Павла ІІ), М. Дащенко (Центр польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собеського),
П. Мороза (Центр польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собеського),  С. Шкоди (Товариство польської культури ім.св.Іоанна Павла ІІ), А. Шевчука (Товариство польської культури ім.св.Іоанна Павла ІІ), І. Саламахи (к.і.н., Центр польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собеського).
Модератором виступила Г. Макушинська, к.філос.н., доцент, директор Центру польської мови і культури ім. Яна ІІІ Собеського, голова Товариства польської культури ім.св.Іоанна Павла ІІ.
Дякуємо за співпрацю!