четверг, 10 октября 2019 г.

Тренінг «Зміст та методика курсу «Громадянська освіта» (старша школа, 10 кл.).


Впроваджуємо громадянську освіту

8-10 жовтня 2019 року педагогічні працівники Мелітопольського району пройшли навчання на тренінгу «Зміст та методика курсу «Громадянська освіта» (старша школа, 10 кл.).
На тренінгу вчителі ознайомились зі змістом і логікою побудови як всього курсу, так і окремих уроків, опанували конкретні методи і прийоми інтерактивного навчання щодо  визначених завдань курсу для забезпечення цілеспрямованої підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності, а саме:
формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці;
виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості, рівності;
формування громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем;
виховання громадянської свідомості особистості, орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави;
виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей;
розвитку політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності школярів, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.
З особливим інтересом педагоги взяли участь у «Живій бібліотеці правознавця» де «живими книгами» стали правники (працівники служби пробації, центру безоплатної вторинної правової допомоги та державної виконавчої служби).
Навчання громадянській освіті спрямоване на формування й розвиток таких умінь старшої школи як:
критично мислити, визначати проблему та бачити шляхи її розв'язання;
аналізувати різні джерела інформації та аргументовувати власну думку;
вести конструктивний діалог, співпрацювати з іншими, знаходити компроміс, поважати думку інших, проявляти толерантність, емпатію;
реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим людям у захисті їхніх прав.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный