суббота, 1 сентября 2018 г.

Тренінг для тренерів «Психолого-дидатктичні особливості проведення навчальних тренінгів для різних категорій працівників освіти»


Важливість громадянської освіти в Україні зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю країни в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства.
Метою сучасної освіти є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству (Закон України  «Про освіту» від 05.09. 2017 року №2145-VIII).
Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачає докорінну й системну реформу середньої освіти, засновану на інноваційній педагогіці. Одним з важливих напрямів цієї реформи має стати формування в учнів загальноосвітньої школи наскрізних умінь інтерактивної комунікації, партнерства і критичного мислення шляхом впровадження у навчальний процес спеціальних методів й технологій. Для досягнення зазначеної мети необхідно забезпечити відповідну спеціальну підготовку педагогічних працівників  та стимулювання їх до особистого й професійного зростання.
Експерти Освітньої платформи «Критичне мислення» розробили інноваційні методичні посібники для учителів початкової та основної школи із запровадження інтерактивного навчання, педагогіки партнерства і розвитку критичного мислення в учнів, а також тренінгові модулі професійного розвитку вчителів з опанування відповідних методик. На тренінгах педагоги можуть познайомитися з особливостями навчання учнів різного віку критичного мислення, опрацювати структуру і методику уроку з розвитку критичного мислення, типи, види й методику застосування запитань як інструмента розвитку критичного мислення, методи критичного опрацювання інформації навчальних текстів, опанувати уміння і навички вибору й застосування інтерактивних методів навчання, а також попрактикуватись в організації інтерактивного навчання у вивченні різних предметів як основи педагогіки партнерства.
Навчання на тренінгу для тренерів «Психолого-дидатктичні особливості проведення навчальних тренінгів для різних категорій працівників освіти» 16-18 серпня 2018 року, який проводився у м. Києві, пройшла  методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Богомолова Н. М.
Навчання проводила Керівник освітньої платформи «Критичне мислення», Член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор О.І.Пометун.
 


понедельник, 16 июля 2018 г.

Експертна нарада зарубіжних та українських фахівців з громадянської освіти


5-7 липня 2018 р. методист  РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство  Богомолова Н.М. взяла участь в експертній нараді залучених зарубіжних та українських фахівців з громадянської освіти з участю громадських організацій: Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», Інституту лідерства, інновацій та розвитку, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Інформаційно-дослідного центру «Інтеграція та розвиток», Спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти, а також американських фахівців зі Street Law (м.Київ).
Під час заходу відбулась дискусія про громадянську освіту та її зв'язок з демократією. Учасники опрацювали підхід, що базується на вивченні кейсів; ознайомились з демонстраційним уроком з протидії корупції; дізналися про результати пілотування програм з громадянської освіти в Україні.
У рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що здійснюється Pact в Україні, було представлено результати загальнонаціонального опитування щодо залучення громадян у процес реформ та громадянську активність.Науково-методичний семінар з методики викладання громадянської освіти


4-5 липня 2018 р. методист  РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство  Богомолова Н.М. взяла участь у науково-методичному семінарі з методики викладання громадянської освіти у 10 класі для педагогів та методистів з різних областей України, який проходив у м. Київ. Захід відбувся з ініціативи Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», у рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.
На відкритті заходу з вітальним словом до учасників звернулася  Євтушенко Р. І., головний спеціаліст Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.
Вербицька П.В., виконавчий директор Всеукраїнської асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», представила курс з громадянської освіти та посібник для вчителів «3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо», що розроблявся колективом авторів Асоціації.
Упродовж дводенної роботи семінару автори посібника з громадянської освіти представили методичні та змістові особливості його розділів:
Розділ 1. «Особистість та її ідентичність» (Людмила Махун, Елла Ситник)
Розділ 2. «Права і свободи людини» (Олександра Козорог)
Розділ 3. «Людина в соціокультурному просторі» (Петро Кендзьор)
Розділ 4. «Демократичне суспільство та його цінності» (Ольга Педан-Слєпухіна, Святослав Ратушняк)
Розділ 5. «Світ інформації, мас-медіа та медіаграмотність» (Наталія Маркусь)
Розділ 6. «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту» (Ганна Горленко)
Розділ 7. «Україна, Європа, світ» (Наталія Маркусь)
Учасники науково-методичного семінару ознайомилися з онлайн-платформою курсу громадянської освіти, можливостями і напрямами її функціонування. Педагоги, які здійснювали пілотування курсу з громадянської освіти «3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо», поділилися своїм досвідом.
Присутні також обговорили особливості впровадження курсу громадянської освіти у заклади загальної середньої освіти у 2018-2019 н.р. та можливості навчання й підтримки вчителів з допомогою посібника та онлайн-платформи «3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо».


вторник, 19 июня 2018 г.

Засідання Координаційної ради з національно-патріотичного виховання дітей та молоді


Керуючись Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 роки», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.205 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.11.2015, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 20.11.2015  № 0379 19 червня 2018 року у КУ Запорізькому обласному центрі молоді відбулося чергове засідання Координаційної ради з національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Департаменті освіти та науки ЗОДА.
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.12.2015 № 0717 «Про створення та склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді» оганізаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється «Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
            19 червня 2018 року в приміщенні КЗ «Обласний центр молоді» ЗОР відбулося чергове засідання Координаційної ради.
Оновлений та затверджений склад Координаційної ради ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Департаменті освіти та науки ЗОДА розглянув такі питання:
Волонтерство як складова реалізації освітньої реформи у державі.
Доповідач: Макаренко Т.М. - методист регіонального  науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.
 Завдання дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня  за темою: «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області на наступний 2018/2019 навчальний рік.
Доповідач: Богомолова Н.М. - методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Міжнародно-інтеграційна практика педагогів та використання її в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді (із досвіду Запорізького колегіуму "Елінт" Запорізької міської ради Запорізької області). 
Доповідач: Зайковська О.А. – директор Запорізького колегіуму "Елінт" Запорізької міської ради Запорізької області.
Про впровадження Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні (розпорядження КМУ від 11.04.2018 р. № 281-р).
Доповідач: Шконда М.А. – директор КЗ «Обласний центр патріотичного виховання» ЗОР.
 Звіт про виконання плану роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при ДОН ЗОДА за І півріччя 2018 року та проект плану на наступне півріччя.
Доповідач: Мальований М.М. - заступник голови КР, завідувач регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Після обговорення питань  та наданих пропозицій було затверджено план роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді на ІІ півріччя 2018 року та схвалено рішення наради.пятница, 1 июня 2018 г.

Навчання за програмою «Школа волонтера. Координація волонтерського руху в закладах освіти»


Упродовж 2016-17 навчального року навчання за програмою «Школа волонтера. Координація волонтерського руху в закладах освіти» пройшли 109 педагогічних працівників області. 20 найактивніших із них у 2017-18 навчальному році були запрошені на ре-тренінг, метою якого – сформувати знання та навички для подальшої самостійної тренерської роботи за програмою з педагогічними працівниками, учнівською молоддю, представниками громади.
АллаТкачук
психолог
Мелітопольський РВО
Вознесенська ЗОШ
Альона Подимай
з/директора
Запорізький РВО
Малокатеринівський НВК "Мрія"
Анастасія Куриленко
психолог
Гуляйпільська ОТГ
ЗОШ № 1
Ангеліна Устименко
г/спеціаліст
Пологи ВО
Пологівська РДА ВО
Валентина Герасименко
з/директора
Токмак ВО
ЗОШ № 6
Вікторія Паржиховська
директор
Більмак ВО
Більмацька ЗОШ
Віра Лапа
психолог
Запоріжжя ДОН
Хортицька  академія
Віра Тарасенко
з/директора
Розівський ВО
Розівська ЗОШ № 2
Віталіна Савченко
психолог
Чернігівська ОТГ
Чернігівська СЗОШ
Галина Луценко
вихователь
Запоріжжя ДОН
Січовий колегіум
Ганна Шевченко
п/організатор
Енергодар ВО
Гімназія «Гармонія»
Інна Махмутова
вчитель
Широківська ОТГ
Відрадненська ЗОШ
Олена Звягіна
з/директора
Благовіщенська ОТГ
Благовіщенська ЗОШ
Мария Юдина
з/директора
Запорізькой РВО
Кушугумський НВК «Інтелект»
Ольга Ралько
з/директора
Бердянськ ВО
Гімназія № 1 «Надія»
Ольга Спорник
п/організатор
Мелітополь ВО
ЗОШ № 24
Тетяна Примачек
з/директора
Запоріжжя Комунарський ТВО
ЗОШ № 38
Тетяна Самарська
з/директора
Запорізький РВО
НовоалександрівськаЗОШ
Юлія Лисенко
вчитель
Токмацький  РВО
Новогорівська ЗОШ
Юлія Філоненко
п/організатор
Запоріжжя ДОН
Козацький ліцей

Навчання тренерів дало свої результати: 399 педагогів пройшли навчання та отримали сертифікати координаторів волонтерського руху в закладах освіти. Про ефективність проведеної роботи свідчать відгуки педагогів-учасників тренінгів на місцях:
Ірина «Я можу з упевненістю сказати, де завершується волонтерство і починається благодійність. Важливо було розібратися в Законі України про волонтерську діяльність, щоб знати права і обов’язки волонтерів, оскільки виникають питання на шкільному рівні про вікові обмеження волонтерів».
Юлія «Я отримала інформацію, як переконати учнів у важливості волонтерської справи та правильно організувати діяльність, на що направити зусилля, адже волонтер повинен допомагати в першу чергу тим, хто терміново цього потребує. Також зрозуміла, як ефективно мотивувати дітей до волонтерування, щоб вони не розчарувались, а навпаки це стало покликом їхньої душі».
Катерина «Мені дуже сподобалась вправа «Дерево проблем», яка наочно демонструє як вирішити проблему, а потім, проаналізувавши причину і наслідки, зрозуміти чи є це справді проблемою. Під час роботи кожної групи було цікаво послухати думки й зауваження інших учасників стосовно обраної проблеми для аналізу».
Євген «Я ознайомився з методикою генерування ідей для заходів, опанував інструмент вибору оптимальної стратегії для їх реалізації. За допомогою «Бостонської матриці» поділив ідеї на ті, що мають значний ефект та не перспективні. В подальшому буду використовувати в своїй діяльності матрицю для того, щоб відразу відкинути і не витрачати час на реалізацію ідей, які не є ефективними».
Наталія «Я вважаю, що дітей потрібно залучати до волонтерської діяльності з шкільних років. Це вчить їх бути милосердними, толерантними, щирими, справедливими. А в подальшому стати справжніми громадянами, патріотами своєї країни».
Олена «… тепер я знаю методи визначення потреб волонтерської програми, знаю, чиї інтереси треба враховувати при планування волонтерської програми, ознайомилася з двома підходами до цієї справи. Окрім того я набула багато вмінь, наприклад, можу переформулювати проблему в позитивне твердження для постановки мети проекту, можу визначити індикатори успішності проекту тощо… Я дізналася багато нового, потрібного мені для роботи з класом. Такі тренінги потрібні».
Тетяна – «Після тренінгу подивилась на волонтерство іншими очіма. Виявляється, що волонтерська діяльність сприяє формуванню всіх компетентностей, які потрібні в сучасному житті.
Інна - «Волонтерська діяльність – це дійсно актуально на сьогодні! Вона може бути корисною не лише для когось, а й для самого волонтера, тому він (чи вона) розвиває власні компетенції, відбувається соціалізація дитини, вона здобуває лідерські якості, розвивається як особистість».
Марина - «Даний тренінг дав мені розуміння того, як правильно організовувати роботу молоді не лише у волонтерських проектах, а взагалі щодо виховної роботи у школі. Тепер я знаю, як ефективно залучати та координувати діяльність учнів під час різноманітних заходів, звертаючи увагу на різні типи волонтерів. Подібний тренінг щодо створення й впровадження проектів був би корисним і для учнів. Дуже вдячна тренеру за доступно та цікаво подану інформація та організацію тренінга в цілому».
Юлія - «Сподобалося те, що все чітко й доступно донесено до учасників. Зважаючи на те, скільки було інформації, рухливі ігри та енерджайзери були просто необхідні! Це дозволяло нам забути, що ми на роботі, ми були просто групою однодумців, які надихнулися волонтерськими проектами, та готові впроваджувати отриманні знання в практику!»
Ольга - «Шкодую, що тренінг пройшов весною, а не на початку навчального року, так як мої учнів випускники, і, мабуть, ми не встигнемо втілити в життя масштабний волонтерський проект, хоча дуже хотілося би! Думаю, що обов’язково зроблю це з наступним класом! Тому що дуже класно, коли ти вже знаєш чітку структуру роботи та ознайомився з практиками, які діють і мають результат. Все сподобалося, враження – найкращі!»
Валерій - «Я – людина творча, завжди підтримую громадські ініціативи, тому надзвичайно радий, що така програма з’явилася у нашій школі! Тренінг був цікавий, насичений. Він дав змогу зрозуміти, що мої колеги – це група однодумців і ми готові працювати над створенням та упровадженням проектів разом дітьми. Головне – їхнє бажання!»
Станіслав - «Світ постійно змінюється і потрібно іти в ногу з прогресом! Волонтерування – це нова для нас форма взаємодії як з дітьми, так і з громадою. Я «за» такі нововведення!»
         Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та його структурний підрозділ регіональний науково-методичний центр «Освіта та громадянське суспільство», під керівництвом якого здійснювалась підготовка тренерів за програмою «Школа волонтера. Координація волонтерського руху в закладах освіти» вручили  сертифікати педагогічним працівника Комунального закладу «Козацькій ліцей» Запорізької обласної ради 30 травня 2018 року.


понедельник, 28 мая 2018 г.


25.05. 2018 з нагоди завершення 2017-2018 навчального року у КУ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради була проведена урочиста лінійка, під час якої вручили нагороди учням за перемоги у навчанні і творчі успіхи. У заході взяли участь співробітники РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.


среда, 23 мая 2018 г.

понедельник, 21 мая 2018 г.

Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Я маю право!»

 На виконання Указу Президента України  №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», з метою формування правової культури, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, упродовж квітня-травня проводився регіональний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю право!» (далі – Конкурс), приуроченого до Дня захисту дітей.
Основною метою Конкурсу став розвиток морально-етичних якостей дітей, формування у них позитивного образу права як державного інституту, виховання почуття важливості прав дитини; соціальна підтримка талановитої учнівської молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку.
На розгляд регіональної експертної комісії надійшло понад 500 малюнків. Склад регіональної експертної  комісії:

Богомолова Н.М. – методист Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області - голова регіональної експертної комісії
Житняк Л. А. - провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області - секретар регіональної експертної комісії
Кришталь М. Е. – начальник Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
Коваленко Н. В. - заступник начальника управління – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області;
Дядя К. С. – голова Запорізької громадської організації «Центр розвитку кар’єри «Професіонали», член Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;
Дємєнева О. В. - адвокат, заступник голови громадської організації «Центр реформ, демократії та права», член Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;
Мальований М. М. завідуючий Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Юхимчук О.. В. - старший інспектор відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, підполковник поліції, член Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;
Балковой Р. Л. – адвокат, заступник голови Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;
Біленко О. В. – адвокат, член Союзу юристів України, Голова Запорізького  окремого підрозділу громадської організації «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», член Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;
Шостак А. П. – адвокат, голова громадської правозахисної організації «Егіда-Запоріжжя»;
Ушакова Г. Р. – методист методичного центру Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Забава Н. М. - голова Запорізької обласної організації Товариства «Знання» України;
Шугальова І. М. – доцент кафедри історії України Запорізького національного університету, заступник голови громадської організації «Наукове товариство ім. Я. Новицького»;
Паскевська Ю. А. - голова правління громадської організації «Асоціація фахівців психологічної допомоги».
За результатами розгляду шкільних малюнків розподілено місця таким чином: у номінації «Молодша група. Індивідуальна робота» перше місце у Квашук Євгена, учня КЗ «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Веселівської селищної ради, друге - у Вєліхаєвої Зарєми, учениці Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області. Третє місце у Левадного Миколи, учня Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.
У номінації «Молодша група. Колективна робота» перше місце посіли  Бабец Артем та Балюта Олександр, учні Запорізької гімназії №28 Запорізької міської ради Запорізької області.
У номінації «Середня група. Індивідуальна робота» перше місце посіла Новицька Поліна, учениця Балабинського навчально-виховного комплексу «школа І-Ш ступенів - гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області, друге – Гриценко Вікторія, учениця КЗ «Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області», третє – Гусарєв Кирило, ученик КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради.
У номінації «Середня група. Колективна робота» перше місце посіли Кознова Тетяна, Корчак Данило та Симоненко Тетяна учні КЗ «Токмацька спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради.
У номінації «Старша група. Індивідуальна робота» перше місце посіла Широкобокова Марина, учениця Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міської ради Запорізької області, друге місце – Альховик Євгеній, ученик КЗ «Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, третє місце – Соболева Анастасія, учениця Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Мелітопольської міської ради Запорізької області.
У номінації «Старша група. Колективна робота» перше місце посіли Безручко Валерія та Ярошенко Катерина, учениці КЗ «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради.

Вітаємо всіх учасників, а переможцям бажаємо успіхів у національному етапі конкурсу