ПРО НАС

Перейменування Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» у Регіональний науково-методичний центр «Освіта та громадянське суспільство» (далі РНМЦ) з 15 березня 2017 року».
НАКАЗ від 01.02.2017 №044 «Про внесення змін до наказу від 23.11.2016 №305-Д»

Регіональний інформаційно-аналітичний центр «Освіта та громадянське суспільство» (далі - РІАЦ) є структурним підрозділом КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, який створений шляхом перейменування Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта»

Завдання та функції РІАЦ:
Збір, обробка, використання, зберігання і накопичення інформації щодо функціонування та розвитку інституцій громадянського суспільства в системі освіти у Запорізькому регіоні.
Проведення аналізу та оприлюднення результатів моніторингу, досліджень тощо.
Участь в розробці, запровадженні та популяризації регіональних та місцевих програм в освітньому просторі регіону з питань взаємодії навчальних закладів з інститутами громадянського суспільства.
Участь у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти та програм з патріотичного виховання учнівської молоді.
Організація та участь у масових заходах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.
Сприяння впровадженню громадянської освіти у систему освіти регіону.
Розміщення інформаційних матеріалів про діяльність РІАЦ на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР.


Мальований Микола Михайлович

Завідувач Регіонального інформаційно-аналітичного центру
«Освіта та громадянське суспільство»
доктор філософії  (к.філос.н.), доцент

забезпечує участь працівників центру в організації діяльності щодо проведення освітньо-просвітницьких заходів, пропаганди і впровадженні результатів інформаційно-аналітичної роботи;
забезпечує зв’язки з науковими, навчальними установами, закладами;
забезпечує координацію роботи РІАЦ з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
здійснює організацією та проведення моніторингу, соціологічних досліджень щодо впливу суспільних процесів на реалізацію освітньо-виховних цілей в системі освіти Запорізького регіону;
здійснює координацію щодо організаційно-методичного супроводу впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та реалізації відповідних заходів у системі освіти Запорізького регіону;
представляє Центр у Вченій раді КЗ "ЗОІППО" ЗОР
входить до складу:
Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Запорізькій облдержадміністрації 
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Богомолова Наталя Миколаївна


Методист Регіонального інформаційно-аналітичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»,
магістр державного управління

бере участь у підготовці, організації та проведенні освітньо-просвітницьких заходів;
проводить інформаційно-аналітичну роботу;
забезпечує підготовку аналітичних та експертних матеріалів;
надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам установ
освіти по відповідним напрямкам діяльності;
бере участь у підготовці та проведенні наукових, науково-практичних
конференціях та інших заходах;
бере участь у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
бере участь в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань
організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
бере участь в розробці, запровадженні та популяризації регіональних та місцевих
програм в  освітньому просторі регіону з питань взаємодії навчальних закладів з
інститутами громадянського суспільства;
розробляє плани роботи Центру;
готує звітність про результати роботи Центру;
Голова Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному
управлінні юстиції в Запорізькій області;
регіональний координатор проекту "Враховуй різницю".

Попович Яна Максимівна

методист Регіонального інформаційно-аналітичного 
центру "Освіта та громадянське суспільство"
доктор філософії (к.філос.н)
здійснює моніторинг впливу суспільних процесів на реалізацію освітньо-виховних цілей в системі освіти Запорізького регіону;
забезпечує підготовку та проведення соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні в умовах взаємодії закладів освіти з інститутами громадянського суспільства;
готує проекти рекомендацій органам державної влади з місцевого самоврядування за результатами моніторингів;
взаємодіє з громадськими організаціями духовно-релігійного спрямування.

Макаренко Тетяна Михайлівна

методист Регіонального інформаційно-аналітичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»

проводить інформаційно-аналітичну роботу;
забезпечує підготовку аналітичних та експертних матеріалів;
надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам установ освіти по відповідним напрямках діяльності;
бере участь у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах;
бере участь у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
бере участь в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти та програм з патріотичного виховання учнівської молоді;
бере участь у створенні інформаційного ресурсу для розробки та впровадження управлінських рішень на регіональному рівні у забезпеченні інформаційних потреб виховного спрямування в освітній галузі Запорізького;
здійснює моніторинг впливу суспільних процесів на реалізацію освітньо-виховних цілей в системі освіти Запорізького регіону;
вивчає та узагальнює досвід роботи щодо взаємодії освітніх установ з інституціями громадянського суспільства.


Матвієнко Оксана Дмитрівна

Методист Регіонального інформаційно-аналітичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»бере участь в організації та проведенні заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
 бере участь у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах;
бере участь у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
аналізує результати  проведення моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні;
 готує проекти рекомендацій органам державної влади та місцевого самоврядування за результатами проведених соціологічних досліджень щодо впливу  громадянського суспільства на розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу у впровадженні демократичного врядування.

Федорець Ірина Анатоліївна

Методист Регіонального інформаційно-аналітичного
центру «Освіта та громадянське суспільство»


бере участь у підготовці, організації та проведенні освітньо-просвітницьких заходів, наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах;
забезпечує організацію проведення моніторингу щодо впливу суспільних процесів на реалізацію освітньо-виховних цілей в системі освіти Запорізького регіону;
сприяє взаємодії навчальних закладів  з правоохоронними органами Запорізького регіону щодо організації та проведення заходів з правової освіти;
сприяє організації роботи органів управління освітою з питань взаємодії навчальних закладів та громадських організацій.

Контактний телефон (061) 222-25-81
e-mail: mdczp@ukr.net

Для реалізації завдань Регіональний інформаційно-аналітичний центр 
«Освіта та громадянське суспільство» співпрацює

З науково-дослідними установами:
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
З органами державної влади:
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької облдержадміністрації
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Управління у справах преси та інформації Запорізької облдержадміністрації
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації
Головне територіальне управління юстиції в Запорізькій області
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області
Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області
Запорізький обласний центр зайнятості
З вищими навчальними закладами:
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Б.Хмельницького
З громадськими організаціями:
Громадська організація «Запорізький вектор»
Запорізька обласна громадська організація вчених
Запорізька громадська організація «Центр розвитку кар’єри «Професіонали»
Запорізького відділення ВМГО «Європейська молодь України»
Всеукраїнська федерація «Спас»
Запорізька обласна організація товариства «Знання» України
Благодійний фонд «Оберіг»
З громадськими об’єднаннями національних меншин:
Асоціація національних меншин Запорізької області
А також:
Комунальним закладом «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради
Комунальним закладом "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді" Запорізької обласної ради
Запорізьким обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Координаційною радою молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області

З загальноосвітніми навчальнмизакладами:
Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 Запорізької міської ради Запорізької області
Колегіум «Елінт»
Кушугумський НВК «Школа І-ІІІ ст. – гімназія «Інтелект»
Енергодарська багатопрофільна гімназія "Гармонія" Енергодарської міської ради Запорізької області
Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Запорізької міської ради Запорізької області
Запорізький коледж радіоелектроніки ЗНТУ
Комунальний заклад «Дніпрорудненська спеціалізована школа «Талант»


Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный