среда, 25 января 2017 г.

Освіта для демократичного громадянства:
стан та перспективи
Важливі знання стосовно демократичного громадянства та демократичних принципів здобути можливе не тільки за умови викладання в школі та надалі у вищих навчальних закладах предметів громадянознавчого циклу, а й через активну участь в демократичних процесах, серед яких: учнівське та студентське самоврядування, участь у проектах, що спрямовані на підтримку та запровадження основ демократії в навчальних закладах, формування власної громадянської самосвідомості та громадянської участі, що є важливим впровадженням основ знань з громадянства в систему шкільної освіти.  
Якісно новий період розвитку освіти в епоху глобальних цивілізаційних процесів вимагає теоретичного осмислення проблеми виховання зростаючої особистості, її морально-духовного становлення, ціннісного самовизначення й особистісного вдосконалення.
Розвиток демократичного суспільства в Україні тісно пов’язаний з дотриманням прав кожної людини, активізацією громадянськості в усіх сферах життя. Демократична громадянська освіта стає пріоритетною стратегією освітньої політики України
Так 2017 рік стартував із проведення 18 січня Регіональним інформаційно-аналітичним центром «Освіта та громадянське суспільство» обласного семінару «Освіта для демократичного громадянства: стан та перспективи. «Навчаємо демократії». Учасники заходу: методисти методичних кабінетів, заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, коледжів.

Згідно програми  семінару розглядались наступні  питання:
1. Новий тип демократичного суспільства та нові форми освіти. Актуальність підготовки вчителів до демократичного громадянства.
2. Освіта для демократичного громадянства в загальноєвропейському контексті. Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини.
3. Ключові поняття ОДГ/ОПЛ. Суть ключових компетентностей.
4. Міжнародна  програма «Класна школа»: програма дій щодо розвитку демократичного середовища у школі та організації співпраці його учасників.
5.Демократичне врядування у навчальному закладі.
6.«Будуємо мости, а не стіни» (методика написання креативного листа ЛЮШЕ).
Як підготувати випускника до успішного життя у майбутньому, а водночас подбати про подальше закорінення принципів демократії, прав людини та верховенства права у суспільстві – такий виклик постає сьогодні не лише перед Україною, але й іншими демократичними країнами Європи. У процесі модернізації змісту освіти міжнародна спільнота (а насамперед міжнародні організації – ОЕСР, ЄС, ООН) розробляють рекомендації щодо формування у молоді ключових компетентностей, які сприяють якнайповнішій особистій та професійній самореалізації, ефективній соціальній та громадянській взаємодії, а також розвитку суспільних інститутів. Рада Європи приділяє окремої уваги розвитку громадянських компетентностей, визнаючи їхню провідну роль у формуванні та поглибленні культури демократії, а відтак, підтримує зусилля європейських країн із пропагування освіти для демократичного громадянства і прав людини (ОДГ/ОПЛ).
Водночас, попри важливість організації системи громадянської освіти у цілому, основна робота із формування громадянських компетентностей все ж здійснюється на рівні навчального закладу. Саме у школі практично кожен із нас отримує перший досвід суспільного життя й інституційних процесів. При цьому, як свідчить практика, відповідні знання, вміння, ставлення та цінності найкраще засвоюються через збалансований комплекс освітніх заходів – як у рамках навчально-виховного процесу, так і через забезпечення сприятливого шкільного середовища, створення можливостей для рівної участі у шкільному врядуванні, розвитку практичних навиків демократичної участі під час реалізації позакласних заходів, співпраці з місцевою громадою тощо.
Тому корисним для учасників став досвід участі навчальних закладів Запорізького регіону у Міжнародному проекті «Класна школа», яка здійснюється Всеукраїнською асоціацією «Нова Доба» у партнерстві з Центром освіти для демократичного громадянства CEO (Варшава, Польща) (сайт проекту: https://klasnashkola.eu/).
Програма «Класна школа» має на меті впровадити в школах України засади якісної освіти, адже класна школа – це такий заклад, де:
- надають якісні знання; 
- навчають їх аналізувати та оперувати ними; 
- сприяють об’єктивному  та стимулюючому оцінюванню; 
- створюють позитивну атмосферу співпраці; 
- формують особистість; 
- працюють на перспективу, дивлячись у майбутнє.
Навчальні заклади, учасники програми, мають чітку програму дій щодо розвитку демократичного середовища у школі та організації співпраці його учасників. У рамках мережі «Класна школа в Україні» постійно відбуваються різноманітні події в тих чи інших навчальних закладах – дебати, опитування, демонстрації, фестивалі.
Представники навчальних закладів Запорізької області, які беруть участь у проекті: Вознесенської загальноосвітньої школи Мелітопольського району (Акулова Ю. О.)  http://vozsh.ucoz.ru/news/klasna_shkola/2016-12-27-259 , Дніпрорудненської гімназії «Софія» (Голобокова О. М.)  http://sofiya-dn.at.ua/index/proekt_quot_klasna_shkola_quot/0-81 та Токмацької загальноосвітньої школи №1 (Наку Т. М.) http://myschool1.klasna.com/uk/news/News_page/4, розповіли про впровадження даної програми в своїх освітніх закладах.
Вони акцентували увагу на тому, що активне залучення до навчально-виховного процесу сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) дає змогу не лише оптимізувати навчальний процес, але й покращити характер комунікації у школі. У контексті впровадження ІКТ у навчально-виховний процес школи під час реалізації проекту вирішуються такі важливі питання: 1) які ІКТ, програми, сайти можуть бути корисними у вивченні різних предметів та виконанні різних завдань 2) як виконати домашнє завдання в епоху ІКТ 3) коли і як використовувати мережу Інтернет для перевірки знань? 4) як користуватися Інтернетом, комп'ютером та мобільними телефонами під час занять, контрольних робіт та іспитів (саме на цьому акцентує увагу координатор проекту П.Кендзьор).
Активному громадянству краще навчаються через дію, а не через презентацію – людям необхідно надавати можливість відчувати практику демократичного громадянства та прав людини на собі, а не чути, як вони повинні думати та поводитись. Освіта для демократичного громадянства не є простим поглинанням фактичних знань, а є практичним розумінням, набуттям навичок та здібностей, ціннісних орієнтацій та позицій. Основним є те, що учні можуть навчатись демократичному громадянству до тієї міри, наскільки цьому є прикладом вчителі та шляхи,якими здійснюється та організовується шкільне життя через формальні методи навчання.
Актуальність громадянського виховання особистості у сучасному українському суспільстві значною мірою зумовлена потребою впровадження державотворчих процесів на засадах гуманізму, соціальної справедливості.
Саме хараз особливо перед нашою країною стоїть актуальне завдання сформувати нового, соціально активного, морально, фізично та психічно здорового громадянина.Комментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный