Правова культура як фактор формування громадянського суспільства в Україні

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Молоді потрібні не тільки правові знання, а й сформовані вміння, навички, життєва позиція, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство. Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.

На перший план висуваються такі цінності як людина, її права та внутрішній (духовний світ). Важлива роль у такій трансформації суспільства відводиться правовій культурі, яка сприяє перетворенню ідеалів добра, законності та справедливості в мотиваційні чинники поведінки громадян.
На виконання Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Програми правової освіти населення Запорізької області на 2012 – 2016 роки, з метою проведення заходів з правоосвітньої та правовиховної тематики, поширення серед молоді знань про державу і право, формування активної громадянської позиції, МДЦ «Політика та освіта» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Саратовського державного університету 7 жовтня 2013 року проведений «круглий стіл» в онлайн-режимі за темою «Правова культура як фактор формування громадянського суспільства в Україні».
Учасники круглого столу: представники органів державної влади та місцевого самоврядування, депутати Запорізької обласної ради та Запорізької міської ради, помічник народного депутата України, науково-педагогічні та педагогічні працівники, учнівська молодь, представники громадських організацій.
Розпочав роботу «Круглого столу» ректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Пашков В. В. (доктор філософських наук, доцент), який не тільки наголосив присутнім на важливості формування правової свідомості, а й відзначив як саме проводиться відповідна робота педагогами та науковцями інституту післядипломної педагогічної освіти.


Від Саратовського державного університету з привітанням від керівництва до учасників заходу звернувся керівник МДЦ «Політика та освіта», заступник керівника Науково-освітнього Центру Співробітництва із державами СНД і Балтії Аршинов Ю.Е.  (кандидат історичних наук) та наголосив на тому, що тема правової культури є актуальною і для Російської Федерації, особливо в умовах розвитку демократичного суспільства.

Від імені керівництва та депутатського корпусу Запорізької обласної ради виступив Грозовський І.М. (кандидат юридичних наук), який акцентував увагу на значенні «Програми правової освіти населення Запорізької області на 2012 – 2016 роки» у підвищенні рівня правової культури населення.
Голова Громадської ради при голові облдержадміністрації Бабіч О. Б., (кандидат наук державного управління, депутат Запорізької обласної ради) відзначив важливість підвищення рівня правової культури громадян саме під час розбудови громадянського суспільства та при формуванні активної громадської позиції для сучасної молоді.
Як забезпечується робота системи безоплатної правової допомоги в Україні та Запорізькій області довів присутнім головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Запорізькій області Качалов М. Б.
Яким чином забезпечується робота по формуванню правової свідомості у закладах освіти області висвітила Хіврич В. В., заступник начальника управління-начальник відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  Запорізької обласної державної адміністрації;
Про результати соціологічного опитування «Правова культура як фактор формування громадянської компетентності учасників освітнього простору: регіональний аспект» доповів Арабаджиєв Д. Ю., співробітник Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта» ЗОІППО, кандидат політичних наук, доцент.
Інформацію про результати соціологічних опитувань педагогічних працівників та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах доповіла Барліт О. О. (доцент кафедри теорії та методики виховання, кандидат педагогічних наук) На підставі проведених досліджень встановлено, що в житті дітей навчальний заклад є не тільки місцем їхньої соціалізації, а й таким, де вони зустрічаються з насиллям. Необхідно шукати додатковий механізм, який допоможе захистити всіх учасників навчально-виховного процесу, бо проблема насильства є міждисциплінарною та вирішувати її потрібно комплексно.
Юхимчук О. В., старший оперативний уповноважений ВКМСД ГУМВС України в Запорізькій області, член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області, наводила конкретні приклади, яким чином забезпечується взаємодія кримінальної міліції у справах дітей з навчальними закладами в області.
Про напрямки правоосвітньої та правовиховної роботи із особами, які скоїли злочин та перебувають в закладах пенітенціарної служби розповів Петухов В. В., співробітник сектору соціально-виховної та психологічної роботи Управління ДПтС України в Запорізькій області.
Під час обговорення учасниками «круглого столу» проблемних питань щодо рівня правової культури у сучасному українському суспільстві, Армаш Н. О., доцент кафедри адміністративного та фінансового права Класичного приватного університету, член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області, навела приклади із світової практики – як сприяють формуванню правової свідомості та забезпечують правопорядок в закладах освіти в інших країнах світу за допомогою «шкільного пристава» або «шкільного омбудсмена».
Присутній на заході помічник народного депутата України Кальцева С.Ф. Михайлик П. А . (депутат Запорізької міської ради) зазначив, що проблеми захисту дітей від насильства та формування правової свідомості молоді є однією із найбільш важливих тем, яка турбує як представників органів влади м.Запоріжжя, так і особисто народного депутата України Кальцева С.Ф. Так ще під час виборчих перегонів у 2012 році саме одним із пунктів передвиборчої програми депутата стало саме можливість впровадження у навчально-виховний процес «шкільного пристава» для зниження рівня конфліктності та агресії в шкільному середовищі та профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.
Про практичний досвід з формування правових знань учнівської молоді розповіла вчитель історії та права 105 ліцею м. Запоріжжя Тамченко Г.С.
Яку роль відіграють громадські організації у формуванні правової культури населення та чому вони все більше отримують довіру громадян доводив Р.Л. Балковой, адвокат, член Запорізької міської організації «Наш рідний дім», член Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області.
   Про діяльність Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області серед дітей та молоді розповіла голова КРМЮ Богомолова Н.М., співробітник Міжвузівського дослідного центру «Політика та освіта» ЗОІППО.
   Цікавими для учасників «круглого столу стали доповіді російських колег, співробітників та експертів МДЦ «Політика та освіта» Саратовського державного університету - Айрапетян А. С. (кандидата юридичних наук) про норми правового виховання у новому Законі «Об образовании в Российской Федерации» та Лешукова В. С. (кандидата політичних наук) про ідентичність народів сучасної Росії та України.
   Учнівська молодь (учні ліцею №105 та гімназії №6 м. Запоріжжя, студенти Класичного приватного університету, Запорізького національного університету, Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету) не тільки уважно прислухалися до науковців та представників влади, а й активно висловлювали свою думку, особливо їх зацікавила можливість запровадження інституту «шкільного омбудсмена».
   Протягом всього засідання експерти Пєтков С.В. (доктор юридичних наук, професор, голова Запорізької обласної громадської організації вчених) та Дьоменко С.В. (кандидат юридичних наук, доцент, головний редактор міжнародного наукового журналу «Влада. Людина. Закон») робили висновки за підсумками розгляду визначених питань, а наприкінці заходу запропонували укласти резолюцію та звернутися до керівництва ЗОІППО про доведення основних положень зазначеного документу до органів місцевої влади та педагогічної спільноти Запорізького регіону.РЕЗОЛЮЦІЯ
прийнята учасниками засідання круглого столу

«Правова культура як фактор формування
громадянського суспільства в Україні»

Дата проведення: 7 жовтня 2013 р
Місце проведення: 1 корпус ЗОІППО, ауд. 46
Час проведення: 15.00 – 17.00

Учасники «круглого столу» обговоривши питання правової культури як фактора формування громадянського суспільства в Україні відзначають:
Визначальною умовою розбудови демократичної держави є людина, яка спроможна розкрити свій громадянський потенціал, перш за все, за умови наявності розвинутого громадянського суспільства, повноцінне функціонування якого забезпечує побудову в Україні суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Важливим засобом формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору є правова культура.
Рівень цивілізованості будь-якої держави та суспільства визначається ставленням до найменш захищених і найбільш вразливих його членів, які потребують соціально-правового захисту, в першу чергу до дітей. Дбаючи про захист прав дитини, держава має не тільки створити скоординовану систему їх реалізації, але й забезпечити застосування особливих механізмів їх впровадження. У світовій практиці одним із найбільш ефективних механізмів визнано діяльність такої інституції як «омбудсмен». В Україні інститут омбудсмена - Уповноваженого Верховної Ради з прав людини - було запроваджено у 1998 році. Проте лише в 2011 році у нашій країні з’явилася посада Уповноваженого з прав дитини. Це важливий крок у виробленні дієвого механізму для вирішення проблем підростаючого покоління у сфері забезпечення та захисту їх прав.
Інституція уповноваженого з прав людини на сьогодні існує на національному, регіональному та місцевому рівнях у більш ніж 100 країнах світу і продовжує поширюватися.
23.12.2010 р. Запорізькою обласною радою затверджено Обласну Програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки, відповідно до якої першочерговим завданням визнано забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи. У 2012 році Президент України своїм дорученням головам обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій зобов’язав останніх забезпечувати на відповідній території: сприяння підтримці та поширенню в загальноосвітніх навчальних закладах шкільного самоврядування, створенню учнівських рад, функціонуванню дитячих омбудсменів (30.08.2012 № 1-1/2338 «Щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем соціального захисту дітей, які його потребують»). Широке коло інших нормативно-правових актів створює правове підгрунтя для проведення інноваційних перетворень в освітньо-виховній сфері.
Проблема є вкрай важливою для швидкого реагування органами державної влади та місцевого самоврядування, та потребує в найкоротший термін вжиття всіх необхідних заходів організаційно-правового характеру.
Запровадження інституції омбудсмена навчального закладу можна вважати як перспективний напрям соціально- правового захисту дітей і молоді. Це підтверджує і подібна практика в інших країнах. При цьому робота шкільного омбудсмена розглядається як така, що приноситиме користь усім учасникам освітнього процесу: дітям: відчуття правової захищеності батькам: спокій за дітей, учителям: усвідомлення меж своїх повноважень, можливість відстояти свої права, не вступаючи у відкритий конфлікт з адміністрацією; директору: можливість вирішувати проблеми й управляти школою, використовуючи силу громадської думки; школі в цілому: зміна самої атмосфери - конфлікти не переростають у протистояння, виникає відчуття єдиної команди, встановлюються відносини партнерської взаємодії.
Діяльність шкільного омбудсмена має бути спрямована на формування правової культури та правової свідомості учасників освітнього процесу. Основні завдання роботи шкільного омбудсмена - максимальне сприяння відновленню порушених прав учнів; профілактика порушень прав дитини; надання допомоги батькам у складній життєвій ситуації їх дітей, в регулюванні взаємин у конфліктних ситуаціях. Таким чином, змістом діяльності шкільного омбудсмена повинні забезпечуватися: стабілізація становища дітей та зниження рівня порушень їх прав; підвищення правосвідомості учасників освітнього процесу; забезпечення гарантій прав дітей, а отже, дієвості права в суспільстві; підвищення потенціалу сім’ї, суспільних інститутів у соціально-правовому захисті дітей.

На підставі вищевикладеного.
РЕКОМЕНДУЄМО:
місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:
при формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти керуватися завданнями, які визначені в нормативно-правових документах і передбачають, перш за все, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору
формувати у учасників навчально-виховного процесу позитивний образ держави, права як державного інституту, виховання почуття важливості прав людини та громадянина;
поширювати серед учасників навчально-виховного процесу правові знання, знання про структуру суспільства, політичну систему і владу,
сприяти участі молодих громадян у житті суспільства і держави,
формувати у учасників навчально-виховного процесу уміння аналізувати та інтерпретувати інформацію засобів масової інформації та інших джерел, застосовувати засвоєні поняття та уміння в процесі власної участі у житті громади, держави, суспільства, колективному прийнятті суспільних рішень та розв'язанні соціальних проблем;
сприяти можливості проведення експерименту щодо впровадження в навчально-виховний процес моделі «шкільного омбудсмена»;
науково-педагогічним, педагогічним працівникам, керівникам закладів освіти:
керуватися завданнями, які визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, перш за все щодо громадянської компетентності, як здатності учнів активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства;
сприяти впровадженню результатів дослідницької роботи щодо правової культури як фактору формування громадянської компетентності учасників освітнього простору в навчально-виховний процес;
голові Громадської ради при Запорізькій облдержадміністрації:
заслухати на засіданні Громадської ради інформацію щодо питань, які обговорювалися під час засідання «круглого столу»;
сприяти створенню умов для активної діяльності громадських організації Запорізької області по підвищенню рівня правової освіти населення.


Комментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный