ПРО НАС

Перейменування Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» у Регіональний науково-методичний центр «Освіта та громадянське суспільство» (далі РНМЦ) з 15 березня 2017 року».
НАКАЗ від 01.02.2017 №044 «Про внесення змін до наказу від 23.11.2016 №305-Д»

Регіональний інформаційно-аналітичний центр «Освіта та громадянське суспільство» (далі - РІАЦ) є структурним підрозділом КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, який створений шляхом перейменування Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта»

Завдання Центру:
-проведення моніторингових досліджень, організація  експериментальної роботи з питань розвитку громадянського суспільства, національно-патріотичного та громадянського виховання суб’єктів освітнього процесу регіону;
-організація та участь у наукових, науково-методичних заходах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів;
-підготовка та апробація науково-методичних, методичних матеріалів з питань взаємодії закладів освіти та інститутів громадянського суспільства; вивчення та впровадження досвіду реалізації завдань з національно-патріотичного та громадянського виховання учнівської молоді;
-сприяння функціонуванню та розвитку учнівського самоврядування як засобу виховання  свідомого громадянина-патріота;
-підготовка педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів області з питань функціонування демократичних інституцій в системі освіти регіону, організації національно-патріотичного, громадянського виховання учнівської молоді та участі у волонтерському русі;
-співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами та громадськими організаціями щодо формування громадянських компетентностей в освітньому процесі регіону;

-забезпечення роботи Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

Мальований Микола Михайлович

Завідувач Регіонального
 науково-методичного центру
«Освіта та громадянське суспільство»
доктор філософії  (к.філос.н.), доцент

Забезпечує:
-організацію та науково-методичний супровід реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-участь працівників РНМЦ у проведенні науково-методичної та освітньо-просвітницьких заходів;
-підготовку та проведення науково-методичної та інформаційно-консультативної роботи, аналітичних та експертних матеріалів;
-організацію діяльності працівників РНМЦ щодо підготовки публікацій, пропаганди і впровадження результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-участь РНМЦ у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти та програм з патріотичного виховання учнівської молоді;
-організацію та науково-методичний супровід координаторів діяльності дитячих, молодіжних громадських та волонтерських об’єднань, які функціонують на базі навчальних  закладів області.
-координацію роботи РНМЦ з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
-координує діяльність щодо реалізації державних програм, а також розробки, запровадження та популяризації регіональних та місцевих програм в освітньому просторі регіону з питань взаємодії навчальних закладів з інститутами громадянського суспільства;
-координує проведення соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні в умовах взаємодії закладів освіти з інститутами громадянського суспільства;
-сприяє організації взаємодії навчальних закладів та громадських організацій з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянсько-патріотичного спрямування;
-здійснює зв'язки з науковими установами, навчальними закладами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими організаціями;

-здійснює керівництво щодо організаційно-методичного супроводу діяльності Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та реалізації її рішень у системі освіти Запорізького регіону.


Богомолова Наталя Миколаївна


методист Регіонального 
науково- методичного центру
«Освіта та громадянське суспільство»,
магістр державного управління


бере участь:
-у співпраці з науковими установами, навчальними закладами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими організаціями;
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-у підготовці та організації семінарів та тренінгів для педагогічних працівників з організації громадянського та національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
-у підготовці аналітичних та експертних матеріалів в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-участь в реалізації проектів громадянознавчого змісту з напрямку освіти дорослих міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня;
-участь у проведенні моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні в умовах взаємодії закладів освіти з інститутами громадянського суспільства;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах;
-у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
-в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
-в розробці, запровадженні та популяризації регіональних та місцевих програм з питань взаємодії навчальних закладів з інститутами громадянського суспільства;
забезпечує:
-організацію та проведення заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-організацію та проведення правоосвітніх та правовиховних заходів в навчальних закладах регіону;
-організацію діяльності щодо планування роботи та підготовки звітності про результати роботи РНМЦ;
-надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам установ освіти з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
сприяє організації взаємодії навчальних закладів та громадських організацій з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянсько-патріотичного спрямування.

