суббота, 1 сентября 2018 г.

Тренінг для тренерів «Психолого-дидатктичні особливості проведення навчальних тренінгів для різних категорій працівників освіти»


Важливість громадянської освіти в Україні зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю країни в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства.
Метою сучасної освіти є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству (Закон України  «Про освіту» від 05.09. 2017 року №2145-VIII).
Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачає докорінну й системну реформу середньої освіти, засновану на інноваційній педагогіці. Одним з важливих напрямів цієї реформи має стати формування в учнів загальноосвітньої школи наскрізних умінь інтерактивної комунікації, партнерства і критичного мислення шляхом впровадження у навчальний процес спеціальних методів й технологій. Для досягнення зазначеної мети необхідно забезпечити відповідну спеціальну підготовку педагогічних працівників  та стимулювання їх до особистого й професійного зростання.
Експерти Освітньої платформи «Критичне мислення» розробили інноваційні методичні посібники для учителів початкової та основної школи із запровадження інтерактивного навчання, педагогіки партнерства і розвитку критичного мислення в учнів, а також тренінгові модулі професійного розвитку вчителів з опанування відповідних методик. На тренінгах педагоги можуть познайомитися з особливостями навчання учнів різного віку критичного мислення, опрацювати структуру і методику уроку з розвитку критичного мислення, типи, види й методику застосування запитань як інструмента розвитку критичного мислення, методи критичного опрацювання інформації навчальних текстів, опанувати уміння і навички вибору й застосування інтерактивних методів навчання, а також попрактикуватись в організації інтерактивного навчання у вивченні різних предметів як основи педагогіки партнерства.
Навчання на тренінгу для тренерів «Психолого-дидатктичні особливості проведення навчальних тренінгів для різних категорій працівників освіти» 16-18 серпня 2018 року, який проводився у м. Києві, пройшла  методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Богомолова Н. М.
Навчання проводила Керівник освітньої платформи «Критичне мислення», Член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор О.І.Пометун.
 


Комментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный