НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ


2019рік
Міжнародна науково-практична конференція  «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні», м. Львів, Україна, 25-26 січня 2019 Роль цінностей вгромадянському, демократичному суспільстві


Міжнародна науково-практична конференція  «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», м. Львів, Україна, 22-23 лютого 2019 р., СУСПІЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ ЯК ФАКТОР СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Міжнародна науково-практична конференція «ІІІ Таврійські історичні наукові читання»

2018 рік
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» м. Дніпро  7-8 грудня 2018 р. Формування політичної та громадянської культури: науковий аналіз

Міжнародна Науково-практична конференція «пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах» М. Львів, Україна, листопада 2018 р – с.23-24 Політична свідомість як умова формування громадянськості в освітньо -виховному просторі

Міжнародна науково-практична  конференція «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні», 24-25 серпня 2018 р,м. ЛьвівПідготовка волонтерів в освіті: практико-педагогічний аспект


Міжнародна науково-практична конференція«Нові завдання суспільних наук у XXI столітті», м. Київ, 15–16 червня 2018р Духовні цінності як факор формування національно-патріотичного виховання в освітньому процесі


ІV Міжнародна науково-практична конференція, «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 14 - 21 травня 2018 року, м.Запоріжжя. Електрона збірка Компетентнісний підхід як засіб у формуванні патріотичної особистості

Comenius Universitat, Fakultat fur Bildunf? Arbietlung fur Sociale Arbeit Steinbeis-Hochschule in Zusammenarbeit mit EBG Slowakei. “Die wirtschaftliche entwicklung europaischer regionen in der ausbildungs – und arbeitsmarktpolitik – ubergange und strategien II”, 2018 стр.17 ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ВНЗ: НА РІВНІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку», м. Одеса, 9-10 березня 2018 р ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

XV науково-практична конференція «Дослідження із суспільних наук у 2018 році». 16 лютого 2018 року, м. Краматорськ Professionalism of teacher in the development of civic personality

Міжнародна науково-практична конференція  «Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства в Україні» м. Львів, Україна.
26-27 січня 2018 р "Роль волонтерства у формуванні громадянського суспільства"

2017 рік
Педагогічні науки та освіта: Збірник наукових праць Запорізького обл. інституту післядипломної педагогічної освіти. Випуск XVIII-XIX. Запоріжжя : СТАТУС, 2017 Формування полікультурного простору в рамках мультикультурної освіти в україні: регіональний аспект

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал / Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2016 рік). Випуск 5., Івано-Франківськ. «НАІР». «Теоретико-методологічні засади формування громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону»

Альманах "Волонтерство у кожному навчальному закладі Запорізького краю"

Міжнародній науково-практичній конференціії «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті». 8-9 грудня 2017 р.  М. Дніпро Громадянська партиципація як основа формування ініциативності учнівської молоді


Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді», 30 листопада 2017 р. М. Луганськ Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: досвід та пошуки

Науковий журнал «Молодий вчений» № 10 (50) жовтень, 2017 р. Вплив соціокультурного та педагогічного середовища на формування громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону

XI науково-практичній конференції «Гуманітарна думка». 20 жовтня 2017р. м. Краматорськ. Погляд на громадянське суспільство: від минулого до сучасності 

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук», м. Одеса, 20-21 жовтня 2017р Формування громадянської компетентності старшокласників - стратегічна мета української освітиВсеукраїнської науково-практичної конференції «Національні культури в глобалізованому світі», що відбувалася у КНУКіМ 6-7 квітня 2017 р
Modern scientific achievements: experience exchange Proceedings of III International scientific conference Morrisville Feb 26, 2017
Педагогічна направленість волонтерської діяльності в Україні: на прикладі співпраці GIZ та центру «Освіта та громадянське суспільство».
Роль учнівського самоврядування у формуванні особистості громадянина патріота.
Проектна діяльність як форма реалізації Концепціїнаціонально-патріотичного виховання / Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягненнята перспективи». 18-25 квітня 2016 року.- Запоріжжя
Міжнаціональнівідносини в сучасній Україні: суспільно-державний аспект/ Культурне розмаїття й міжкультурна комунікація: збірник есе / за аг. Ред.. В.В.Молодиченко. - м. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім.. Б. Хмельницького, 2016 – с.12-15 (Богомолова Н.М., Мальоаний М.М., Мяло П.І.)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУСПІЛЬСТВО, РЕЛІГІЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА, ЕКОНОМІКА В УМОВАХ НОВІТНІХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ 21–23 вересня 2017 року Запоріжжя 2017
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 15-22 травня 2017 року. М.Запоріжжя
Тематичний напрям: ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІДВсеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми» (01-02 листопада 2016 року, м. Запоріжжя).

Міжкультурні відносини учнів старшої школи як фактор формування особистості громадянина-патріота / Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді: зб. тез. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. 27 жовтня 2016 року. – Київ, 2016  (Богомолова Н.М.)

Роль Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді у виховані свідомого громадянина-патріота / Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми/ Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти. - Випуск №4(26):матеріали Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції. 01-02 листопада 2016 року. – м. Запоріжжя (Долгова О.В.)

Політична культура словацької молоді як європейський досвід громадянського виховання / Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми / Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. - Випуск №4(26):матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 01-02 листопада 2016 року. – м. Запоріжжя (Попович Я.М.)


Правові аспекти шлюбу та сім'ї, матеріали до теми "Сімейне право" розділу "Основи приватного права України" в курсі "Правознавство" у загальноосвітніх навчальних закладах.

Комментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный