понедельник, 15 октября 2018 г.

Науково-методичний семінар «Особливості викладання курсу «Громадянська освіта» у старшій школі».


З 1 вересня 2018 р. у загальноосвітніх навчальних закладах України впроваджується предмет «Громадянська освіта» у рамках інваріантної складової навчального плану. Навчання громадянській освіті старшокласників спрямоване на реалізацію загальної мети середньої освіти, що сформульована у концепції Нової української школи. Вона полягає у розвитку та соціалізації особистості, формуванні її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок життєзабезпечення та професійних якостей.
Важливість громадянської освіти школярів зумовлена новими соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах.
Зміст громадянської освіти визначається як суспільними потребами, вимогами соціальних і державних інституцій, так і інтересами особистості, її ставленням до суспільних проблем і готовністю брати участь у їхньому розв’язанні.
Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.
Саме на дорогу вчителям, за ініціативи Всеукраїнської Асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба» спільно з Регіональним науково-методичним центром «Освіта та громадянське суспільство» Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за підтримки Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки.  9 жовтня 2018 року проведено науково-методичний семінар «Особливості викладання курсу «Громадянська освіта» у старшій школі». В роботі семінару взяли участь методисти методичних кабінетів, педагогічні працівники загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, шкіл-інтернатів, які опікуються питаннями впровадження громадянської освіти ( 80 осіб).
В роботі семінару взяли участь Петро Кендзьор (доктор педагогічних наук, член правління Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»), Олена Дємєнєва (регіональний представник Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України в Запорізькій області), Владислав Волобуєв (кандидат філософських наук, доцент кафедри загально-правових та політичних наук Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету), Ольга Назаренко (завідувач сектору «Центр національних культур» Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки), Олександр Притула (президент  громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас»), Валентин Терлецький (журналіст, письменник).
П. Кендзьор висвітлив основні засади та особливості структури, змісту та впровадження курсу «Громадянська освіта» та надав методичні поради вчителям щодо організації уроків та практичних занять, приділив увагу розгляду деяких питань з розділів курсу, Також наголосив про необхідність навчити учнів: формулювати і висловлювати власну думку, відстоювати власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань; критично аналізувати  власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації; прийомам ефективної комунікації та ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів; вести переговори, досягати компромісу та консенсусу засобами діалогу та інш. На допомогу вчителю презентував можливості віртуальної платформи «3 Д демократії: думаємо, дбаємо, діємо» (http://www.citizen.in.ua/), яка створена та підтримується Всеукраїнською Асоціацією вчителів історії та суспільних дисциплін  «Нова Доба». У подарунок для загального користування Петро Іванович передав до Центру національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки книги «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна», «Інтеграція через діалог: Система організації полікультурного виховання у школі», «Образ Европы во времена перемен» та інш.
О. Дємєнєва зосередила увагу учасників семінару на висвітлені питань  розділу курсу «Права і свободи людини», що необхідно сформувати в учнів уміння брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, критично розуміти право, права людини та сформувати ставлення: повагу до людської гідності, до прав людини, справедливості, рівності й верховенства права.
О. Назаренко поділилась досвідом роботи з представниками національних меншин в нашій області, запропонувала викладачам можливості та напрямки співпраці при вивчені розділу курсу «Людина в соціокультурному просторі».
В. Волобуєв зосередив увагу учасників семінару на висвітлені основних питань розділу курсу «Демократичне суспільство та його цінності» в контексті сучасного розвитку нашої держави, наголошував на тому, що старшокласники  мають усвідомити ознаки демократичного врядування та демократичних процедур та зрозуміти зміст основоположних  принципів демократії; мати уявлення про способи визначення та вирішення проблем місцевої громади за участю громадян;  оцінюватироль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства; брати участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади ; розвиває здатність взаємодіяти з органами  державної влади та місцевого самоврядування.
О. Притула висвітлив деякі сторінки з історії розвитку та сучасності ті ГО «Всеукраїнська федерація «Спас» та розкрив можливості формування активної громадянської позиції засобами козацького звичаю «Спас».
В. Терлецький поділився досвідом журналіста і письменника, пояснив як медіа впливають на формування громадської думки,  зосередив увагу на питанні можливостей та впливу інформаційних технологій та мас-медіа на формування світогляду учнівської молоді.

Комментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный