понедельник, 26 марта 2018 г.

ре-тренінг за програмою «Школа волонтерів»


Керуючись Указом Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення системної взаємодії державних органів з громадськістю, закладами системи освіти, культури та спорту, іншими соціальними інститутами у питаннях, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням дітей та молоді; відповідно до спільного наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації від 13.07.2015 № 0402/172/323 «Про впровадження Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», рішення обласної Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді від 23 грудня 2016 року, Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» та за підтримкою «Інтернаціонального об’єднання німецьких представників» (GIZ) з 19.03 по 23.03.2018 проведено ре-тренінг за програмою «Школа волонтерів» для координаторів волонтерського руху в закладах освіти.
Мета ре-тренінгу – підготовка тренерів для подальшого розвитку волонтерського руху в закладах освіти. Навчання пройшли 24 педагога із числа тих, хто упродовж 2017 року отримали знання та навички з питань управління діяльністю волонтерів, послідовності етапів планування проектів, навчились визначати проблеми, над якими слід працювати під час організації волонтерської діяльності. Протягом 5 днів майбутні тренери покроково відпрацьовували вміння організації та координації волонтерської діяльності.
Практична та самостійна робота учасників заходу озброїла їх необхідним інструментарієм для подальшої координації тренерської роботи в закладах освіти.
Отримання сертифікатів заплановано на травень-червень поточного року. А слухачі ре-тренінгу у своєму навчальному закладі до 18 травня продемонструвати дієвість отриманих знань: самостійно провести тренінг для педагогів свого закладу та представників громади, з метою залучення їх до активної участі у громадському житті.
воскресенье, 11 марта 2018 г.

«Гідна праця»

Вибір професії – важливий крок у свідомому суспільному виборі

Важливість громадянської освіти в Україні зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю країни в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процессах. 
Метою сучасної освіти є виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству (Закон України  «Про освіту» від 05.09. 2017 року №2145-VIII).
Метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування  загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р) є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти за напрямами запровадження нового принципу педагогіки партнерства та удосконалення процесу виховання; формування особистості, здатної до критичного мислення та патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя. Серед ключових компетентностей визначено соціальні і громадянські компетентності.
Так, в рамках реалізації програми Українського фонду соціальних інвестицій «Гідна праця», Запорізькою громадською організацією «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» організовані тренінги для учнів ЗОШ №5 м. Токмака (27 лютого) та ЗОШ Комиш-Зорянської ОТГ (3 березня).
За допомогою тренера (Богомолової Н.М.) учасники дізнавалися про те, що змінилося у ХХІ столітті, що освіта перестала бути сумою статичних знань та вмінь, накопичених пiд час навчання у школі або інституті. Люди повинні самостійно вибудувати свою модель освіти й сформувати свій унікальний набір професійних та особистісних навичок. Нова парадигма освіти - це проект усього життя, динамічний процес, створений з урахуванням вимог сучасності. Необхідно проаналізувати той обсяг знань та вмінь, який реально дає навчальний заклад, а решту добирати на додаткових курсах, тренігах, а головне - у процесі реального практичного досвіду.
Багато навичок та компетенцій, стали обов'язковими. Їx необхідно розвивати незалежно від того, яку професію ви вирішили обрати. До них належать: комп'ютерні навички, знання мов, комуннікаційні навички, глобальне мислення, вміння самостійно добувати необхідну інформацію, виокремлювати проблеми та знаходити шляхи для їхнього раціонального розв'язання, вміння та навички, які дозволяють орієнтуватися та взаємодіяти з величезними інформаційними масивами, вміння переконувати, робити презентації, виступати публічно, знаходити необхідний підхід до людей, здатність вирішувати конфліктні ситуації тощо.
Також під час тренінгу обговорювались тренди, які формують майбутнє та навички, які є затребуваними у ХХІ столітті.
Особливо корисним була частина, де старшокласники мали змогу подумати, як же саме обирати майбутню професію, чи прислухатися батьків, чи діяти за принципом «куди всі туди і Я», все це відбувалося з використанням інтерактивних методів навчання.
відео: м.Токмак