вторник, 7 февраля 2017 г.

Засідання творчої групи

«Формування громадянськості та патріотизму
 у старшокласників в умовах полікультурного регіону»

Під час навчання у загальноосвітній школі в учня має бути сформований певний рівень готовності до дорослого життя, певна сукупність характеристик, так би мовити, життєва компетентність, що має забезпечити молодій людині здатність орієнтуватись у сучасному суспільстві, швидко реагувати на запити часу, ефективно та успішно самореалізуватись за шкільними дверима.
Під компетентністю людини, розуміють, спеціальним шляхом структурований (організований) набір знань, умінь, навичок і ставлень, що дають їй змогу ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виду діяльності. Такі набори знань, умінь, навичок і ставлень набуваються як протягом життя, так і у процесі навчання. Сформована компетентність дозволяє людині визначити, (розпізнати) і ефективно, успішно розв’язати, незалежно від ситуації, проблему, що є характерною для певної сфери чи виду діяльності.
У нових умовах перед загальноосвітньою школою виникло багато соціально-педагогічних проблем і питань: яка її роль у розвитку демократичної і правової держави, громадянського суспільства, з допомогою яких механізмів можна забезпечити керований розвиток школи; що представляють собою наукове підгрунтя оптимального поєднання єдиноначальності та самоврядування в школі; якою мірою доцільно використання в сучасних умовах рекомендацій педагогічної науки в галузі внутрішкільного управління, підготовлених в попередній період. Відповіді на всі ці питання ми можемо знайти у науці шкільного самоврядування.
Саме для вирішення цих проблем, Закон України «Про освіту» (ст.36) визначає, сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах, як одне із основних завдань органів управління системою загальної середньої освіти. Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні. Елементи свідомої активної участі в суспільному житті держави моделюються в загальноосвітньому навчальному закладі засобами учнівського самоврядування, яке має діяти на основі демократичних цінностей.
Формування ініціативної, творчої, впевненої у своїх силах, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь у діяльності учнівського самоврядування та дитячих громадських об’єднань.
         27.01.2017р. в ході чергового засідання члени творчої групи «Формування громадянськості та патріотизму у старшокласників в умовах полікультурного регіону», яка працює  на базі РІАЦ «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, присвятили своє засідання темі 
«Демократичне врядування у навчальному закладі як чинник формування громадянської компетентності та патріотизму учнів старшої школи» 
та обговорили наступні питання:
1. Актуальність підготовки вчителів до демократичного громадянства.
2. Демократичне врядування у навчальному закладі.
3. Впровадження стандартів і методів громадянсько-активної школи в систему роботи учнівського самоврядування.
4. Роль та місце учнівського самоврядування у демократичному врядуванні навчального закладу.

Запрошені до участі у засіданні творчої групи педагоги Хортицького району м.Запоріжжя (Криштопа Н.М.(педагог-організатор, спеціалізована школа №40) та Охота О.М. (педагог-організатор, батопрофільний ліцей №99) розповіли про діяльність учнівського самоуправління Хортицького району, який об′єднує 12 шкіл «MAX- Юніт» (https://vk.com/club17400332).

Беручи участь у роботі органів самоврядування, учні набувають цілий ряд звичок і навичок, умінь і знань. Важливою умовою досягнення позитивних виховних результатів при розгортанні дитячого самоврядування є вміле педагогічне керівництво діяльністю учнів, послідовне проведення вихователями основних вимог до системи шкільного самоврядування.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный