воскресенье, 11 марта 2018 г.

«Гідна праця»

Вибір професії – важливий крок у свідомому суспільному виборі

Важливість громадянської освіти в Україні зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю країни в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процессах. 
Метою сучасної освіти є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству (Закон України  «Про освіту» від 05.09. 2017 року №2145-VIII).
Метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування  загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р) є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за напрямами запровадження нового принципу педагогіки партнерства та удосконалення процесу виховання; формування особистості, здатної до критичного мислення та патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя. Серед ключових компетентностей визначено соціальні і громадянські компетентності.
Так, в рамках реалізації програми Українського фонду соціальних інвестицій «Гідна праця», Запорізькою громадською організацією «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» організовані тренінги для учнів ЗОШ №5 м. Токмака (27 лютого) та ЗОШ Комиш-Зорянської ОТГ (3 березня).
За допомогою тренера (Богомолової Н.М.) учасники дізнавалися про те, що змінилося у ХХІ столітті, що освіта перестала бути сумою статичних знань та вмінь, накопичених пiд час навчання у школі або інституті. Люди повинні самостійно вибудувати свою модель освіти й сформувати свій унікальний набір професійних та особистісних навичок. Нова парадигма освіти - це проект усього життя, динамічний процес, створений з урахуванням вимог сучасності. Необхідно проаналізувати той обсяг знань та вмінь, який реально дає навчальний заклад, а решту добирати на додаткових курсах, тренігах, а головне - у процесі реального практичного досвіду.
Багато навичок та компетенцій, стали обов'язковими. Їx необхідно розвивати незалежно від того, яку професію ви вирішили обрати. До них належать: комп'ютерні навички, знання мов, комуннікаційні навички, глобальне мислення, вміння самостійно добувати необхідну інформацію, виокремлювати проблеми та знаходити шляхи для їхнього раціонального розв'язання, вміння та навички, які дозволяють орієнтуватися та взаємодіяти з величезними інформаційними масивами, вміння переконувати, робити презентації, виступати публічно, знаходити необхідний підхід до людей, здатність вирішувати конфліктні ситуації тощо.
Також під час тренінгу обговорювались тренди, які формують майбутнє та навички, які є затребуваними у ХХІ столітті.
Особливо корисним була частина, де старшокласники мали змогу подумати, як же саме обирати майбутню професію, чи прислухатися батьків, чи діяти за принципом «куди всі туди і Я», все це відбувалося з використанням інтерактивних методів навчання.
відео: м.Токмак


вторник, 20 февраля 2018 г.

Семінар «Судова реформа на місцевому рівні – роль ВНЗ та молоді»
16 лютого 2018 року для студентів Торгового коледжу Запорізького національного університету проведено семінар на тему «Судова реформа на місцевому рівні – роль ВНЗ та молоді». Захід організовано ГО «Запорізька правозахисна група» в рамках Програми «Нове правосуддя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та за участі співробітників РНМЦ «Освіта громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
На семінарі розглядалися теми:  «Конституційний вимір та ключові складові судової реформи в Україні» (О. Ніколаєва, юридичний радник, Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»), «Роль ВНЗ та молоді у просуванні судової реформи на місцевому рівні та оновленні суддівської системи» Н. Богомолова, голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області),  «Головні виклики та пріоритети судової реформи в Україні», «Інструменти громадського контролю за судовою системою» (І. Шмарін, помічник судді Запорізького окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук).

Студенти отримали інформацію про судову реформу в Україні,  задавали питання фахівцям. Завдяки інтерактивним вправам студентська молодь була активною при обговоренні проблеми щодо дотримання прав людини та, розглядаючи норми Конституції України, визначила, що кожний громадянин має розумітися на перевагах судової реформи для покращення доступу до правосуддя.
пятница, 9 февраля 2018 г.

методичний семінар «Сучасні тенденції громадянської освіти. Освіта та громадянське суспільство»


Сучасний навчальний заклад має сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей. Так 07 лютого 2018 року на базі Мелітопольській гімназії №10 проведено методичний семінар «Сучасні тенденції громадянської освіти. Освіта та громадянське суспільство» за участю методиста Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР Богомолової Н.М.
У ході семінару педагоги обговорювали концепцію розвитку громадянської освіти в Україні, ознайомились з нормативно – правовими документами Національної стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 рр., Стратегії національно - патріотичного виховання дітей та молоді. Наталя Миколаївна презентувала навчальну програму інтегрованого курсу для 10 класів «Громадянська освіта», практичний посібник «Демократична школа» Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства. Поділилась матеріалами методологічного семінару «Громадянськість української молоді, виклики, здобутки».


Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства08 лютого 2018 року проведено засідання Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, яку очолюють співголови: заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін та доктор політичних наук, координатор Асоціації регіональних аналітичних центрів по Запорізькій області, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук ЗНТУ Арабаджиєв Дмитро. У заході також взяли участь голова громадської організації «Центр соціальної інженерії», менеджер освітніх програм Українського незалежного центру політичних досліджень Ольга Коваленко, менеджер з питань державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень Кирило Сидорчук, науковці, експерти, представники громадських організацій та об’єднань.
Учасники заходу обговорили концепцію громадянської освіти у Запорізькій області; питання міжсекторального співробітництва і залучення громадськості до впровадження реформи децентралізації в Запорізькій області; залучення інституцій громадянського суспільства до моніторингу євроінтеграційних процесів та імплементації положень Угоди про Асоціацію з ЄС на регіональному рівні. Саме ці напрямки координаційна рада визначила пріоритетними у своїй роботі на 2018 рік та на їх основі виробила план конкретних заходів.
З інформацією щодо реалізації Громадянської освіти у Запорізькій області виступила Богомолова Н.М., методист Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, яка наголосила про важливість освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства.

понедельник, 5 февраля 2018 г.

«Європейський клуб» для старшокласників


Важливими умовами демократичного суспільства є громадянська освіченість, компетентність, виховання поваги до прав людини, толерантність, вміння знаходити компроміс, виховання європейських цінностей. Необхідно, щоб громадяни знали свої права та обов'язки, дотримувались закону, мислили критично і незалежно.
Сучасні навчальні заклади мають сприяти розвитку демократичної культури, формуванню необхідних для проживання у європейському співтоваристві компетентностей, політико-правових і соціально-економічних знань. Пріоритети загальноєвропейської освіти полягають у наданні молодому поколінню теоретичних знань про розвиток європейських країн та практичних умінь: адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально активними, здатними до комунікації і захисту своїх прав. Формування в учнівської молоді європейських цінностей можливе за умови залучення їх до активної практичної діяльності роботи євроклубу.
Так, 2 лютого на базі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки відбулась презентація (стейтмент) «Європейського клубу» для старшокласників навчальних закладів м.Запоріжжя. Захід організовано Позашкільним навчальним закладом «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради..
Мета програми «Європейського клубу»: розширення знань про Європу та євроінтеграційні процеси, виховання всебічно розвиненої, культурної, толерантної особистості, патріота України.
Основні завдання «Європейського клубу»:
вивчення історії, культури, традицій та звичаїв Європейського союзу;
поширення інформації про перспективи інтеграційних процесів у Європі;
встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів, листування, виконання спільних проектів;
організація заходів з метою поширення інформації про Європейський Союз, європейські організації, європейську спільноту;
формування комунікативних навичок, навичок самостійного навчання, збирання та критичного аналізу необхідної інформації;
підвищення рівня володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями;
мотивація до вивчення іноземних мов.
У заході взяли участь співробітники Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО»ЗОР. В рамках презентації «Європейського клубу» відбулось інтерактивне спілкування з учнівською молоддю, під час якої учасники зробили перші кроки до «громадянської активності».
Фахівці сектору з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області розповіли молоді про Європейський суд з прав людини, а також про положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод та протоколів до неї, ознайомили присутніх з основними напрямами проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» роз’ясненили  принцип дії сервісу «On-line – будинок юстиції» http://www.justzp.gov.ua/ua/news/fahivcyami_sektoru_z_pitan_zabezpechennya_diyalnosti_uryadovogo_upovnovazhenogo_u_spravah_evropeyskogo_sudu_z_prav_lyudini_golovnogo_teritorialnogo_up/3162,

Сюжет про захід: Телеканал Z https://www.youtube.com/watch?v=j-rtyUGYztk (13 хвилина)


четверг, 1 февраля 2018 г.

Засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання

31 січня 2018 року відбулось засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Запорізькій обласній державній адміністрації.
У заході взяли участь  народний депутат Ігор Артюшенко, начальник Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Наталія Власова, президент Всеукраїнської федерації «Спас» Олександр Притула, директор Центру патріотичного виховання молоді Марина Шконда, педагоги, представники військових частин та громадськості.
З інформація про проведення дослідно – експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно – патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області на 2017-22 роки виступила Богомолова Н.М., методист Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство».
Радою визначено основні пріоритети національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Зокрема, це громадянська освіта, духовно-моральне виховання та військово-патріотичне виховання.
Телеканал Z (9хв.15сек)

понедельник, 29 января 2018 г.

Засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді

26 січня 2018 року на базі комунального навчального закладу Запорізького колегіуму «Елінт» відбулось чергове засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при ДОН ЗОДА.
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.12.2015 № 0717 «Про створення та склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді» оганізаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Учасників засідання привітно зустрів колектив колегіуму, директор закладу Олена Анатоліївна Зайковська, яка є членом Кордради, здійснила екскурсію закладом. Були відвідані шкільні аудиторії, чудова бібліотека з великим та різноманітним фондом, методичні кабінети, актова зала, де проходять шкільні заходи, музей колегіуму. Гості мали нагоду почути прекрасний виступ шкільного ансамблю, учасники якого прийняли участь у Всеукраїнському флешмобі до Дня соборності України та 100-річчя Української революції.

Засідання Кордради урочисто розпочав заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Захарчук Віктор Миколайович і звернув увагу на значущість та актуальність питань, які винесено на розгляд Координаційної ради. Звернув увагу присутніх, що доброю традицією стало проведення виїздних засідань Ради на базі освітніх закладів, які мають цікавий досвід організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Учасниками засідання було затверджено порядок денний:
1. Інноваційні підходи в організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста Запоріжжя.
Доповідачі: Гусак Оксана Вікторівна - директор ІАМЦ Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради
2. «Прес-центр» як складова національно-патріотичного виховання учнів Запорізького колегіуму «Елінт».
Доповідач: Зайковська Олена Анатоліївна – директор комунального навчального закладу Запорізького колегіуму «Елінт».
3. Інформація щодо проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою: «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області на 2017 – 2022 роки
Доповідач: Богомолова Наталля Миколаївна - методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
4.Звіт про виконання плану роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при ДОН ЗОДА за 2017 рік.
Доповідач: Федорець Ірина Анатоліївна, секретар ради, методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
5. Затвердження плану роботи ради на I півріччя 2018 року.
Доповідач: Федорець Ірина Анатоліївна, секретар ради, методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
6.Різне.


Інноваційні підходи в організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста Запоріжжя презентувала методист науково-методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Олійник Ірина Володимирівна, яка звернула увагу на досвід освітян Запоріжжя щодо розвитку дитячої демократії та роботу з молоддю. Так, традиційними в освітній системі міста стали щорічні Форуми учнівського самоврядування, реалізація міського проекту «Школа лідерів». Крім методичного супроводу учнівських молодіжних рухів, НМЦ департаменту об’єднує в потужну громадську організацію і молодих освітян. Цікавими є й проекти розвитку системи інформування в освітній системі міста, забезпечення прозорості дій Центру для громади. З минулого навчального року на телеканалі «Z» для висвітлення роботи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та його підрозділів створено програму «Територія освітніх перспектив» та для поглиблення освітньої роботи програма «Говоримо українською».
Реалізуючи Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на рівні міста органами управління освітою було забезпечено сприятливі умови для системної взаємодії державних органів з громадськістю, закладами системи освіти та спорту, іншими соціальними інститутами у питаннях, пов’язаних із національно-патріотичним виховання дітей та молоді за восьма блоками, які вже сьогодні мають наявний продуктивний результат діяльності.
Ірина Володимирівна також зазначила про Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання «Школа Джур», який є базовим позашкільним закладом з формування системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста та працює над комплексом заходів щодо вдосконалення військово-патріотичного виховання молоді, відродження та впровадження в життя історичних традицій Запорізького козацтва.
Досвід м.Запоріжжя щодо методичного супроводження національно-патріотичного та сімейно-родинного  виховання дітей та молоді було представлено на державному рівні під час відкритих парламентських слухань у Верховній Раді України, для слухачів Всеукраїнського семінару «Сімейно-родинний аспект національно-патріотичного виховання» в м. Київ. На регіональному рівні під час роботи відкритого засідання колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної адміністрації.
Цікавою була презентація колегіуму «Елінт» щодо роботи шкільного пресцентру. Слід зазначити, що модераторами пресцентру є колишні учні колегіуму, а тепер молоді вчителі Марина Власенко та Анастасія Марчук. До структури пресцентру входять блог центру, шкільне радіо «Голос колегіуму» та періодичні видання: шкільна газета «Елінт», альманах «Креатив» та спецвипуск «ЕліФОТОнт».
Газета «Елінт» є своєрідним літописом шкільного життя, в котрій можна не тільки познайомитись зі шкільними подіями та святами, а й проявляються творчі здібності учнів.
Метою створення шкільної газети «Елінт» є не лише інформативна функція, а й бажання підвищити культурний розвиток колегіантів, максимально задіюючи усіх учнів.
(Газета колегіуму "Елінт")

З інформацією щодо проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою: «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області на 2017 – 2022 роки виступила Богомолова Наталля Миколаївна - методист Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Ключовим фактором у сучасному національно-патріотичному вихованні є суспільна солідарність. Вона передбачає визначення потенційних ключових партнерів, особливостей взаємодії з ними, характеристику організаційно-методичних засад соціального партнерства.
Відтак, серед пріоритетних умов національно-патріотичного виховання дітей та молоді – скоординована робота та взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх ефективна співпраця з неурядовими організаціями для формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів.
Для забезпечення успішності, ефективності національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах партнерства надзвичайно важливим є удосконалення підготовки відповідних кадрів у системі освіти, культури, молоді та спорту, юстиції та активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу у вихованні патріотів України.
До експериментальної роботи будуть залучені навчальні заклади та організації: дошкільні, загальноосвітні, позашкільні та вищі навчальні заклади Запорізької області; Управління молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації; Обласний центр патріотичного виховання молоді; Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області; Головне управління Національної поліції України в Запорізькій області, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Обласна наукова бібліотека, Обласна бібліотека для юнацтва; громадські організації.
Щодо виконання плану роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при ДОН ЗОДА за 2017 рік з інформацією виступила секретар Ради Федорець Ірина Анатоліївна. Впродовж року забезпечено організацію та проведення заходів з педагогічними працівниками:
семінарів: «Школа сили і честі юного українця: національно-патріотичне виховання засобами Хортингу»; Освіта для демократичного громадянства: стан та перспективи» (І- Навчаємося демократії, ІІ – Зростаємо в демократії, ІІІ – Живемо в демократії); Волонтерська діяльність  як один з напрямків побудови та розвитку громадянського суспільства»; «Формування громадянської компетентності учнівської молоді у полікультурному середовищі»; «Система роботи класного керівника з правової освіти»; «Сучасні пріоритети освітньо-виховного процесу в контексті національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; «Сучасні тенденції громадянської освіти в старшій школі»; «Національно-патріотичне виховання дітей» «Формування громадянської компетентності учнівської молоді»;
круглих столів: «Культурне різноманіття як ресурс для розвитку суспільства»; «Козацька педагогіка»; «Роль учнівського самоврядування в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді».
Згідно плану роботи, заходи було організовано та проведено і з учнівською молоддю. Так, оновлено історико-краєзнавчу експозицію  музею Хортицької національної академії, зокрема, створено експозиційний розділ «Герої серед нас». В експозиційному розділі представлені матеріали про Небесну Сотню та інших учасників Революції Гідності, які відстояли право українців на свідоме самовизначення, свободу та людську гідність, про учасників Антитерористичної операції, які щодня захищають суверенітет України і життя її громадян. Висвітлюються напрями волонтерської допомоги від колективу Хортицької національної академії українським воїнам, зокрема, з 55-ї артилерійської бригади, що дислокується в м. Запоріжжі.
Представлені матеріали про відвідування учнями та студентами бійців у військовому шпиталі, надану допомогу українським воїнам від колективу Хортицької національної академії, участь захисників України та волонтерів в урочистих заходах національно-патріотичної спрямованості, що проводилися на базі закладу.
Також, в рамках системної реалізації програми національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості на базі санаторної школи-інтернату Хортицької національної академії реалізовано загальношкільні благодійні проекти й акції: «Добро своїми руками», «Новорічний кошик солдату», «Дай лапу, друже», соціальний проект «Подорож у чарівну казку», взято участь в обласному марафоні до Дня збройних сил України, проведено загальношкільні виховні заходи: козацькі змагання «В здоровому тілі – здоровий дух», квест «Пропала булава», спортивно-розважальне свято для молодших груп «Покрова – мати козацька», ток-шоу «Ми – українська велика родина», організовано виставку творчих робіт «Свою Україну люблю».
Впродовж року Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» було організовано та проведено соціологічне опитування педагогічних працівників на тему «Формування рис громадянської компетентності у старшокласників у полікультурному регіоні»,  результати якого оприлюднені на червневому засіданні Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді при Департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.
Члени Координаційної ради брали участь у заходах з національно-патріотичного виховання: в обласному півфіналі Всеукраїнського освітнього проекту «Відкривай Україну»; Мандрівної освітньої виставки «Кожен має право знати свої права»; у складі експертної комісії конкурсу малюнка «Мої права»; у складі оргкомітету  Обласного форуму медіапроектів «Про Батьківщину свою дбаю бо право жити гідно маю»»; у складі оргкомітету ІV обласного турніру юних правознавців; у складі оргкомітету інтелектуального спарингу «Прав? Да!»; у складі оргкомітету Фестивалю волонтерського руху в закладах освіти.
Забезпечено організацію та проведення: 4 тренінгів «Координація волонтерської діяльності в закладах освіти»; 5 тренінгів з національно-патріотичного  виховання за програмою «З Україною в серці!»; 2 тренінгів «Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння»; спецкурсу «Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння».
Забезпечено підготовку матеріалів для проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня на тему «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства», які розглянуто на Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експерементальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України та рекомендовано до затвердження (протокол №9 від .03.10.2017 Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України).
Протягом року забезпечено підтримку функціонування та розбудову інформаційного освітнього простору та  веб-ресурсів РНМЦ: Блог Центру.
Лариса Василівна Чурикова звернула увагу присутніх на нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки Запорізької державної адміністрації, які необхідно виконувати при організації роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Після обговорення всіх наданих пропозицій було затверджено план роботи Координаційної ради на І півріччя 2018 року та схвалено рішення наради:
До 1 питання:
1.Взяти до відома інформацію директорe НМЦ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради. Гусак О. В. «Інноваційні підходи в організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді міста Запоріжжя»
2. КЗ «ЗОІППО» ЗОР сприяти поширенню інноваційного досвіду в закладах освіти м. Запоріжжя та Запорізької області.
Відповідальні: Курінна А.Ф.
До 2 питання:
1 .Взяти до відома інформацію директора комунального навчального закладу Запорізького колегіуму «Елінт» Зайковської О. А. «Прес-центр» як складова національно-патріотичного виховання учнів. Запорізького колегіуму «Елінт».
2. КЗ «ЗОІППО» ЗОР сприяти поширенню інноваційного досвіду в закладах освіти м. Запоріжжя та Запорізької області.
Відповідальні: Курінна А.Ф.         
До 3 питання:
1. Сприяти поширенню інформації про проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня  за темою: «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на базі навчальних закладів Запорізької області на 2017 – 2022 роки» та залученню до соціального партнерства фахівців соціальної сфери у національно-патріотичному у вихованні дітей та молоді.
Відповідальні:
Захарчук В.М., Курінна А.Ф.,  члени Координаційної ради
До 4 питання:
1. План роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при ДОН ЗОДА за 2017 рік вважати виконаним.
До 5 питання:

1. Затвердити  план роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації на І півріччя 2018 р.