пятница, 5 мая 2017 г.


 27 – 28 квітня 2017 року педагоги Запорізької області пройшли навчання на тренінгу «Зміст та методика курсу «Кроки до порозуміння»».
В умовах військово-політичного конфлікту на Донбасі і вкрай складної соціокультурної ситуації та інформаційної війни у районах, що межують із зоною конфлікту, постала необхідність навчати учнів сучасних інструментів критичного мислення і комунікації, які б допомогли їм ефективно працювати з інформацією й сприяли толерантності, взаєморозумінню і згуртованості громад і громадян.
Пропонований курс за вибором має на меті створення умов для формування в учнів ціннісних орієнтацій, умінь, навичок і моделей поведінки, орієнтованих на подолання наслідків соціального конфлікту і роз’єднаності українського суспільства, готовності громадян співпрацювати на користь держави Україна.
Завданнями курсу є:
розвинути в учнів позитивне ставлення і мотивацію до застосування моделей поведінки, орієнтованих на толерантність, моральні цінності українського суспільства і демократії, готовність до ефективного спілкування у повсякденному житті;
формувати в учнів досвід толерантних взаємин з однолітками, батьками, вчителями, знайомими і незнайомими людьми, свідомого вибору відповідних моделей поведінки, продуктивної співпраці у групі та колективі;
розвинути в учнів уміння застосовувати моделі неконфліктної поведінки, визначати власну позицію, оцінювати власну поведінку та поведінку інших з позиції вимог міжкультурного спілкування, поваги до різноманітності у думках і поглядах, опанувати навички, що сприяють згуртованості родини і громади з огляду на існування різних точок зору;
формувати в учнів уміння виявляти інформаційні та комунікативні маніпуляції, відбирати і використовувати достовірну інформацію з різних джерел, насамперед із ЗМІ, мати критичне мислення щодо соціального конфлікту в Україні, а також представляти обґрунтовані та структуровані погляди під час дискусії і розгляду контроверсійних, суперечливих тем.
Для формування орієнтовної основи того або іншого способу розумової або навчальної діяльності учнів у навчальному посібнику з курсу використовуються спеціальні тексти, в яких інтегровані елементи теоретичних знань з формальної логіки, філософії, теорії пізнання, риторики, психології і ін., опис способів мисленнєвої діяльності за технологією критичного мислення. 
Операції, способи діяльності та окремі прийоми відпрацьовуються за допомогою описів життєвих ситуацій, спеціально відібраних текстів з різних галузей знань, що містять інформацію, цікаву і корисну для розширення кругозору і підвищення рівня загальної культури учнів, а також таку, що здійснює  на старшокласників виховний вплив.


Комментариев нет:

Отправка комментария

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный