среда, 2 мая 2018 г.

Освітній хакатон «Ефективна профорієнтація»

Законом України «Про освіту» визначено, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Освіта перестала бути сумою статичних знань та вмінь, накопичених пiд час навчання у школі або інституті. Ми повинні самостійно вибудувати свою модель освіти й сформувати свій унікальний нa6ip професійних та особистісних навичок, так званих soft skills. Нова парадигма освіти - це проект усього життя, динамічний процес, створений з урахуванням вимог сучасності. Необхідно проаналізувати той обсяг знань та вмінь, який реально дає навчальний заклад, а решту добирати на додаткових курсах, тренінгах, а головне - у процесі реального практичного досвіду.
Багато навичок та компетенцій, серед яких i soft skills, стали обов'язковими. Їx необхідно розвивати незалежно від того, яку професію ви вирішили опановувати До них належать: - комп'ютерні навички,  знання мов,- комунікаційні навички,  глобальне мислення, вміння самостійно добувати необхідну інформацію, виокремлювати проблеми та знаходити шляхи для їхнього раціонального розв'язання,вміння та навички, які дозволяють орієнтуватися та взаємодіяти з величезними інформаційними масивами, вміння переконувати, робити презентації, виступати публічно, знаходити необхідний підхід до людей, здатність вирішувати конфліктні ситуації тощо.
26 квітня 2018 року у науково-методичному центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області для заступників директорів з виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти проведено освітній хакатон «Ефективна профорієнтація». Захід проводився з  метою пошуку нових ідей та технологій в сфері професійної орієнтації з учнями загальноосвітніх шкіл, підтримки творчої особистості, сприяння формуванню громадянського суспільства  та національно патріотичної свідомості учнівської молоді. За запрошенням участь у зазначеному заході взяла Богомолова Н. М., методист регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство», яка провела інтерактивну вправу «Ринок праці» із застосуванням методів критичного мислення. Педагоги, працюючи в групах, представляли суб’єктів ринку праці та, презентуючи результати спільної роботи, акцентували увагу на сучасних вимогах роботодавців щодо компетенностей працівників.


Комментариев нет:

Отправить комментарий

После текста обсуждения выбирайте подпись Анонимный