Попович Яна Максимівна

методист Регіонального 
науково- методичного центру 
«Освіта та громадянське суспільство»,
доктор філософії (к.філос.н)


бере участь:
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-у підготовці, організації та проведенні наукових та освітньо-просвітницьких заходів за напрямками діяльності РНМЦ (семінарів, тренінгів, круглих столів тощо);
-в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах; у підготовці навчально-методичної літератури, наукових статей, тощо;
забезпечує:
-організацію планування та звітної інформації РНМЦ щодо участі у наукових заходах та публікації тез та статей;
-розміщення інформаційних матеріалів на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР та блозі  РНМЦ  про діяльність центру, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських та волонтерських об’єднань з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти та патріотичного виховання;

-здійснює підготовку та випуск  інформаційного бюлетню «Освіта та громадянське суспільство».


Макаренко Тетяна Михайлівна

методист Регіонального 
науково- методичного центру 
«Освіта та громадянське суспільство»

бере участь:
-в організації та проведенні заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
-у  проведення моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах; у підготовці навчально-методичної літератури;
забезпечує:
-взаємодію з установами, які сприяють розвитку волонтерського руху;
-організаційно-методичний супровід діяльності Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
-організацію та науково-методичний супровід координаторів діяльності волонтерських організацій, які функціонують на базі навчальних закладів області;
-організацію планування та підготовку звітної інформації РНМЦ щодо організації навчальної та методичної діяльності.
-готує інформаційні матеріали для розміщення на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР та блозі РНМЦ про діяльність центру, закладів освіти, волонтерських організацій з напрямку соціально-активної  діяльності;
-готує матеріали для оперативних нарад та щомісячні плани РНМЦ;
-сприяє організації взаємодії навчальних закладів та громадських організацій з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянсько-патріотичного спрямування;

-надає консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам установ освіти по відповідним напрямках діяльності.Онопко Оксана Олександрівна

методист Регіонального 
науково- методичного центру 
«Освіта та громадянське суспільство»


бере участь:
-в організації та проведенні заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів) з реалізації державної політики в галузі освіти для демократичного громадянства/освіти з прав людини у Запорізькому регіоні;
-в організації діяльності щодо публікації, пропаганди і впровадженні результатів науково-методичної та інформаційно-аналітичної роботи;
проведення моніторингу, соціологічних опитувань суб’єктів освіти, експертних опитувань, інтерв’ю з актуальних проблем розвитку освітніх і соціальних процесів у Запорізькому регіоні;
-у підготовці та проведені наукових, науково-практичних конференціях та інших заходах; у підготовці навчально-методичної літератури;
-забезпечує організацію та науково-методичний супровід координаторів діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, які функціонують на базі навчальних  закладів області; готує заходи щодо проведення зустрічей з лідерами громадських організацій;
-готує інформаційні матеріали для розміщення на сайті  КЗ «ЗОІППО» ЗОР та блозі РНМЦ  про діяльність центру, закладів освіти, громадських об’єднань з питань організації та впровадження в навчальних закладах регіону громадянської освіти;

-забезпечує організацію планування та підготовку звітної інформації РНМЦ з напрямку правоосвітньої діяльності та діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, які функціонують на базі навчальних закладів області.


Контактний телефон (061) 701-10-07
e-mail: mdczp@ukr.net

Для реалізації завдань Регіональний науково-методичний центр 
«Освіта та громадянське суспільство» співпрацює

З науково-дослідними установами:
Інститут проблем виховання НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
Інститут педагогіки НАПН України

З органами державної влади:

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації
Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації
Головне територіальне управління юстиції в Запорізькій області
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області
Державна установа "Центр пробації" в Запорізькій області Міністерства юстиції України 
Запорізький обласний центр зайнятості
З вищими навчальними закладами:
Запорізький національний університет
Запорізький національний технічний університет
Класичний приватний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.. Б.Хмельницького
З громадськими організаціями:
Запорізька громадська організація «Центр розвитку кар’єри «Професіонали»
Всеукраїнська федерація «Спас»
Запорізька обласна організація товариства «Знання» України
Всеукраїнська федерація Хортингу
Запорізька обласна дитяча скаутська організація "Слідопит"
"ЕКО Україна- ЦЕ Я!"
Запорізька провозахисна група
Асоціація національних меншин Запорізької області

А також:
Комунальним закладом «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради
Комунальним закладом "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді" Запорізької обласної ради
Запорізьким обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомогиКомментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный