пятница, 22 февраля 2019 г.

Тренінг за програмою «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»Нині патріотизм виступає пріоритетним завданням функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. У зв’язку з цим, значущості набуває проблема виховання у юних громадян патріотизму як почуття належності до країни, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю. Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу, про що визначено у нормативно-правових документах.
Метою патріотичного виховання на сучасному етапі є становлення громадянина-патріота, готового самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві. Головним пріоритетом сучасного патріотичного виховання має стати вироблення переконаності учнів, що сила українців в їхній єдності. Лише завдяки почуттям національної єдності, злагоди, миролюбності можна зберегти Україну, зміцнитись, стати рівними серед рівних.
Визначальною рисою українського патріотизму є діяльнісна спрямованість, яка спроможна перетворювати почуття в конкретні справи i вчинки на користь Батьківщини i держави. Перед освітою виникає потреба поставити розуміння національно-патріотичного виховання як пріоритетного ціннісного орієнтиру навчально-виховного процесу, який має наскрізну ідею, загальну мету.
Для забезпечення успішності, ефективності національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах партнерства надзвичайно важливим є удосконалення підготовки та перепідготовки відповідних кадрів. На цьому акцентовано увагу у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки. Зокрема, наголошено, що зусилля мають бути зосереджені на організації підготовки фахівців із національно-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищенні кваліфікації фахівців, які працюють у цій сфері, оволодінні ними знаннями, уміннями і навичками, розробленні для цього відповідних навчальних програм, що забезпечить ефективне впровадження змісту національно-патріотичного виховання.
З 19 по 21 лютого  2019 року педагогічні працівники Запорізької області пройшли навчання на тренінгу за програмою «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» (програма затверджена вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України).
Учасники тренінгу поглибили знання про: патріотизм як суспільну та особистісну цінність; якості людини-патріота; концептуальні засади патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін; основні тенденції та зміст патріотичного виховання особистості; підходи до виховання громадянина-патріота; форми і методи патріотичного виховання, а також формували практичні уміння щодо організації продуктивної педагогічної взаємодії з дітьми та учнівською молоддю для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота-громадянина»;  самопрезентації досвіду роботи з національно-патріотичного виховання; налагодження партнерської співпраці з суб’єктами національно- патріотичного виховання на місцевому рівні.
Інтерактивні вправи та руханки додали учасникам позитивного настрою, створили атмосферу взаєморозуміння та натхнення до подальшого впровадження сучасних інновацій з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Тренінг «Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння»».14-15 лютого 2019 року педагоги Палацу дитячої та юнацької творчості Мелітопольської міської ради Запорізької області пройшли навчання на тренінгу «Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння»».
Пропонований факультативний курс має на меті створення умов для формування в учнів ціннісних орієнтацій, умінь, навичок і моделей поведінки, орієнтованих на подолання наслідків соціального конфлікту і роз’єднаності українського суспільства, готовності громадян співпрацювати на користь держави Україна.
Завданнями курсу є:
-                 розвинути в учнів позитивне ставлення і мотивацію до застосування моделей поведінки, орієнтованих на толерантність, моральні цінності українського суспільства і демократії, готовність до ефективного спілкування у повсякденному житті;
-                 формувати в учнів досвід толерантних взаємин з однолітками, батьками, вчителями, знайомими і незнайомими людьми, свідомого вибору відповідних моделей поведінки, продуктивної співпраці у групі та колективі;
-                 розвинути в учнів уміння застосовувати моделі неконфліктної поведінки, визначати власну позицію, оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції вимог міжкультурного спілкування, поваги до різноманітності у думках і поглядах, опанувати навички, що сприяють згуртованості родини і громади з огляду на існування різних точок зору;
-                 формувати в учнів уміння виявляти інформаційні та комунікативні маніпуляції, відбирати і використовувати достовірну інформацію з різних джерел, насамперед із ЗМІ, мати критичне мислення щодо соціального конфлікту в Україні, а також представляти обґрунтовані та структуровані погляди під час дискусії і розгляду контроверсійних, суперечливих тем.
Тренінг проводила Богомолова Н.М., методист РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство».


среда, 13 февраля 2019 г.

Засідання творчої групи з проведення Всеукраїнського експерименту


Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Система підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства» на 2017-2022 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.04.2018 р. №313 триває ІІ (концептуально-діагностичний) етап.

12 лютого 2019 року, згідно плану,  проведено засідання творчої групи.
В роботі творчої групи взяли участь науково-педагогічні, педагогічні працівники 13 закладів освіти, регіональний представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України в Запорізькій області, працівники партнерських організацій: Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Управління патрульної поліції Запорізької області, Першого Запорізького місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги, Обласного центру патріотичного виховання молоді; Обласної наукової бібліотеки, Обласної бібліотеки для юнацтва; представники громадських організацій - Всеукраїнської федерації «Спас», «Центр реформ, демократії та права», «Центр розвитку кар’єри «Професіонали», Благодійного фонду «Карітас» (30 осіб).
Відкрив роботу творчої групи Мальований М.М., який наголосив, що завданнями на другому етапі експериментальної роботи є:
-обгрунтування методологічних та теоретичних основ процесу підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
-уточнення компонентів, критеріїв та показників готовності фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного вихованні дітей та молоді на засадах соціального партнерства;
-добір діагностичного інструментарію для проведення експериментальної роботи;
-розроблення методики діагностування готовності фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах соціального партнерства.
Керівник творчої групи Богомолова Н.М. презентувала учасникам результати опитування старшокласників щодо громадянськості та патріотизму, проведеного РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» у 2018 році та розглянула поняття «патріотизму» у сучасному науковому омисленні.
Учасники творчої групи працювали в групах та готувались до проведення опитування щодо визначення рівня готовності фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання на засадах соціального партнерства.

пятница, 8 февраля 2019 г.

Cемінар «Школа волонтера. Координація волонтерської діяльності в закладах освіти»

07.02.2019 року відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 04.01.2019 № 07 «Про науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області у міжкурсовий період у 2019 році» та згідно з планом роботи комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради» Регіональний науково-методичний центр «Освіта та громадянське суспільство»  на базі Обласного центру патріотичного виховання молоді провів семінар «Школа волонтера. Координація волонтерської діяльності в закладах освіти».
Учасників семінару привітали Зубченко Олександр Сергійович – заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Захарчук Віктор Миколайович – заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Мальований Микола Михайлович – завідувач регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, Киник Інна Миколаївна – заступник начальника управління молоді, фізичної культури та спорту, Бобильов Володимир Миколайович - Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, та вручили відзнаки за активну громадську позицію, просвітницьку діяльність, участь у роботі з національно-патріотичного та громадянського виховання, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху серед учнівської молоді – Подяки голови Запорізької облдержадміністрації, Почесні грамоти Департаменту освіти і науки та Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти найактивнішим педагогам.
Перед учасниками семінару виступили Головченко Віктор Миколайович – голова громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя», Маринюк Ігор Миколайович - голова громадської організації «Щит», учасник антитерористичної операції, Надія Мороз – відомий волонтер Запоріжжя.
Успішними волонтерськими практиками поділилися з присутніми Паржиховська Вікторія Владиславівна, директор КЗ «Більмацька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Більмацької  районої  ради Запорізької області, Ткачук Алла Олександрівна, практичний психолог Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області, Гавріков Сергій Сергійович, вчитель Охримівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, Головко Лариса Григоріївна, провідний фахівець КЗ «Обласна бібліотека для юнацтва» ЗОР, голова громадської організації «Комунікаційний центр «Долоні».
Олефір Світлана, голова громадської організації «Українське жіноцтво» надала практичні консультації учасникам семінару «Як розвивати свої проекти через мережу інтернет».
 Богомолова Наталія Миколаївна, методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство», провела з учасниками семінару інтерактивну вправу «Громадянське суспільство», яка сприяє формуванню уміння вирізняти спільні цілі та формувати комунікативні навички та толерантність.
Рижов Костянтин Анатолійович, перший віце-президент Всеукраїнської федерації «Спас», та Макаренко Тетяна Михайлівна, методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство», презентували учасникам семінару спільний проект «Вирости дубочок для синів та дочок», який викликав зацікавленість  та підтримку присутніх.
У роботі семінару взяли участь педагогічні працівники закладів освіти усіх типів, методисти методичних кабінетів РВО, ТВО, ОТГ, тренери-координатори волонтерської діяльності за програмою GIZ закладів освіти, представники державних органів влади, громадських організацій, всього – 89 осіб.


пятница, 1 февраля 2019 г.

Семінар «Актуальні питання краєзнавчої роботи та національно – патріотичного виховання». 30 січня 2019 року на базі КЗ «Центр туризму» ЗОР  пройшов обласний семінар на тему «Актуальні питання краєзнавчої роботи та національно-патріотичного виховання». Участь в семінарі взяли  педагогічні працівники Запорізької області, які працюють у напрямках патріотичного виховання учнівської молоді, історичного краєзнавства, відповідальні за проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (60 осіб).
Співробітники РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство»  взяли активну  участь у проведенні практикуму за темою  «Нові акценти національно – патріотичного виховання».
Також Богомолова Н.М., методист центру, провела з  учасниками семінару навчальну гру «Країна гідності». «Країна гідності» - це карткова гра, у якій гравцям як членам парламенту пропонується прийняти рішення щодо соціальної політики та соціальних прав у рамках плану розвитку на найближчі п’ять років. Добираючи аргументи під час прийняття рішень, гравці більше дізнаються про соціальні права та їх зв’язки з соціальною політикою.
Гра спонукає людину до зростання громадянської активності щодо просування соціальних прав через дії різного масштабу на місцевому або ж національному рівні.
Під  час гри   учасники семінару приймали  рішення, шляхом бурхливого обговорення,  для гармонійного, всебічно розвиненого життя умовної країни на найближчі 5 років. А по закінченні, отримавши результаті своєї діяльності, поділилися своїми почуттями  та враженнями.
По закінченні семінару від учасників надходили пропозиції щодо подальшої співпраці з РНМЦ «Освіта та громадянське суспільство» та, запрошення до проведення гри «Країна гідності» в навчальних закладах як з учнівською молоддю, так із педагогами.