вторник, 7 февраля 2017 г.

Тренінг

з національно-патріотичного виховання дітей та молоді за програмою 
«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

      Патріотизм як духовно-моральна цінність завжди виступав пріоритетним завданням функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. Його головним призначенням є консолідація суспільства для успішного вирішення широкомасштабних суспільно значущих проблем нації. У зв’язку з цим актуальності набуває проблема виховання у юних громадян патріотизму як почуття належності до країни, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю.
Питання патріотичного виховання особливо актуалізувалися сьогодні, після подій на Майдані, анексії Криму, тривалого збройного конфлікту в східних регіонах нашої держави. Відтак, постала потреба переосмислити проблему патріотизму в умовах сучасних соціокультурних трансформацій і викликів.
Патріотизм - це безумовне за походженням і високосмислове за духовно-моральною мірою почуття-цінність. Метою патріотичного виховання на сучасному етапі є становлення громадянина-патріота, готового самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві. У змісті патріотичного виховання доцільно зосередитися на оволодінні зростаючою особистістю такими патріотичними цінностями, як любов до рідної землі, держави, родини, народу; формувати національну ідентичність й водночас толерантне ставлення підростаючої особистості до інших народів, культур і традицій; виховувати почуття духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього.
Головним пріоритетом сучасного патріотичного виховання має стати вироблення переконаності учнів, що сила українців в їхній єдності. Лише завдяки почуттям національної єдності, злагоди, миролюбності можна зберегти Україну, зміцнитись, стати рівними серед рівних.
З 1 по 3 лютого 2017 року на базі Мелітопольського училища культури 28 педагогічних працівників м. Мелітополь, Мелітопольського та Приазовського районів пройшли навчання на тренінгу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ» (програма затверджена вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України, протокол № 2 від «25» лютого 2016 р.)

Програма тренінгу складається з чотирьох блоків, кожен з яких має свою мету, конкретний зміст, що логічно продовжує зміст попереднього блоку і розкривається відповідно до завдань програми:
Блок 1. Патріотизм як суспільна та особистісна цінність.Блок 2. Матриця національно-патріотичного виховання у сучасному вимірі.Блок 3. Партнерство у національно-патріотичному вихованні.Блок 4. Технологічне забезпечення національно-патріотичного виховання.

Основні завдання тренінгу
1 Поглиблення у слухачів знань про:
патріотизм як суспільну та особистісну цінність;
- якості людини-патріота;
- концептуальні засади патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін;
- основні тенденції та зміст патріотичного виховання особистості; підходи до виховання громадянина-патріота;
- форми і методи патріотичного виховання старшокласників;
- міжнародні й вітчизняні орієнтири суспільної солідарності у патріотичному вихованні;
- тренінг як ефективну форму патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
2. Посилення мотивації слухачів щодо:
- здійснення патріотичного виховання;
- використання інноваційних форм і методів виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю;
- розбудови партнерської взаємодії з національно-патріотичного виховання в місцевій громаді.
3. Формування практичних умінь щодо:
- організації продуктивної педагогічної взаємодії з дітьми та учнівською молоддю для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота-громадянина»;
- самопрезентації досвіду роботи з національно-патріотичного виховання;
- налагодження партнерської співпраці з суб’єктами національно-патріотичного виховання на місцевому рівні;
- розроблення і реалізації програм з національно-патріотичного виховання;
- підготовки і проведення тренінгів з питань національно-патріотичного виховання.

Інтерактивні вправи та руханки додали учасникам позитивного настрою, створили атмосферу взаєморозуміння та натхнення до подальшого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інновацій з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный