Заходи 2015 р.

21.12.2015 Р.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ«РАЗОМ НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ. УКРАЇНА БАГАТОКУЛЬТУРНА».


ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ СТРАТЕГІЄЮ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА 2016 — 2020 РОКИ (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 13.10.2015 № 580/2015), КОНЦЕПЦІЄЮ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ТА ЗАХОДАМИ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 16.06.2015 № 641)», РІАЦ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР СПІЛЬНО З КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАПОЧАТКОВАНО ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «РАЗОМ НА ОДНІЙ ЗЕМЛІ. УКРАЇНА БАГАТОКУЛЬТУРНА».
МЕТОЮ ЗАХОДУ Є: ФОРМУВАННЯГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА УКРАЇНИ, ГОТОВОГО САМОВІДДАНО РОЗБУДОВУВАТИ ЇЇ ЯК СУВЕРЕННУ, НЕЗАЛЕЖНУ, ДЕМОКРАТИЧНУ, ПРАВОВУ, СОЦІАЛЬНУ ДЕРЖАВУ, І ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЇЇ НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ, ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ, ЦИВІЛІЗОВАНО ВІДСТОЮВАТИ ЇХ, СПРИЯТИ ЄДНАННЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ГРОМАДЯНСЬКОМУ МИРУ І ЗЛАГОДІ В СУСПІЛЬСТВІ;

УТВЕРДЖЕННЯ В СВІДОМОСТІ І ПОЧУТТЯХ ОСОБИСТОСТІ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ, ПЕРЕКОНАННЯ І ПОВАГУ ДО КУЛЬТУРНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО УКРАЇНИ;
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ НАРОДІВ, КУЛЬТУР І ТРАДИЦІЙ;
УТВЕРДЖЕННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ МОРАЛЬНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА;
ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ ВІДБУЛОСЯ 21 ГРУДНЯ 2015 РОКУ У ЗОШ №38 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. УЧНІ 9-11 КЛАСІВ ПІДГОТУВАЛИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРО ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК НАРОДІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ – УКРАЇНЦІВ, РОСІЯН, БОЛГАР, ТАТАР ТА ЄВРЕЇВ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ КУЛЬТУРИ, ВІРОСПОВІДАНЬ. ТАКОЖ РОЗПОВІЛИ ПРО ОСОБИСТОСТЕЙ, ЯКІ НАЛЕЖАЛИ ДО ПЕВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, ЯКІ СТАЛИ ВІДОМІ ВСЬОМУ СВІТУ ЯК ДІЯЧІ НАУКИ, КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВА, ПРАВОЗАХИСНИКИ. ЗНАЧНА УВАГА ПРИСВЯЧЕНА ДОСЛІДЖЕННЮ РЕЛІГІЙНИХ, МОВНИХ, ГЕНДЕРНИХ, СОЦІАЛЬНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
ПІД ЧАС ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ ПРИВЕРНУТО УВАГУ ДО ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДЕЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРУП ТА НАГОЛОШЕНО НА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ, ТАКИХ ЯК МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА; КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД; ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ АБО ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ТА МОВНИХ МЕНШИН; КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
ТАКОЖ АКЦЕНТУВАЛАСЯ УВАГИ НА ТОМУ, ЩО У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ ВАЖЛИВИМ Є ТЕ СПІЛЬНЕ В МИНУЛІЙ ТА СУЧАСНІЙ ІСТОРІЇ НАРОДІВ УКРАЇНИ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ЛЮДЕЙ, ЯК ГРОМАДЯН ДЕРЖАВИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ.
ЗАПРОШЕНІ НА СВЯТО ПОЧЕСНІ ГОСТІ, СЕРЕД ЯКИХ ГОЛОВА ЗАПОРІЗЬКОГО ТОВАРИСТВА ТАТАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ «АЛТИН-АЙ» РАХІМА АХМЕРОВА, ПРЕДСТАВНИЦЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ «ЯХАД» ДЯКОВА ВІКТОРІЯ, ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АРАБСЬКИЙ ЦЕНТР» НАУФАЛЬ ХАМДАНІ, МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПОСПІЛКУВАТИСЯ З УЧНЯМИ ТА РОЗПОВІСТИ ЇМ ПРО СВІЙ НАРОД, ЯКИЙ Є ЧАСТИНОЮ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ТА ПРАГНЕ ЖИТИ В МИРІ ТА ЗЛАГОДІ В ДЕРЖАВІ УКРАЇНА.
ДЕВІЗОМ ФЕСТИВАЛЮ СТАЛИ РЯДКИ ВІРША, ЯКИЙ ПРОЛУНАВ НА ПОЧАТКУ
МИ ВСІ — ОДНА СІМ’Я, ЄДИНА МИ РОДИНА,
У КОЖНІМ НАШІМ «Я» — ЧАСТИНКА УКРАЇНИ.
МИ ВСІ — ОДНА СІМ’Я, ЄДИНА МИ РОДИНА.
МІЛЬЙОНИ РІЗНИХ «Я», А РАЗОМ — УКРАЇНА.
ТА НА  ЗАВЕРШЕННЯ СВЯТА:

ЄДНАЙТЕСЬ ЛЮДИ, В КОГО ЩЕ ЖИВЕ
В ДУШІ ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ КРАЇНИ,
БО У ДИТИНИ МАТИ ЛИШ ОДНА,
ОДНА У НАС ЄДИНА УКРАЇНА.


18.12.2015 Р.
«КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ»


«ДОРОГИЙ ДРУЖЕ, МАБУТЬ ТИ ЧАСТО ЗУСТРІЧАЄШСЯ З ТИМ, ЩО ОТОЧУЮЧІ ТЕБЕ ЛЮДИ ДУЖЕ РІЗНІ ЗА ПОГЛЯДАМИ, УПОДОБАННЯМИ, ІНТЕРЕСАМИ, ВІРОЮ, СТАВЛЕННЯМ ДО ПОДІЙ. ІНОДІ  ВІДМІННОСТІ У ПОГЛЯДАХ І ПОЗИЦІЯХ СТАЮТЬ ПРИЧИНОЮ РОЗ’ЄДНАННЯ ЛЮДЕЙ, РОДИН І ЦІЛИХ ГРОМАД. ОСОБЛИВО ЗАРАЗ – В  УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ, ВКРАЙ СКЛАДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ Й ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ.
ОДНАК ВСІХ НАС ОБ’ЄДНУЄ ТЕ, ЩО МИ ЖИВЕМО РАЗОМ: В ОДНІЙ ГРОМАДІ, В ОДНІЙ КРАЇНІ. ЩОБ РОЗВИВАТИ НАШУ ДЕРЖАВУ, НАМ ПОТРІБНО НАВЧИТИСЬ ЖИТИ І ДОЛАТИ ТРУДНОСТІ РАЗОМ, ШУКАТИ ШЛЯХІВ ПОРОЗУМІННЯ І СПІВПРАЦІ. ДЛЯ ЦЬОГО   НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, ЕФЕКТИВНОЇ, ДЕМОКРАТИЧНОЇ І ТОЛЕРАНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ГОТОВНОСТІ ДО ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ДИСКУСІЇ І СПІЛЬНОГО ПОШУКУ РІШЕНЬ.
НАБУТИ ТАКИХ НАВИЧОК МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ УРОКИ З КУРСУ «КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ», ЩО НАВЧАЮТЬ БУТИ ВПРАВНИМИ У СПІЛКУВАННІ, ПОВАЖАТИ РІЗНИЦЮ У ДУМКАХ ТА ПОГЛЯДАХ, ВИЯВЛЯТИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ МАНІПУЛЯЦІЇ; ФОРМУЛЮВАТИ І ЗАХИЩАТИ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ В ОБГОВОРЕННЯХ ТА ДИСКУСІЯХ, А ТАКОЖ СПРИЯЮТЬ ЗГУРТОВАНОСТІ РОДИНИ І ГРОМАДИ З ОГЛЯДУ НА ІСНУВАННЯ РІЗНИХ ТОЧОК ЗОРУ». ТАК АВТОРИ КУРСУ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОСІБНИКУ ДО ПОЧАТКУ КУРСУ.
З 20 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ВЧИТЕЛІ ЗА ДЕМОКРАТІЮ ТА ПАРТНЕРСТВО» РОЗПОЧАТО НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ - «ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ» («ДОЛАЄМО ПРІРВУ: ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ РОЗДІЛЕНИХ ГРОМАД» В РАМКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ З ПІДВИЩЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ. ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ СПІЛЬНО З ІНСТИТУТОМ ПЕДАГОГІКИ НАПН, ЗА СПРИЯННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИМ СУПРОВОДЖЕННЯМ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

«ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ» - ЦЕ ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ПЕРЕД НАШИМ СУСПІЛЬСТВОМ СЬОГОДНІ, В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ТА ПЕРЕХІДНОГО ЕТАПУ. КЛЮЧОВА ІДЕЯ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ —РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ.
ЦЕЙ ПРОЕКТ СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ЗАПРОВАДИТЬ СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАЦІЇ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ БІЛЬШІЙ ЗГУРТОВАНОСТІ ГРОМАДИ ШЛЯХОМ НАДАННЯ ВЧИТЕЛЯМ ТА УЧНЯМ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОНКРЕТНО КОНФЛІКТУ ТА ПЕРЕХІДНОГО ЕТАПУ.
У РАМКАХ ПРОЕКТУ СТВОРЮЄТЬСЯ НОВИЙ ПРЕДМЕТ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ — КУРС ЗА ВИБОРОМ «КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ». ПРОГРАМА ТА МАТЕРІАЛИ КУРСУ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У РІЗНИХ ФОРМАХ - КУРС ЗА ВИБОРОМ, ФАКУЛЬТАТИВНІ ЧИ ГУРТКОВІ ЗАНЯТТЯ, ВИХОВНІ ГОДИНИ.
НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ МІСТЯТЬ ЗАНЯТТЯ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ УЧНЯМ ФОРМУЛЮВАТИ І ЗАХИЩАТИ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ В ОБГОВОРЕННЯХ ТА ДИСКУСІЯХ; ВИЯВЛЯТИ МАНІПУЛЯЦІЮ; БУТИ ВПРАВНИМИ У СПІЛКУВАННІ У ГРОМАДАХ, ЩО ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ КОНФЛІКТУ; ПОВАЖАТИ РІЗНИЦЮ У ДУМКАХ ТА ПОГЛЯДАХ; А ТАКОЖ ОПАНУВАТИ НАВИЧКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗГУРТОВАНОСТІ РОДИНИ І ГРОМАДИ З ОГЛЯДУ НА ІСНУВАННЯ РІЗНИХ ТОЧОК ЗОРУ.
ВІДПОВІДНО ДО ЛИСТА ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ВІД 29.10.2015 №154 «ПРО ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ «ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ» («ДОЛАЄМО ПРІРВУ: ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД»)» ПРОВЕДЕНО АПРОБАЦІЮ МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ». НАУКОВИЙ КЕРІВНИК ПРОЕКТУ О.І. ПОМЕТУН, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАПН УКРАЇНИ, ДОКТОР ПЕД. НАУК, ПРОФ.
КООРДИНАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ ЗДІЙСНЮЄ РЕГІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ БОГОМОЛОВА Н. М. (СПІВРОБІТНИК РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР).
АПРОБАЦІЮ ПРОВОДИЛИ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ: ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» (ДЯДЬКОВА Л. Г.); МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №23 МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (КІДАЛОВА Н. О.); КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «ТАЛАНТ» ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (БОРИСЕНКО О. В.); ЗАПОРІЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ №109 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (НАМАЗОВА В. Е.); ЗАПОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТ. №38 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (ШАРІПОВА Н. А.).
15 ГРУДНЯ 2015 РОКУ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ З ПЕДАГОГАМИ, ЯКІ ПРОВОДИЛИ АПРОБАЦІЮ У СВОЇХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ПІД ЧАС ЯКОЇ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЗВІТНОСТІ, ОБМІН ДУМКАМИ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ.

НА ПІДСТАВІ ПРОВЕДЕНОЇ АПРОБАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗРОБЛЕНІ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ:
«ЗАВДАННЯ ЦІКАВІ, СПРИЯЮТЬ РОЗУМІННЮ ТЕМИ, ЗНАХОДЯТЬ ВІДГУК У ДУШІ ДІТЕЙ, ТОМУ ЩО ПРИКЛАДИ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТІСНО ПОВ'ЯЗАНІ З АКТУАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ УЧНІВ»;
«УЧНІ СПРИЙНЯЛИ МАТЕРІАЛ СЕРЙОЗНО, ЗРОЗУМІВШИ ВЖЕ СУТЬ КУРСУ, ГОТОВІ БУЛИ ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОЇ ДУМКИ, А В НИХ З ЦЬОГО ПИТАННЯ ЇХ БУЛО БАГАТО»;
«ВВАЖАЮ ЦЕЙ КУРС АКТУАЛЬНИМ ТОМУ, ЩО САМЕ ДІТИ ТА МОЛОДЬ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВІ В СКЛАДНИХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ КОЖНОЇ РОДИНИ В НАШОМУ РЕГІОНІ. КУРС  ФОРМУЄ НАВИЧКИ ЗМЕНШЕННЯ ВРАЗЛИВОСТІ УЧНІВ ДО МАНІПУЛЯТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗВИВАЄ НАВИЧКИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ, ВІН ВЧИТЬ ДІТЕЙ ПОЗИТИВНО ВЗАЄМОДІЯТИ, ЗНАХОДИТИ СПІЛЬНЕ, ТЕ ЩО ОБ'ЄДНУЄ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ, НАВЧАННІ, СТОСУНКАХ З РІДНИМИ ТА БЛИЗЬКИМИ, З ПОВАГОЮ СПРИЙМАТИ ІНШУ ТОЧКУ ЗОРУ, ІНОДІ НАВІТЬ ПРОТИЛЕЖНУ СВОЄЇ. ЦЕЙ КУРС НЕНАВ’ЯЗЛИВО ПІДШТОВХУЄ УЧНІВ ДО РОЗДУМІВ, З ПРИВОДУ ПОРОЗУМІННЯ РІЗНИХ СТОРІН КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ІНТЕГРУЄ В ЖИТТЯ НОВІ МЕТОДИ ТА СПОСОБИ СПІЛКУВАННЯ З ЛЮДЬМИ, ПОВОДЖЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ. СПРИЯЄ ПІДВИЩЕННЮ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ, ЩО ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗАРАЗ, В УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА  ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ»;
«КУРС Є ВІДПОВІДДЮ НА ТУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ, ЩО СПРИЧИНЕНА І НЕСПРИЙНЯТТЯМ РІЗНОМАНІТНОСТІ В ТОМУ ЧИСЛІ. ЦЕЙ КУРС Є НЕ ТІЛЬКИ РЕАКЦІЄЮ НА ТЕ, ЩО ВЖЕ СТАЛОСЯ, А Й ПРЕВЕНТИВНИМ ЗАСОБОМ, СПРЯМОВАНИМ У МАЙБУТНЄ»;
«КУРС ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВИНЯТКОВО ПРАКТИЧНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. ПОСІБНИК ОРІЄНТОВАНИЙ НА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. ЗМІСТ ПОСІБНИКА ТА ВЕСЬ КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ СПРЯМОВАНО НА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ У  ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ПРОБЛЕМ»;
«ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ПОСІБНИКА ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВНОЇ МЕТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ТЕКСТИ МІСТЯТЬ ЗНАЧНИЙ ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СТАВЛЯТЬСЯ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЗАЧІПАЮТЬСЯ АКТУАЛЬНІ ТЕМИ, УЧНІ ЗАОХОЧУЮТЬСЯ ДО ОБМІНУ ДУМКАМИ). АВТОРИ ВИКОРИСТАЛИ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ, ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЖИТТЄВИХ ПРІОРИТЕТІВ, ПОЗИТИВНИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ІНІЦІАТИВНОСТІ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ, ТОЛЕРАНТНОСТІ ТОЩО);
«УЧНІ СПРИЙМАЛИ ЦЕЙ КУРС ПОЗИТИВНО, АКТИВНО ПРАЦЮВАЛИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ, ТА ВІДПРАЦЬОВУВАЛИ ОТРИМАНІ НАВИЧКИ У ЗАСТОСУВАННІ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ВДОМА ТА ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З ДРУЗЯМИ»;

«УЧНІ АКТИВНО БРАЛИ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ ПРОБЛЕМ, ПРАКТИЧНИХ ВПРАВАХ, САМІ ПРОПОНУВАЛИ СИТУАЦІЇ. ДЕЯКІ ТЕМИ ВИХОДИЛИ ЗА МЕЖІ КЛАСУ І ЗА ЧАСОМ, І ЗА «ГЕОГРАФІЄЮ» – І В ЦЬОМУ, Я ВВАЖАЮ, ЇХ НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ. НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ, НА ПЕРЕРВАХ, У МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ ПОЧАЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТЕРМІНИ З КУРСУ»;
«ПОСІБНИК ДЛЯ УЧНІВ ЗМІСТОВНИЙ, ІНФОРМАТИВНИЙ, ДОСТУПНИЙ ДО РОЗУМІННЯ, ВРАХОВУЄ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УЧНІВ. РОЗРОБЛЕНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО ТА ЗМІСТОВНО ПРОВОДИТИ ЗАНЯТТЯ. ЗМІСТ ПОСІБНИКА ПЕРЕДБАЧАЄ РІЗНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З УЧНЯМИ: ІНДИВІДУАЛЬНІ, ГРУПОВІ, САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ІНШІ. НАДАНІ ДЕТАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ В УЧНІВ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК».
ВІДГУКИ ДІТЕЙ: «Я ВВАЖАЮ, ЩО КУРС ПОТРІБЕН ТОМУ ЩО ВІН ЗМУШУЄ МОЗОК ПРАЦЮВАТИ»,  «КУРС ПОТРІБЕН ТОМУ ЩО ВІН ДАЄ НАВИЧКИ ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ»,- «У РАМКАХ ПРОЕКТУ “ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ”, НЕЩОДАВНО  В НАШІЙ ШКОЛІ З’ЯВИВСЯ НОВИЙ І ДУЖЕ ЦІКАВИЙ КУРС “КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ”, ЯКИЙ  ДОПОМІГ НАМ НАВЧИТИСЯ МИСЛИТИ КРИТИЧНО, АНАЛІЗУВАТИ ПОДІЇ, ПОВОДИТИ СЕБЕ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ТА АРГУМЕНТОВАНО ВИСЛОВЛЮВАТИ ВЛАСНУ ДУМКУ. МЕНІ СПОДОБАВСЯ ЦЕЙ КУРС ЗАВДЯКИ ВАЖЛИВІЙ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ВИКЛАДЕНА У ПІДРУЧНИКУ ЦІЛКОМ ДОСТУПНО І ЗРОЗУМІЛО. НЕ МЕНШ ЦІКАВИМ І ПІЗНАВАЛЬНИМ БУЛО ОБГОВОРЕННЯ НАПИСАНОГО У ПОСІБНИКУ, А  ПРАКТИКА НА УРОЦІ ДАЛА ЗМОГУ КРАЩЕ ЗАСВОЇТИ НОВІ ЗНАННЯ І НАВЧИТИСЯ СЛУХАТИ І СПРИЙМАТИ ДУМКИ ІНШИХ».
ВИКОРИСТОВУВАТИ КУРС МОЖЛИВО НЕ ЛИШЕ ЯК КУРС ЗА ВИБОРОМ, А Й В ЯКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КЛАСНИХ ГОДИН ПІД ЧАС ВИХОВНОЇ РОБОТИ.
17-19 ГРУДНЯ 2015 РОКУ АВТОРСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ КУРСУ – О. ПОМЕТУН І. БАРАНОВОЮ ТА І. СУЩЕНКО, ПРОВЕДЕНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ ВЧИТЕЛІВ «ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «КРОКИ ДО ПОРОЗУМІННЯ» У 10 (11) КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ», СЕРТИФІКАТИ ТРЕНЕРІВ ОТРИМАЛИ БОГОМОЛОВА Н.М. (СПІВРОБІТНИК РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР) ТА ЗДОР О.В. (ДИРЕКТОР КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «ТАЛАНТ» ВАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ).
ПРОТЯГОМ СІЧНЯ –ЛЮТОГО 2015 РОКУ РОЗПОЧНЕТЬСЯ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ НОВОГО ПРЕДМЕТУ – ЗАПЛАНОВАНО ДВОДЕННІ ТРЕНІНГИ ЗА «ЗОНАЛЬНИМ» ПРИНЦИПОМ (М. ЗАПОРІЖЖЯ, М. БЕРДЯНСЬК, М.МЕЛІТОПОЛЬ, М. ДНІПРОРУДНЕ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ). ПІСЛЯ ЧОГО ПЕДАГОГИ МАЮТЬ ПРАВО ОФІЦІЙНО ВИКЛАДАТИ КУРС, ПРОВОДИТИ ГУРТКОВІ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ АБО ВИХОВНІ ЗАХОДИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ФІНАЛЬНА ПОДІЯ – ДЕБАТНА ШКОЛА ДЛЯ КОМАНД СТАРШОКЛАСНИКІВ З П'ЯТИ ОБЛАСТЕЙ – УЧАСНИЦЬ ПРОЕКТУ.
ПОДАТИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ТРЕНІНГАХ МОЖНО ДО 30 ГРУДНЯ 2015 РОКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ НА АДРЕСУ MDCZP@UKR.NETЗА ФОРМОЮ:ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ
ПІБ, ПОСАДА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ
КОНТАКТИ
(ПОШТОВА АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, E-MAIL ЗАКЛАДУ)
ПІБ, ПОСАДА ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ
КОНТАКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИ (ТЕЛЕФОН, E-MAIL)РЕГІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  -БОГОМОЛОВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА, СПІВРОБІТНИК РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

ТЕЛ. 0975215046, 0664808365, 0632701779. 10.12.2015 Р.
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА 2015»


ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА МАЄ СВОЮ ІСТОРІЮ. ВОНА ПОВ’ЯЗАНА ЗІ СТВОРЕННЯМ 19 ЛИПНЯ 2007 Р. ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ДО РОБОТИ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ПІДВИЩЕННЯМ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА, УЧАСТІ У НОРМОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ, ПРАВООСВІТНІЙ ТА ПРАВОВИХОВНІЙ РОБОТІ. ТАКІ Ж РАДИ БУЛИ СТВОРЕНІ В УСІХ ОБЛАСТЯХ, ЗОКРЕМА ПРИ ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 8 ГРУДНЯ 2010 Р. ЗАПОЧАТКОВАНО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА ЩОРОКУ В ТИЖДЕНЬ, ЩО ВКЛЮЧАЄ 10 ГРУДНЯ –ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЯКИЙ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ В ПАМ'ЯТЬ ПРОГОЛОШЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЮ АСАМБЛЕЄЮ ООН У 1948 РОЦІ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ».
ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ З ПРОВЕДЕННЯ У 2015 РОЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА (НАКАЗ ВІД 09.11.2015№697/09) ПРОВОДИЛИСЬ ПРАВООСВІТНІ ТА ПРАВОВИХОВНІ ЗАХОДИ.
РЕГІОНАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМ ЦЕНТРОМ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО»ЗОР РАЗОМ ІЗКООРДИНАЦІЙНОЮ РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (БОГОМОЛОВА Н.М., ГОЛОВА РАДИ), УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЗАПОРІЗЬКИМ МІСЦЕВИМ ЦЕНТРОМ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ - «ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ «ПРОФЕСІОНАЛИ», «ЦЕНТР РЕФОРМ, ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВА», ОРГАНІЗОВАНО «ПРАВОВИЙ ДЕСАНТ» У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: (ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ»; ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ЗНТУ; ЗОШ №12, ЗОШ №38, ЗОШ №100, ЗОШ №109 ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №7 ).
УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ РАЗОМ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ДІЗНАЛАСЯ БІЛЬШЕ НЕ ТІЛЬКИ ПРО ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРО ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА, ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ТА ІНСТИТУЦІЇ, ДО ЯКИХ ТРЕБА ЗВЕРТАТИСЯ З ЦИХ ПИТАНЬ.
ВЕЛИКУ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У УЧАСНИКІВ ЗУСТРІЧІ ВИКЛИКАЛИ ТРЕНІНГ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ, ЯКИЙ ПРОВОДИВДЯДЯ К. («ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ «ПРОФЕСІОНАЛИ») ТА СПІЛКУВАННЯ З АДВОКАТАМИ – ДЄМЄНЄВОВОЮ О.С. («ЦЕНТР РЕФОРМ, ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВА»), БАЛКОВИМ Р.Л. (РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ).

ПІД ЧАС ЗУСТРІЧЕЙ ВИСВІТЛЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВА НА ПРАЦЮ ТА ПОРЯДОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, У Т. Ч. МОЛОДІ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗОКРЕМА.
СПІВРОБІТНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ ПОІНФОРМУВАЛИ ПРО ВИДИ ПОКАРАНЬ, ЗВЕРНУЛИ УВАГУ НЕПОВНОЛІТНІХ НА ВІК, З ЯКОГО НАСТУПАЄ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ТА ЗВЕРНУЛИ УВАГУ НА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ. ТАКОЖ ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ ПЕРЕГЛЯДАВСЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ «ДІТИ ЗА ГРАТАМИ».
СПІВРОБІТНИКАМИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОВЕЛИ МАЙСТЕР – КЛАСИ З ПИТАНЬ РОБОТИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ.
З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ, ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО І КОНСТИТУЦІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ, ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ, ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ТА ВІДЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ, РЕГІОНАЛЬНИМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИМ ЦЕНТРОМ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР СПІЛЬНО З ОБЛАСНИМ ЦЕНТРОМ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА КООРДИНАЦІЙНОЮ РАДОЮ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗРОБЛЕНА ТА ЗАПРОВАДЖЕНА «КВЕСТ-ГРА» ПІД НАЗВОЮ «Я-ГРОМАДЯНИН». У ЗАХОДАХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ КОМАНДИ З НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М. ЗАПОРІЖЖЯ, М. ОРІХІВ ТА ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ, М.МЕЛІТОПОЛЬ, М. ЕНЕРГОДАР ТА М. ПОЛОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ВСЬОГО 74 КОМАНДИ (ПОНАД 1000 ОСІБ).
ЗАВДАННЯ ГРИ - ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ; СПРИЯННЯ УСВІДОМЛЕННЮ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ІНДИВІДУАЛЬНОЮ СВОБОДОЮ, ПРАВАМИ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, НАБУТТЮ ДОСВІДУ УЧАСТІ В ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, УМІННЯ СПІЛКУВАТИСЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ЗАХИЩАТИ ПРАВА ЛЮДИНИ, ГОТОВНОСТІ ВЗЯТИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЗДАТНОСТІ РОЗВ’ЯЗУВАТИ КОНФЛІКТИ. НА КОНКУРСНИХ ЕТАПАХ УЧАСНИКИ ВИКОНУВАЛИ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ДОПОМОГЛИ НАВЧИТИСЯ ПРАКТИЧНИМ НАВИЧКАМ: СКЛАДАТИ ЗАЯВИ ДО ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, КОРИСТУВАТИСЯ ОН-ЛАЙН РЕСУРСАМИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, НАДАВАТИ ДОМЕДИЧНУ ДОПОМОГУ, ВИГОТОВЛЯТИ ПАТРІОТИЧНУ СИМВОЛІКУ ТА ІНШЕ. УЧНІ ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ СВОЇ ТАЛАНТИ У ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ ТА ПРОЯВИЛИ КМІТЛИВІСТЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ.
В РАМКАХ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА 9 ГРУДНЯ 2015 Р. ТАКОЖ ПРОВЕДЕНА «ОН-ЛАЙН СТУДІЯ» ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРАВОВІ ТА КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ». ОРГАНІЗАТОРАМИ ЗАХОДУ СТАЛИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ».
В ОБГОВОРЕННІ ПИТАНЬ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  ТА ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНИХ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, А ТАКОЖ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
РІАЦ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР РАЗОМ З ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ «ПРОФЕСІОНАЛИ» (ДЯДЯ К.С.) ПРОВЕДЕНИЙ РЯД ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ – СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО, КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО ТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТІВ НА ТЕМУ «ДЕ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПРАВА ЛЮДИНИ: УРОКИ ІСТОРІЇ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ». МОЛОДІ ПРОПОНУВАЛИСЯ НАУКОВО АПРОБОВАНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПЕВНИХ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА СУЧАСНОГО СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, ІСТОРИЧНІ НАРИСИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У НАЦИСТСЬКІЙ НІМЕЧЧИНІ ТА ЗА ЧАСІВ СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ СРСР, А ТАКОЖ ПРАВОЗАХИСНИЙ ОГЛЯД СПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.
КРІМ ТОГО, РІАЦ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» КЗ «ЗОІППО» ЗОР РАЗОМ З ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ «ПРОФЕСІОНАЛИ» (БОЙКО І.Ю.) ОРГАНІЗОВАНІ ЗАХОДИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА УЧНЯМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ГРОМАД, ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ» (ЗОШ№38,№63,58,109,ЗЗНВК «ОСВІТА»,ЗЗНВК «ВИБІР», СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №59 М.ЗАПОРІЖЖЯ; КУШУГУМСЬКАГІМНАЗІЯ «ІНТЕЛЕКТ» ТА НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА ЗОШ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ).
ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ СПІЛЬНО ІЗ МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ ПРАВОЗАХИСНИМ ЦЕНТРОМ «ЛА СТРАДА УКРАЇНА». ОСНОВНЕ ПИТАННЯ, ЯКЕ ВИСВІТЛЮВАЛОСЯ ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ СТОСУВАЛИСЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ У ПЕРІОД КОНФЛІКТУ, МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ, ТЕМАТИЧНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ, А ТАКОЖ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ У КОНФЛІКТНИЙ ТА ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД.
ПОСТІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ З ДІТЬМИ, МОЛОДДЮ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  ТАКИХ ЗАХОДІВ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ПОТРЕБА УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ПРАВОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ Є НАГАЛЬНОЮ.
СВОЄРІДНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО УКРАЇНИ, ЯК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ МОЖНА ВВАЖАТИ ТАКІ ПОЕТИЧНІ РЯДКИ, ЯКІ НАПИСАНІ ОДНИМ ІЗ УЧНІВ:
ЩАСЛИВИЙ Я, ЩО ПРОЖИВАЮ У КРАЇНІ,
ДЕ ГОЛОВУЄ КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОН,
ДЕ Є ПРАВА У КОЖНОЇ ДИТИНИ,
ПІД ЗАХИСТОМ КОНВЕНЦІЇ ООН.

ЯКЩО КОЛИСЬ У МЕНЕ ЗАПИТАЮТЬ: -
ДЕ Я ХОТІВ БИ ЖИТИ НА ЗЕМЛІ?
Я  ВІДПОВІМ, БО СЛОВА МАЮ ПРАВО,
КРАЇНУ ВИБИРАТИ ДО ДУШІ.

МІЙ ВИБІР -  УКРАЇНА - МАТИ,
Я З ЛІТ МАЛИХ  ЇЇ ГРОМАДЯНИН.
Я МАЮ ПРАВО ЖИТИ У  РОДИНІ ,
ЩАСЛИВИЙ Я І ДУЖЕ ГОРДИЙ ТИМ.

ПРАВА Є В МЕНЕ: МРІЯТИ, ЛЮБИТИ,
БЕЗ НИХ НЕ ВАРТО ЖИТИ НА ЗЕМЛІ,
Я  ЛІКУВАТИСЬ МАЮ ПРАВО Й ВІДПОЧИТИ –
БАГАТО  Й ІНШИХ НАДАНО МЕНІ.

Я - ХРИСТИЯНИН!Я МАЮ ПРАВО  ВІРИ.
У ХРАМ ПІДУ, СПАСИТЕЛЮ ВКЛОНЮСЬ.
ЗА РІД, ЗА МИР, ЗА ДОЛЮ УКРАЇНИ,
У ПОМИСЛАХ З МОЛИТВОЮ ЗВЕРНУСЬ.

Я ПОПРОШУ, ЩОБ  У МОЇЙ ДЕРЖАВІ,
ПІСНІ ЛУНАЛИ, НЕ ЛИЛАСЯ КРОВ,
ЩОБ СИМВОЛИ ЇЇ КАЛИНА ПРИКРАШАЛА,
ТА ПАНУВАЛИ ЗЛАГОДА Й ЛЮБОВ!(УДОВИЧЕНКО ВАЛЕНТИН, НОВОВАСИЛІВСЬКИЙ НВК ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ)


08.12.2015 р. 

Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи  

Серед ключових компетентностей, оволодіння якими має сприяти безперервному навчанню, соціальна та громадянська займають важливе місце. Громадянська компетентність передбачає знання й розуміння понять демократії, справедливості, рівності, громадянства і громадянських прав, включаючи Загальну декларацію прав людини та інші засадничі міжнародні документи з цієї теми. Навчання у дусі поваги до прав людини та людської гідності є головним напрямком сучасної суспільствознавчої освіти в середніх навчальних закладах демократичних країн.

Актуальними для сучасної освіти дітей і дорослих залишаються:
• розвиток критичного мислення;
• вміння аналізувати відеосвідчення як історичні джерела, матеріали юридичних та історичних документів, повідомлення ЗМІ ;
• вміння аргументовано висловлювати власну позицію та формувати ставлення до тих чи інших історичних фактів, правових інститутів, явищ суспільного життя.
Завдяки співпраці, сприяння та участі співробітників РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство», тренером Національної тренерської мережі Дядя К.С., головою ГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали», у листопаді-грудні 2015 року проведений ряд зустрічей із учнівською молоддю – студентами юридичних факультетів Запорізького національного, Класичного приватного та Запорізького національного технічного університетів на тему «Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи».
Молоді пропонувалися науково апробовані матеріали щодо певних історичних передумов та сучасного стану дотримання прав людини, історичні нариси порушення прав людини у нацистській Німеччині та сталінському СРСР, а також правозахисний огляд справ Європейського суду з прав людини. Тренери познайомили молодь із з унікальними відеосвідченнями очевидців з архівів Фонду Шоа Інституту візуальної історії та освіти Університету Південної Каліфорнії (США) та «Примусова праця 1939–1945. Пам’ять та історія» (Німеччина).
Головна метаправовиховних заходів:
• формувати розуміння основ прав людини;
• дослідити значення і цінність прав людини як в історичному контексті, так і в сучасному суспільстві через аналіз історичних і сучасних прикладів порушень прав людини;
• розвивати навички усвідомленого та коректного використання понять зі сфери прав людини;
• формувати розуміння сучасних механізмів захисту прав людини.
Особлива увага спрямована на відповідальність дотримуватися стандартів прав людини – на рівні держави, місцевої громади/суспільства та на індивідуальному рівні.
Особливість даного методичного ресурсу полягає у тому, що його логіка вибудувана у векторі «Людина – Цінності – Права та свободи – Відповідальність держави».
Для проведення заходів у навчальних закладах м. Запоріжжя та Запорізької області за визначеною темою із використанням мультимедійного навчально-методичного посібника (Авт.-упор. О. Войтенко. – К.: ТОВ «Майстер книг», 2013. – 304 с.) звертатися до РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» (0975215046, 0664808365 Богомолова Н.М.) та ГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» Дядя К.С. (0993407789).08.12.2015 р.
Організаційно-методичні аспекти роботи педагогічних працівників
в сучасній соціально-політичній ситуації.Складні соціально-політичні події, що відбуваються в Україні, так чи інакше позначаються на життєдіяльності всього населення країни. Значну частину особи соціально вразливих категорій, які потребують постійної уваги та підтримки з боку держави, фахівців соціальних служб та установ. До них належать діти; сім’ї, члени яких загинули, поранені чи зникли безвісти; жінки; внутрішньо переміщені особи; сім’ї військовослужбовців; сім’ї, в яких зруйновані родинні зв’язки; безробітні; особи та члени їх сімей, що зазнають насильства за свої переконання; сім’ї, які перебували в зоні бойових дій та зараз проживають на територіях підконтрольних уряду України; сім’ї в зоні ризику проведення бойових дій. У соціально-педагогічній та психологічній роботі з цими категоріями громадян важливо пам’ятати, що кожна з них може мати специфічні потреби. Робота має бути побудована на виявлення цих потреб, а також подальше їх задоволення шляхом співпраці з різними суб’єктами соціальної, соціально-педагогічної та психологічної діяльності. Сьогоднішня ситуація в країні вимагає також широкого інформування громадян вразливих груп, особливо з числа внутрішньо переміщених осіб, про можливості отримання необхідної їм допомоги.

У Міносвіти зауважують, що в контексті нових викликів, які постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі. У педагогів виникла необхідність пояснювати дітям, що відбувається, як реагувати на конфлікти, що розгортаються між дітьми, як утриматися від жорстких чи емоційних оцінок, як не нашкодити дітям, а навпаки - бути корисними, допомогти їм.
Така специфічна робота для багатьох педагогічних працівників та фахівців громадських організацій є новою та дуже корисною.
Так, завдяки співпраці, сприяння та участі співробітників РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство», тренером Національної тренерської мережі Бойко І.Ю., виконавчим директором ГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали», протягом листопада–грудня 2015 року проведений ряд зустрічей із педагогічними працівниками та виховні заходи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів в рамках проекту «Гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб та громад, які зазнали наслідків конфлікту у Східній Україні». Проект реалізується Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України спільно із Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда Україна» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Під час зустрічей говорилося про правила безпеки та можливості отримання допомоги у період конфлікту, про методичну роботу з педагогічними працівниками та тематичні батьківські збори з питань безпеки та можливостей отримання допомоги в період конфлікту, а також про особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми у конфліктний та постконфліктний період.
Під час зустрічей педагогічні та методичні працівники отримали посібники:«Правила безпеки та можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні : метод. рек. – К.: Агентство “Україна”. – 2014. – 48 с. (Методичні рекомендації. Автори: Андрєєнкова В.Л., Войцях Т.В., Ковальчук Л.Г., канд. пед. наук, У виданні подаються методичні рекомендації з формування навичок безпечної поведінки в дітей в умовах суспільної кризи та збройного конфлікту в країні. Окрему увагу приділено можливостям отримання необхідної гуманітарної, психологічної, соціальної та правової допомоги дітям та їхнім сім’ям, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб) та «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c. (Книга містить рекомендації зі здійснення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми в період переживання соціально-політичних конфліктних та постконфліктних ситуацій. Окрему увагу також приділено роботі з педагогічними працівниками та батьками.)
Для проведення заходів у навчальних закладах м. Запоріжжя та Запорізької області за визначеною темою звертатися до РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» (0975215046, 0664808365 Богомолова Н.М.) та ГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали» Бойко І.Ю. (0674539685).
8 ГРУДНЯ 2015 РОКУ В РАМКАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА 
БУЛА ПРОВЕДЕНА «ОН-ЛАЙН СТУДІЯ» ЗА ТЕМОЮ 
«ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРАВОВІ ТА КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ».

ОРГАНІЗАТОРАМИ ЗАХОДУ СТАЛИЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОІЧНОЇ ДОПОМОГИ".
ВЕДУЧІ СТУДІЇ: ГОЛОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ МОЛОДИХ ЮРИСТІВ ПРИ ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, СПІВРОБІТНИК РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИНАТАЛЯ БОГОМОЛОВА ТА КЕРІВНИК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ», НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДОУНЕВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЮЛІЯ ПАСКЕВСЬКА.
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ВИНЕСЕНІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ:
1. ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ МОЛОДІ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.
2. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
4. РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ.
В ОБГОВОРЕННІ ПИТАНЬ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ, КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. А ТАКОЖ ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
НА ПОЧАТКУ СТУДІЇ УЧАСНИКІВ ПРИВІТАЛ ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗНУ ГЕНАДІЙ ВАСИЛЬЧУКЯКИЙ ЗАУВАЖИВ, ЩО ОБГОВОРЕННЯ ТАКИХ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ СЬОГОДЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА УЧАСТЮ ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ. 
ДОСИТЬ ЦІКАВИМ БУВ ВИСТУП ДОЦЕНТА ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ШУГАЛЬОВОЇ ІННИ НА ТЕМУ"ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ". ЦЕ ПИТАННЯ ВИКЛИКАЛО ЖВАВЕ ОБГОВОРЕННЯ СЕРЕД ПРИСУТНІХ І В СТУДІЇ, І НА ЗВ’ЯЗКУ. ЗОКРЕМА, ПРЕДСТАВНИКИ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИВІДЗНАЧИЛИ ТОЙ ФАКТ, ЩО В ПОШУКАХ ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВО ТРЕБА ВРАХОВУВАТИ ПЕВНІ РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ. КРІМ ТОГО, ДОНЕЧАНИ ВПЕВНЕНО РЕЗЮМУВАЛИ, ЩО УКРАЇНЦІ – ЦЕ, ОДНОЗНАЧНО, ПРОЄВРОПЕЙСЬКА НАЦІЯ, А НЕ ПРОАЗІАТСЬКА. ДЕКАН ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗНУ ТЕТЯНА КОЛОМОЄЦЬ, ЗАУВАЖАЛА, ЩО ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВАЖЛИВО ОБГОВОРЮВАТИ З ТОЧКИ ЗОРУ ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ.
ІЗ ДОПОВІДДЮ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» ДОЛУЧИЛАСЯ ДО ВЕБІНАРУ Й ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАН УКРАЇНИ НАДІЯ АРМАШ. ВОНА ВІДЗНАЧИЛА, ЩО ПОЧИНАТИ ВСІ ВКАЗАНІ ПРОЦЕСИ ТРЕБА САМЕ З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ. ТОЖ ВСІ СВОЇ ЗУСИЛЛЯ ОСВІТЯНИ МАЮТЬ НАПРАВИТИ НА ТЕ, ЩОБ СТРАТЕГІЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАЛА САМЕ ДІЄВИМ ДОКУМЕНТОМ, А НЕ ПРОСТО ДЕКЛАРУВАЛА ФАКТИ НА ПАПЕРІ. 
ДОСИТЬ ЗМІСТОВНОЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНО НАСИЧЕНОЮ БУЛА ДОПОВІДЬ РЕКТОРА МЕЛІТОПОЛЬСЬСКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВАЛЕНТИНА МОЛОДИЧЕНКО НА ТЕМУ «РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ». ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ ПІДКРЕСЛИВ, ЩО  В ЇХНЬОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДОСЛІДЖУЮТЬ ЦІ ПРОЦЕСИ НА ДОСТАТНЬО ВИСОКОМУ РІВНІ, АДЖЕ У МЕЛІТОПОЛІ МЕШКАЄ БЛИЗЬКО СТА НАРОДНОСТЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ ТУТ УЖЕ БІЛЬШЕ 200 РОКІВ. І ОСНОВНИМ СЕКРЕТОМ ТАКОГО МИРНОГО СПІВІСНУВАННЯ Є, ПЕРЕДУСІМ, ЇХНЯ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОДИН ДО ОДНОГО. 
ЗГОДОМ ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРИЄДНАЛИСЯ ПРЕДСТАВНИКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. ІГОР ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ РОЗПОВІВ  ПРО ДОСВІД ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛУБУ ЮНИХ МИРОТВОРЦІВ, ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МУЖНОСТІ, ВИДАННЯ ПОСІБНИКА З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ КУРСІВ ІЗ НАВЧАННЯ ТРЕНЕРІВ ІЗ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТОЩО.
ТАКОЖ СВОЇМ ДОСВІДОМ ПОДІЛИЛАСЯ Й ДИРЕКТОР ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ МАРИНА ШКОНДА. У ЇЇ ВИСТУПІ ЙШЛОСЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ШКОЛИ ПАТРІОТІВ, ТЕМАТИЧНОЇ КВЕСТ-ГРИ, ПІД ЧАС ЯКОЇ УЧАСНИКИ ГРИ ВЧИЛИСЯ ВЗАЄМОДІЯТИ З РІЗНИМИ УСТАНОВАМИ, ОФОРМЛЮВАТИ ДОКУМЕНТИ, В ТОМУ ЧИСЛІ Й ЕЛЕКТРОННО.
ЧИМАЛО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРЕДСТАВИЛА ЗАГАЛУ Й СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ МОЛОДІЖНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ З ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЛЕНА ЮХИМЧУКВОНА ЗГАДАЛА 348 КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА 2015 РІК (ЗДЕБІЛЬШОГО, ЦЕ ЗЛОЧИНИ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ).
В ТОЙ ЖЕ ЧАС ПРО ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЩОДО АПРОБАЦІЇ ПРОЕКТУ «ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ» СЕРЕД УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ РОЗПОВІЛА  ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА ЗОШ №38 НАТАЛІЯ ШАРИНОВА.
ПРО ПРОДУКТИВНІ ПРОЕКТИ З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ (ГРА «ДЖУРА», «СОКІЛ») РОЗПОВІВ ПРЕДСТАВНИК ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ ОЛЕКСІЙ НІКОЛАЄВ. 
 СЛОВО ДЛЯ ПІДБИТТЯ ЗАГАЛЬНИХ ПІДСУМКІВ НАДАЛИ ЗАВІДУВАЧЕВІ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ «ОСВІТА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ МИКОЛІ МАЛЬОВАНОМУ, ЯКИЙ ПІДКРЕСЛИВ, ЩО ТЕПЕР ПРОВІДНИМ ЗАВДАННЯМ ОСВІТЯН Є ДОНЕСЕННЯ ТЛУМАЧЕНЬ ПОНЯТІЙНО-ПРАВОВОГО АПАРАТУ ДО МОЛОДІЙ Й ДІТЕЙ У ДОСТУПНИХ ДЛЯ НИХ ФОРМАХ – ЗРУЧНИХ ЇМ ДЛЯ СПРИЙНЯТТЯ. 


04.11.2015 р.
Розпочато роботу «Школи патріотів» в Оріхівському районі


Сучасний стан суспільно-політичної ситуації в Україні демонструє важливість соціальної активності громадян та їхньої громадянської культури для становлення демократичної держави. Ефективна та відповідальна участь громадян у політичному житті суспільства потребує певних знань та практичних умінь, а нове українське суспільство потребує ґрунтовного громадянського та патріотичного виховання.
Указом Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 затверджено Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, в якій звертається увага на необхідність утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України, а також визначаються механізми системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 затверджені: Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах. В основу Концепції покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. В Концепції зазначено, що національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. нації. Серед виховних напрямів найбільш актуальними визначені патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін
З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, забезпечення взаємодії органів виконавчої влади,установ, організацій у процесі національно-патріотичного виховання, створення соціально-педагогічних умов для виховання молодого покоління, наукової та навчально-методичної підтримки педагогічних працівників в Оріхівському районі започатковано діяльність «Школи  патріотів». Першими слухачами Школи стали заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, військові керівники 11 загальноосвітніх навчальних закладів, а також педагогічні працівники Оріхівських сільського господарського технікуму, професійного ліцею та будинку дитячої творчості.
Заняття організовано з ініціативи Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді  та Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Завдання школи патріотів – допомогти кожному навчальному закладу стати осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверену, незалежну, демократичну, правову державу.
Перше заняття «Школи патріотів» провели Богомолова Н.М. (співробітник РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство»  ЗОІППО, Шконда М.А. (директор Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді) та Прелік В.А. (завідувач сектору Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді), які ознайомили присутніх з особливостями виховного процесу в умовах сьогодення, особливостями формування громадянина-патріота України. Слухачам надано методичні рекомендації щодо організації інформаційно-просвітницької роботи з батьками, учнівським самоврядуванням, громадськістю щодо формування духовності,  моральної культури, толерантної поведінки, вміння жити у громадянському суспільстві. Лекції супроводжувалися цікавими відеоматеріалами. 
У навчальному плані Школи – проведення тренінгів, практичних занять, ділових ігор.22.10.2015 р.

Права людини та права дитини.


Права людини природні, вони належать кожній людині від народження тільки тому, що вона – людина. Джерело прав людини – у нашій сутності. Незважаючи на досить велику кількість відомих особистостей, причетних до формулювання та обґрунтування прав людини, очевидно, що права людини не є продуктом чиєїсь волі або творчості. Вони ніким не даруються, їх не можна відібрати, заслужити або купити, вони виникають з людського способу життя.
Права людини не можна сприймати як абстракцію, вони цілком реальні. І більш практичні, ніж теоретичні. Є романи реальні та фантастичні, картини – реалістичні та абстрактні. Цілком можна стверджувати, що права належать до першої групи. Так, ми не можемо їх торкнутися, але ми можемо ними користуватися.
Права людини невід’ємні. Це означає, що їх не можна втратити, оскільки вони мають відношення до самого факту людського співіснування. Однак, за певних обставин дії деяких з них можуть бути припинені або обмежені. Права людини взаємозалежні, але не взаємозамінні. Це означає, що права людини пов’язані між собою. Часто, здійснення одного права залежить від існування багатьох інших прав, і немає жодного права, яке було б важливішим за інші. Натомість, жодне право не може замінити собою інше.
Права людини є загальними, тобто вони однаково застосовуються до людей у всьому світі, причому без часових обмежень. Кожен має право користуватися правами незалежно від раси, кольору шкіри, віросповідання, майнового стану, політичних чи інших переконань.
Права і свободи є оболонкою, щитом, що захищає гідність кожної людини від посягань з боку влади та її представників. Не правова держава більш небезпечний ворог за неправих сусідів. Таким чином, права людини не гарантують того, що ми будемо кохані, щасливі, що нас буде супроводжувати успіх, не гарантують навіть справедливості або мінімум добробуту – вони захищають нас від принижень, владних маніпуляцій та забезпечують можливості розвитку.
Кожен з нас: і дорослий, і малий - є повноправним членом суспільства, його невід'ємною частиною, вільним і рівним у своїй гідності та правах. Першим кроком для повної реалізації себе як повноцінного громадянина є ознайомлення з основними правами та обов'язками. Адже, щоб запобігти порушенню своїх прав, а в разі порушення - захистити, потрібно їх знати.
Ще на початку ХХ століття права дитини розглядались, в основному, як міри по захисту від рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми, проституції неповнолітніх, повної влади батьків, економічної експлуатації. У зв’язку з цим Ліга Націй (прообраз ООН) у 1924 році прийняла Женевську декларацію прав дитини.
Після другої Світової Війни, ООН (після створення у 1945 році) прийняла у 1948 році Загальну декларацію прав людини, в якій зазначалося, що діти повинні бути об’єктом особливого нагляду і допомоги.
Нарешті у 1959 році ООН прийняла Декларацію прав дитини. Декларація прав дитини 1959 року мала 10 коротких декларативних статей, програмних положень, які призивали батьків, окремих осіб, державні органи, місцеву владу й уряд визнати викладені в ній права свободи й дотримуватися їх. Це були 10 соціальних й правових принципів, які значно вплинули на політику і справи уряду і людей в усьому світі.
У 1979-1989 розробляється Конвенція ООН про права дитини. 20 листопада 1989 року Конвенція була прийнята. 26 січня 1990 року, в день відкриття її для підписання, її підписала 61 країна.
Необхідність охороняти дитину також була передбачена у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 року, міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966 р., документах спеціалізованих установ ООН, таких як МОП, ЮНЕСКО, ВОЗ тощо.
Основним правовим принципом захисту дітей є рівність прав усіх дітей. У  ст.1 Декларації прав дитини 1959 року ООН проголосила, що перелічені в Декларації права повинні визнаватися за усіма дітьми, без будь-яких винятків та обмежень.
Особливістю прав дитини є необхідність спеціального захисту цих прав, щоб були забезпечені можливості та сприятливі умови щодо вільного і повноцінного розвитку дітей. Якнайкраще забезпечення інтересів і потреб дитини – ось головний пріоритет у захисті прав дитини   
Про все це говорили з учнями 8-их класів Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№109 Запорізької міської ради Богомолова Н.М. (співробітник РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство», голова КРМЮ при ГТУЮ у Запорізькій області) та Дємєнєва О.В. (адвокат, заступник голови громадської організація  «Центр реформ, демократії та права», член КРМЮ при ГТУЮ у Запорізькій області) під час зустрічі 22 жовтня 2015 р..
Формування правової свідомості і правової культури в нашому суспільстві не відбувалося і не може відбуватися стихійно, саме собою. Воно має бути результатом активної діяльності суспільства, усіх його громадян, кожної особи.
Правова культура громадян є фундаментом нового суспільства в Україні. Адже громадяни є єдиним чинником, здатним утворювати державу і правопорядок, приводячи в дію Конституцію України і законодавство. Успішне вирішення цих завдань залежить від багатьох факторів, але здебільшого від рівня організації правової освіти і виховання населення країни.
Стихійна соціалізація молоді сприяє обмеженню духовного та предметного простору для дії безпосередньо громадянського виховання. Тому головне навантаження лягає на плечі педагогічного складу. Віддані ідеї української державності, вони повинні розробити таку систему громадянського виховання, яка б сприяла озброєнню молодих людей громадянськими знаннями і навичками, формуванню у них громадянського досвіду, необхідного для повноцінного розвитку громадянськості. Втім, щоб така робота була успішною, педагоги самі повинні відповідати тим критеріям громадянськості, які необхідні для ефективного подолання усіх труднощів соціокультурного характеру сучасного державотворення.   

17.10.2015 р.

Форум українських патріотичних справ  «Ми –Українці


14-16 жовтня 2015 року, на виконання Указу Президента України  «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 р. №334/2015, в Києві відбувся Форум українських патріотичних справ «Ми - Українці!» за участю органів державної влади, представників виховних установ та закладів органів місцевої влади, відповідальних за національно-патріотичне виховання на місцях та громадських патріотичних організацій України.
Мета Форуму: довести до громадськості  інформацію про наміри та конкретні дії найвищих державних чинників щодо вироблення єдиної державно політики та подальшого формування комплексної системи з національно-патріотичного виховання, а також  проаналізувати досвід роботи державних органів усіх рівнів та громадських об'єднань з патріотичного виховання громадян, виконання державних програм патріотичного виховання дітей та молоді, ефективність функціонування  вже діючої системи патріотичного виховання в країні, шляхів її вдосконалення, впровадження інноваційних підходів у патріотичній роботі з різними категоріями та віковими групами дітей та молоді.
Учасники  Форуму розглянули питання сучасного змісту та технологій, а також розвитку науково-теоретичних і методичних основ національно-патріотичного виховання, потенціал громадських організацій та об’єднань у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, роль та значення історичної пам'яті та національно-культурних особливості в контексті патріотичного виховання.
Організатори та партнери Форуму: Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство оборони України, Міністерство культури України, Адміністрація Президента України, Міжфракційне депутатське об’єднання «За національно-патріотичне виховання» Верховної Ради України, Національна академія педагогічних наук України, Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді Українського держаного центру туризму ті краєзнавства учнівської молоді, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Інститут проблем виховання, Український інститут національної пам’яті, Національний центр «Мала академія наук», Міжнародна благодійна установа «Центр Національного Відродження», Громадська організація «Молодіжний Клуб Джура», Громадська організація «Українська справа», Національна скаутська організація України ПЛАСТ, Громадська організація «Громадський сектор Євромайдану», ВГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», Благодійний фонд Олега Канівця «Добре серце».
Делегація Запорізької області (Богомолова Н. М., Митрофанова Т. Г., Ніколаєв О. С., Сокол В. С., Храпський Я. Д., Сапронов О. І., Горда Ю. Г.) прийняла участь у всіх заходах та напрямках роботи Форуму та повернулася із певними планами щодо організації системи національно-патріотичного виховання у Запорізькому регіоні.14.10.2015                          

10.10.2015
ІІ Запорізький обласний турнір юних правознавців

З метою підвищення загального рівня правової освіти, формування у дітей та молоді поваги до права, популяризації правових знань серед учнівської молоді та правового виховання школярів, згідно наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 11.09.2015р. №0465 Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;спільно із Координаційною радою молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області на базі державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України  10 жовтня 2015 року проведений ІІ обласний турнір юних правознавців.
В Турнірі змагалися 17 команд: учні з 9-ти загальноосвітніх навчальних закладів. 3-х професійно-технічних навчальних закладів та студенти 5 коледжів м. Запоріжжя та Запорізької області.
До Журі Турніру запрошені науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів (Запорізького національного університету, Запорізького національного технічного університету, Класичного приватного університету) та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області; Головного управління МВС України в Запорізькій області; Державної пенітенціарної служби у Запорізькій області, адвокати та представники громадських організацій.
Загальна тема турніру - «Права людини і права дитини: національний досвід та міжнародно-правові стандарти»
Учасників Турніру привітали:
Васильчук Геннадій Миколайович доктор історичних наук, професор, проректор Запорізького національного університету.
Коломоєць Тетяна Олександрівна доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного університету.
Ястребова Валентина Яківна кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Яцек Мазуркевич професор Вроцлавського університету  (Польша);
Усенко Світлана Григорівна заступник начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Барліт Антон голова студентської ради юридичного факультету Запорізького національного університету.
Турнір проходив у три тури: відбірковий, полуфінал та фінал.
У фінальному раунді змагалися 3 команди: «25 кадр»(Запорізька гімназія №6),«Декстра» (Економіко-правничий коледж ЗНУ) та«Єквітас» (Василівський коледж ТДАУ). Із невеликим розривом у балах (0,7)перемогу виборола команда «Декстра» (Економіко-правничий коледж ЗНУ),друге місце посіла команда «25 кадр» (Запорізька гімназія №6) та третє місце дісталося команді «Єквітас» (Василівський коледж ТДАУ).
Всі команди учасники Турніру отримали подарунки від партнерів: громадських організацій - «Запорізький вектор», «Центр розвитку кар’єри  «Професіонали», «Центр реформ, демократії та права» «Відкритий світ і Україна», від компаній «Мій партнер» та Карамельна майстерня «Веселі карамелі», від вищих навчальних закладів - Запорізького національного університету, Класичного приватного університету, Запорізького національного технічного університету.
Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області висловило вдячність за активну участь у підготовці та проведенні ІІ Запорізького обласного турніру юних правознавців педагогічним працівникам, які підготували команди, членам журі та членам організаційного комітету (від ЗОІППО - Богомоловій Н.М., Барліт О.О., Долговій О.В., Мальованому М.М., Ушаковій Г.Р., Устименко О.С.), яким вдалося забезпечити високий організаційний та професійний рівень правовиховного заходу.
Турнір проходив в Запорізькому національному університеті, що для молоді дало можливість відчути причетність до наукової сфери.
Загальний настрій всіх учасників Турніру показав, що молодь прагне правових знань, які так потрібні кожному громадянину та стають безперечним фактором у формуванні громадянської компетентності.                    

 13.10.2015 р.

Новий освітній проект для шкільної молоді -«ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ» («Долаємо прірву: інструменти для об’єднання розділених громад»)

З 20 вересня організацією «Вчителі за демократію та партнерство» розпочато новий освітній проект для шкільної молоді -«ВРАХОВУЙ РІЗНИЦЮ» («Долаємо прірву: інструменти для об’єднання розділених громад» / "Mind the Gap: tools to bring together divided communities"). в рамках Української Ініціативи з Підвищення Впевненості (UCBI - Ukraine Confidence Building Initiative), що реалізується Кемонікс Інтернешнл Інк.
«Враховуй різницю» - це відповідь на виклики перед нашим суспільством сьогодні, в умовах конфлікту та перехідного етапу. Потреба в критичному мисленні, толерантності, терпимості, захисті від маніпуляцій та побудові діалогу в розділеній громаді. Ключова ідея: РІЗНОМАНІТНІСТЬ —РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ.
Цей проект сприятиме розвитку критичного мислення та запровадить сучасні інструменти комунікації, які сприяють більшій згуртованості громади шляхом надання вчителям та учням навчальних матеріалів, що стосуються конкретно конфлікту та перехідного етапу.
Навчальні матеріали міститимуть заняття, що спрямовані на таке: допомогти учням формулювати і захищати власну позицію в обговореннях та дискусіях; виявляти маніпуляцію; бути вправними у спілкуванні у громадах, що зазнали впливу конфлікту; поважати різницю у думках та поглядах; а також опанувати навички, що сприяють згуртованості родини і громади з огляду на існування різних точок зору. Увагу буде зосереджено на розвитку комунікативних та емпатичних навичок, що дозволить особі здійснювати міжкультурну взаємодію, співпрацю, виявляти розуміння «іншості» та терпимість у стосунках, мати критичне мислення щодо соціального конфлікту в Україні.
У рамках проекту створюється новий предмет для старшокласників — курс за вибором «Кроки до порозуміння». Програма та матеріали курсу можуть бути використані у різних формах - курс за вибором, факультативні чи гурткові заняття, виховні години, окремі теми у викладанні інших предметів.
Навчальні матеріали курсу міститимуть заняття, що дадуть учням та учителям сучасні інструменти комунікації; допоможуть формулювати і захищати власну позицію в обговореннях та дискусіях; виявляти маніпуляцію; бути вправними у спілкуванні у громадах, що зазнали впливу конфлікту; поважати різницю у думках та поглядах; а також опанувати навички, що сприяють згуртованості родини і громади з огляду на існування різних точок зору.
КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ПОДІЙ
13 жовтня 2015 року в Інституті педагогіки НАПН України науковий керівник проекту О.І. Пометун (член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, проф.) провела зустріч з координаторами проекту з областей, які першими будуть впроваджувати відповідний курс.
 ЯК ШКОЛАМ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРОЕКТУ?
Щоб долучитися до проекту, школам потрібно зв'язатися з регіональним координатором у Запорізькій області Наталєю Богомоловою, співробітником Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР
e-mail: mdczp@ukr.net (тел.. 0975215046, 0664808365,0632701779). 
27.09.2015 р.Семінар «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення»


25-26 вересня 2015 року у м.Запоріжжя в рамках проекту «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення», пройшов семінар для вчителів «Сучасні виклики в Україні та проблема солідарності в українському суспільстві» за матеріалами освітньої виставки «Моє місце». Проект реалізується Консорціумом з удосконалення менеджменту освіти в Україні, Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція та розвиток», Конгрес національних громад України та ГО «Кримська діаспора» за фінансової підтримки уряду Великої Британії.
У семінарі прийняли участь педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області, представники органів управління освітою та співробітник РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР Богомолова Н.М. 
Семінарпроводили автори посібників з громадянської освіти, толерантності та прав людини – Олександр Войтенко, Кіра Крейдерман та Анна Ленчовська. 
Під час семінару розглядалися такі важливі питання: Психологічні особливості підлітків, які потрапили у травмуючу ситуацію; Ідентичність та людська гідність; Емпатія – як інструмент формування цінностей та гуманістичного  світогляду; Школа як безпечний простір для дітей з різними ідентичностями; Виставка – як освітній інструмент: можливості та методики використання.
Освітня виставка «Моє місце» ґрунтується на персональному підході. Кожна з вісімнадцяти Історій, розказана учасниками проекту – це Історія дуже особиста, але розказана вголос. Поєднані у проекті «МОЄ МІСЦЕ» – вони утворюють калейдоскоп особистих, втім пізнаваних та спільних для тисяч українців думок і переживань. Це також Історії людей, які організували волонтерські та громадські ініціативи та інш. Екскурсоводами на виставці стануть учні старших класів, які мають донести інформацію до своїх однолітків зрозумілою їм мовою.
Матеріали виставки сприяють формуванню громадянської компетентності згідно Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

ВИСТАВКУ «МОЄ МІСЦЕ» МОЖНА ВІДВІДАТИ У ПЕРІОД З 5 ПО 16 ЖОВТНЯ 2015 Р.
З 8.15 ДО 15.00:
5-8 ЖОВТНЯ В ПРИМІЩЕННІ ЗОШ №90 (КОСМІЧНИЙ МІКРОРАЙОН, ЗУПИНКА МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «РОДДОМ»)
9 ЖОВТНЯ В ПРИМІЩЕННІ ЗОШ №110 (ПІВДЕННИЙ МІКРОРАЙОН, ЗУПИНКА МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «4-Й МІКРОРАЙОН»


12, 13, 15, 16, 19 ЖОВТНЯ ЗНВК «ВИБІР» (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН)
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДЕТАЛЬНІШОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПЛАНАМИ ТА ГРАФІКОМ ВИСТАВКИ ЗВЕРТАТИСЬ ДО КОСАРЕНКО СВІТЛАНИ ВІТАЛІЇВНИ, ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА  ЗСШ №7,
МОБ.Т. 0664152661, 0680691010

16.09.2015р.
Круглий стіл "Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді"

15 вересня 2015 року в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся круглий стіл на тему: «Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді». В заході взяли участь представники органів влади: Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Державної пенітенціарної служби у Запорізькій області та місцевого самоврядування; представники громадських організацій - Запорізької обласної організації товариства «Знання» України, Центру розвитку кар’єри «Професіонали», «Відкритий світ і Україна», Всеукраїнської федерації «Спас», Центру реформ, демократії та права, Запорізького відділення «Союз юристів України»; науково-педагогічні працівники Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Мелітопольського державного педагогічного університету ім.Б. Хмельницького; керівники та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів м.Запоріжжя та Запорізької області, коледжів, працівники методичних служб м.Запоріжжя та Запорізької області,  учнівська молодь.
Засідання круглого столу відкрила перший проректор ЗОІППО В.Я. Ястребова.
Основними напрямками для обговорення були:
- концептуальні засади громадянського та національно-патріотичного виховання;
- національно-патріотичне виховання дітей та молоді як пріоритетний напрямок державної політики у процесі формування сучасного громадянина та патріота України;
- формування правової свідомості дітей та молоді;
- формування української національної ідентичності особистості у полікультурному освітньому середовищі;
- громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України;
- громадські організації в контексті формування активної громадянської та патріотичної позиції дітей та молоді. 
Учасники круглого столу відзначили, що національно-патріотичне виховання дітей та молоді є актуальним в сучасних умовах стану країни. Це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів, які формують у молодого покоління патріотичну свідомість, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
Особливо зворушливим став виступ заступника начальника Запорізького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» Кульки Р. М. (учасника АТО, нагородженого орденом Б. Хмельницького ІІІ ступеня).
Учасники «круглого столу» прийняли резолюцію, в якій, зокрема, відзначили:
- при формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти керуватися завданнями, які визначені в нормативно-правових документах і передбачають, перш за все, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору;
- поширювати серед учасників навчально-виховного процесу правові знання;
- сприяти участі молодих громадян у житті суспільства і держави, в т. ч. шляхом залучення до діяльності у громадських організаціях;
- формувати у учасників навчально-виховного процесу уміння аналізувати та інтерпретувати інформацію засобів масової інформації та інших джерел, застосовувати засвоєні поняття та уміння в процесі власної участі у житті громади, держави, суспільства, колективному прийнятті суспільних рішень та розв'язанні соціальних проблем;
 - згідно п.2.4 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створити Раду з питань національно патріотичного виховання;
- згідно п.4.6.6 Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, визначити Регіональний інформаційно-аналітичний центр «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР як координуючий з питань апробації навчально-виховних інновацій громадянського-патріотичного спрямування, міжрегіональної взаємодії, обміну інформацією та досвідом роботи.
Напрямки для обговорення:
- концептуальні засади  громадянського та національно-патріотичного виховання;
- національно-патріотичне виховання дітей та молоді як пріоритетний напрямок державної політики у процесі формування сучасного громадянина та патріота України;
- формування правової свідомості дітей та молоді;
- формування української національної ідентичності особистості у полікультурному освітньому середовищі:
- громадянська освіта як чинник формування особистості громадянина та патріота України;
- громадські організації в контексті формування активної громадянської та патріотичної позиції дітей та молоді 
Учасники круглого столу:
Представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-педагогічні та педагогічні працівники, учнівська молодь, представники громадських організацій.

На виконання Національної програми правової освіти населення, відповідно до Переліку завдань і заходів Програми правової освіти населення Запорізької області на 2012 – 2016 роки, з метою підвищення загального рівня правової освіти, формування у громадян поваги до права проводяться заходи з правоосвітньої та правовиховної тематики, в тому числі й стосовно поширення серед населення знань про державу і право.

Так, Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України проведений Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків «Мої права», приурочений до Дня захисту дітей.


Україна обрала європейський шлях розвитку, що передбачає і прийняття європейських моральних і культурних цінностей, у тому числі у вшануванні пам’яті про жертв воєн і конфліктів.
Ще 22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію №A/RES/59/26, в якій проголосила 8 і 9 травня Днями пам’яті та примирення . У зв’язку з цим було визначено, що державам-членам ООН, неурядовим організаціям, приватним особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, щороку відзначати один або два дні (8 і 9 травня) як данину пам’яті всіх жертв Другої світової війни.
24 березня 2015 року Президент України видав Указ «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».
Указом в Україні встановлюється День пам’яті та примирення, який повинен відзначатися щороку 8 травня.

8 травня 2015 року у трудовому колективі КЗ «ЗОІППО» ЗОР організовано проведення урочистого заходу, присвяченого 70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни.

З метою підвищення загального рівня правової освіти, формування у  молоді позитивного образу права, виховання почуття важливості прав людини, підвищення рівня обізнаності та набуття молоддю практичних навичок для здійснення ними самостійного захисту власних прав, 11 березня 2015 року в Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету в рамках акції «Знай свої права» пройшов семінар-тренінг. ДОКЛАДНО


28 січня 2015 року в Національній академії педагогічних наук України відбувся семінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації». Організатором заходу виступив Інститут проблем виховання НАПН України. ДОКЛАДНО =>
З метою визначення патріотичного значення події та загальнодержавного свята Дня Соборності України, 20 січня 2015 року у приміщенні Запорізької обласної ради проведено круглий стіл «Патріотизм як фактор соборності України». Організаторами круглого столу виступили Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, Обласний центр патріотичного виховання молоді, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запорізький національний університет, Класичний приватний університет. ДОКЛАДНО=>


Виховання патріотизму школярів у сучасних реаліях

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.
Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.

Саме для того, щоб визначити форми та методи патріотичного виховання сучасної молоді 14 січня 2015 року в м. Києві відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Виховання патріотизму школярів у сучасних реаліях».У роботі семінару, який був організований Міністерством освіти і науки України та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, прийняли участь представники всіх регіонів України. Запорізьку область представили Богомолова Н.М. (методист МДЦ «Політика та освіта» ЗОІППО) та Прелік В.А. (завідувач сектором інформаційного та по зв’язках з громадськістью Обласного центру патріотичного виховання молоді).
Про виховання школярів у сучасних реаліях доповідали науковці: Бех І.Д., д.психол. н., проф.., директор Інституту проблем виховання НАПНУ, Гавриш І.Г., д.пед.н., професор Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди, Назаренко Г.А., к.пед.н., проректор з наукової роботи Черкаського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та практики.
Свій досвід системи військово-патріотичного виховання презентували керівники спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови №85 м. Києва, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня.
Справді, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами - патріотами,  здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі,  і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для  вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

Розвиток вміння підростаючого покоління жити в мирі і злагоді носить комплексний характер і передбачає виховання певних громадянських, моральних, інтелектуальних та емоційно-вольових якостей особистості. Аналіз шкільної практики показує, що значна частина вчителів переконана: поняття “Батьківщина”, “патріотизм” повинні домінувати у свідомості громадян та у виховному процесі школи, стати могутніми факторами розбудови і утвердження Української держави.
Фото-альбом заходу

Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный